Arbeidsvoorwaarden flexibiliseren met PKB Portaal

Klooker app gaat over op eerlijke en duurzame producten

PERSBERICHT – Vorig jaar vond de lancering plaats van Klooker, de shopping app die zich richt op consumenten met PayPal. Initiatiefnemer Dennis Kamst bouwde deze shopping app uit met een groep consumenten en vaste retailers.

Kamst maakte bekend dat hij zich met Klooker gaat richten op “eerlijke en duurzame producten’’. Ondernemer Dennis Kamst wil in 2017 een bijdrage leveren aan een betere wereld. Hij vertelt hierover: “Eigenlijk weten we allemaal wel dat we niet kunnen blijven leven zoals we dat nu doen. De milieuvervuiling, oneerlijke lonen, onnodig dierenleed … Het moment dat in de Verenigde Staten iemand die ‘climate change’ ontkent de verkiezingen won, was voor ons het laatste zetje. Wij willen als bedrijf ook onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren.”

Eerlijke en duurzame producten mainstream maken

De Nederlandse e-commerce start-up Klooker gaat zich specifiek richten op eerlijke en duurzame producten. Over verschillende productgroepen heen. Klooker heeft ervaren dat grote groepen mensen best eerlijk en duurzaam willen consumeren. “Als consumenten tenminste weten dat het bij een bepaald product überhaupt kan, dat ze zeker weten dat het ook 100% verantwoord is en de prijzen betaalbaar zijn”, aldus Kamst. Klooker gaat de drempel verlagen om over te stappen naar eerlijke en duurzame producten. Zes à acht maal per maand laat Klooker zijn leden middels een mailing ontdekken welke leuke, hippe, eerlijke en duurzame producten er zijn, vaak met mooie, ‘Klookerspecifieke’ kennismakingskortingen. En Klooker zorgt ervoor dat deze producten 100% verantwoord zijn. Oprichter Dennis Kamst vult aan: “Dit zijn de eerste stappen waarop een eerlijk en duurzaam leven makkelijker gemaakt wordt. En wat ons betreft is dit nog maar het begin. Er zit nog meer in de pijplijn.’’

Zie ook ons vorige artikel over de Klooker shopping app