Opleiding techniek

In MBO meer ruimte flexibiliteit, regio en vakmanschap

Met diverse maatregelen wil minister Bussemaker (OCW) het mbo-onderwijs innovatiever, uitdagender en herkenbaarder maken. En dat voor zowel studenten, ouders als voor het regionaal bedrijfsleven. 

Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Een vak leren loont. Mbo-instellingen gaan daarom innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio georganiseerd onderwijs aanbieden, zodat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding.

Kortere en intensievere leerroutes moeten studenten meer uitdagen en hen beter voorbereiden op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt. Een van de mogelijkheden is de gecombineerde route bol/bbl, waar Bouwend Nederland stevig op inzet. Want de bouw en de hele Nederlandse economie zijn voor een groot deel afhankelijk van kundige vakmensen.

Innovatie vanuit de regio moet meer kansen krijgen. Te veel goede vakmensen gaan voor de arbeidsmarkt verloren omdat studenten het beroepsonderwijs links laten liggen. Door die talentverspilling is onze economie onnodig kwetsbaar.

Verder wil Bussemaker dat getalenteerde jongeren meer mogelijkheden krijgen om hun creativiteit, kennis, vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen tot op hoog niveau. Ook komt er extra geld voor meer samenwerking met regionale bedrijven en krijgen scholen meer ruimte om het onderwijs vorm te geven met bedrijven in de regio.

De brief met de voorstellen van de minister aan de Tweede Kamer is samen met enkele inspiratievideo’s en 2 infographics hier te vinden. Ook is op die website het verslag van de Mbo-tour langs 15 scholen en verschillende Tourblogs op nog steeds te raadplegen.

Bron: Bouwend Nederland | Marieke van der Post – Maas