Vrachtwagen Transport

Ondernemen in transport is leuk!

Ondernemen is een vak met passie. Een startende ondernemer heeft dromen en idealen over het succes van zijn of haar bedrijf. In de praktijk loopt het weleens anders. In de eerste helft van dit jaar was er een recordaantal faillissementen. Ondernemers die ooit hun bedrijf zijn gestart met mooie toekomstdromen moeten nu vechten om het hoofd boven water te houden. Zij zullen zich geregeld afvragen of ondernemen nu wel zo leuk is? In de transport en logistieke sector zijn er genoeg bedrijven die juist nu kansen zien.

Ook in de transport en logistieke sector hebben ondernemers het vaak moeilijk. Uit het conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat de bedrijvigheid en de omzet in het eerste halfjaar is toegenomen. Echter, de prijzen voor het vervoer liggen op het laagste punt sinds drie jaren. De financiële situatie in de sector blijft daardoor alarmerend slecht. Aan de andere kant stijgen de kosten van het vervoer als gevolg van externe factoren. Denk aan onder andere stijging van brandstofprijzen. Uit de recent verschenen kostprijscalculaties van onderzoeksbureau Panteia/NEA blijkt dat vervoerders volgend jaar met een kostenstijging van tussen de 3,1% en 3,4% worden geconfronteerd.

Is ondernemen dan nog wel leuk in deze economische tijden? Gelukkig hebben veel ondernemers in transport en logistiek tijdig ingezien dat maatregelen getroffen moesten worden. Ondernemers die hebben ingezien dat de economische crisis wellicht een nieuwe werkelijkheid is, hebben geanticipeerd door (vaste) kosten te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk van belang goede afspraken te maken met opdrachtgevers. Dat lijkt voor de hand liggend maar is lang niet altijd het geval. Vrachttarieven liggen onder druk en opdrachtgevers houden zich lang niet altijd aan de afgesproken betalingstermijnen. Bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van 60 dagen hanteren. De wettelijke betalingstermijn van maximaal 30 dagen is echter aan te bevelen. Hoe sneller je je facturen betaald krijgt, hoe beter je liquiditeit. Stel: Een ondernemer heeft een jaaromzet van circa € 750.000,- en heeft aan het eind van het jaar nog € 120.000,- aan openstaande posten. Als hij de gemiddelde betalingstermijn terug kan brengen naar 30 dagen, dan komt daarmee op jaarbasis een bedrag vrij van bijna € 60.000,-! Dat is cashen in de crisis.

Wil je in deze tijd met je bedrijf succesvol zijn dan moet je blijven ondernemen. Kansen in de markt zien en durven pakken. Zorg ervoor dat de interne organisatie goed staat en afspraken met opdrachtgevers duidelijk en acceptabel zijn. Als je bedrijfsvoering voor vandaag op orde is, is het mogelijk om naar morgen te kijken en kansen te herkennen en op te pakken.

 

Erik-Jan Blook – Manager regio West en Noord-West Transport en logistiek Nederland