Negatieve financiële prikkel in het mbo geschrapt

Negatieve financiële prikkel in het mbo door van Engelshoven geschrapt

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) wil dat mbo-studenten meer tijd krijgen om hun diploma te halen. Nu krijgen scholen minder geld naarmate een student lang(er) in het mbo studeert.

Hierdoor kunnen studenten door hun mbo-opleiding heen gejaagd worden. Het besluit  tot wijziging van de mbo-bekostiging  is online gezet voor internetconsultatie. Van Engelshoven: “Met deze maatregel wil ik de kansengelijkheid  in het mbo bevorderen. Door het afschaffen van deze systematiek ontstaat er meer ruimte voor studenten om diploma’s te stapelen of te wisselen van opleiding. Zo kunnen studenten een diploma halen met uitzicht op een plek op de arbeidsmarkt. En het allerbelangrijkste vind ik dat studenten in het mbo de kans krijgen  dat op hun eigen tempo te doen.”

Stimuleren studenten

De zogenoemde cascadebekostiging is ingevoerd om mbo-scholen te stimuleren studenten efficiënt een diploma te laten behalen. Als studenten langer dan gemiddeld over hun opleiding doen, lopen deze mbo-scholen bekostiging mis. Deze financiële prikkel kan ervoor zorgen dat scholen studenten zo snel mogelijk willen opleiden of juist weren van opleidingen. Van Engelshoven wil per volgend jaar een einde maken aan deze negatieve prikkel.

Andere verdeling

Begin februari heeft minister van Engelshoven een akkoord gesloten met de mbo-sector. Ze heeft met de mbo-scholen onder andere afgesproken dat  de cascadebekostiging wordt afgeschaft. Hierdoor gaat het beschikbare budget voor de mbo-scholen op een andere wijze verdeeld worden, aangezien geen rekening meer wordt gehouden met hoe lang een mbo-student over zijn of haar studie doet. Door deze nieuwe verdeling zullen scholen te maken krijgen met een ander budget. De overgang naar deze nieuwe situatie duurt drie jaar.

Internetconsultatie

De internetconsultatie duurt vier weken, tot begin april. Minister van Engelshoven zal daarna de reacties beoordelen en naar verwachting voor de zomer het concept-besluit tot wijziging van deze Algemene Maatregel van Bestuur  voor advies naar de Raad van State sturen.

Meer informatie en vragen met antwoorden zijn te vinden via deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs