chrysanten

Multinational Dekker Chrysanten wil fors groeien

Dekker Chrysanten uit Hensbroek groeit de komende jaren fors. Het bedrijf wil dan ook structureel uitbreiden. Dat blijkt uit de plannen die Dekker Chrysanten bij de gemeente Koggenland heeft neergelegd. Daaruit komt naar voren dat de veredelaar en bloemenkweker in eerste instantie vijf hectare nodig heeft voor de uitbreiding van het aantal kassen.

Dekker mikt hierbij op gronden ‘westwaarts richting Oudelandsdijkje’. In de toekomst is nog veel meer grond nodig maar die percelen liggen oostwaarts richting Hensbroek en ‘moeten nog verworven worden’. Zo staat het in het bijgevoegde rapport van Rho Adviseurs.

Stijging omzet

Dekker Chrysanten is een multinational met vestigingen in Tanzania, Bolivia, Zuid-Afrika en Colombia. Het bedrijf heeft een omzet van 28 miljoen euro die in 2021 moet stijgen naar 38,5 miljoen euro. Wereldwijd heeft Dekker Chrysanten 1300 man/vrouw op de loonlijst staan. Bij de vestiging in Hensbroek werken 160 personeelsleden. Het gaat hier om hoogwaardige functies zoals laboranten, veredelaars en analisten die zich bezighouden met onderzoek en veredeling. Dekker lanceert voortdurend nieuwe varianten op de markt en heeft op die manier een flinke voorsprong opgebouwd. Het is volgens de leiding van Dekker van essentieel belang dat Hensbroek de hoofdvestiging blijft. Met de verhuizing van de vestiging zou hoogwaardige technologische kennis verloren gaan, zo valt op te maken uit de strategische plannen.

Lobby voor uitbreiding

Reden te meer om in te zetten op Hensbroek als hoofdbasis. Achter de schermen heeft Dekker Chrysanten de afgelopen jaren een stevige lobby gevoerd voor uitbreiding. Bij zowel de gemeente Koggenland als de provincie Noord-Holland lopen er contacten. Het is geen toeval dat het bedrijf afgelopen jaar een zware delegatie vanuit Haarlem ontving onder leiding van commissaris van de Koning (CdK) Johan Remkes.

In een zorgvuldig geregisseerd bedrijfsbezoek spraken topman Kees Dekker en Remkes uitvoerig met elkaar over de toekomst van Dekker Chrysanten. Dit in het bijzijn van het voltallige college van de gemeente Koggenland.

Remkes toonde zich onder de indruk van de getoonde activiteiten aan de Julianaweg en hij stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Remkes prees de innovatieve aanpak in combinatie met de West-Friese nuchterheid. ,,Noord-Hollanders zijn van huis uit bescheiden maar wat hier gebeurt, is van wereldniveau”, zei Remkes na een uitgebreide rondleiding bij Dekker Chrysanten. De plannenmakers maken er geen geheim van dat de multinational over goede papieren beschikt aan De Dreef. ‘Vanuit Gedeputeerde Staten is altijd een positieve grondhouding geweest. De provincie wil een vitale plattelandseconomie’, aldus het rapport.

Fors investeren

Dekker Chrysanten wil fors investeren en legt er in eerste instantie een bedrag van tien miljoen euro voor op tafel. Maar kijkend naar de toekomst, het jaar 2025, dan trekt Dekker er nog eens 22 miljoen euro voor uit. In Hensbroek staan grote veranderingen op stapel. De verouderde gebouwen moeten worden gesloopt en maken plaats voor nieuwbouw maar ook de gehele logistiek gaat op de schop. Zo vergt de expeditie van chrysanten met grote vrachtwagens stevige aanpassingen zodra de uitbreiding een feit is. Ook de parkeergelegenheid voor het personeel vergt aanpassingen. ‘Koggenland staat in principe positief tegenover uitbreiding’, schrijven de rapporteurs van Rho.

 

Bron: Greenport Noordholland, Noordhollandsdagblad, Coen van de Luytgaarden, november 23, 2016