Foto: Bouwend Nederland Infra

Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal voor Nederlandse economie

 Er moet snel meer geld naar nieuwe en slimmere infrastructuur. Dit stellen 17 organisaties uit de handel en logistiek nadat uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de Nederlandse infrastructuur verder vastloopt.

Bouwend Nederland pleit er samen met de andere organisaties voor minstens één miljard euro extra te investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers.

Slim organiseren

Voor economische groei is Nederland afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Uit de analyses van het ministerie blijkt echter dat deze bij een hoge economische groei nóg verder vastlopen. Daar bovenop groeit het verkeer nu harder dan in de groeiscenario’s waarmee het ministerie rekent. Een nieuw kabinet moet volgens de brede coalitie daarom aanzienlijk meer geld voor infrastructuur uittrekken. Een oproep die ook in de Bouwagenda staat.

Economische schade

De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek én digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking. Omdat veel bruggen, tunnels en sluizen halverwege de vorige eeuw gebouwd zijn, achtten de organisaties ook jaarlijks minstens 500 miljoen euro extra nodig om de infrastructuur op peil te houden. Stremmingen door bijvoorbeeld de lange afsluiting van de Merwedebrug, zorgden recent voor forse economische schade.

Lees hier de notitie Kansen in logistiek 2017-2021 »