samenwerken teamwork

Participeren

Sinds de Duitse filosoof Kant weten we dat mondigheid een deugd is. De laatste halve eeuw is de burger voortdurend en in steeds rapper tempo mondiger geworden. Het onderwijs, de moderne communicatiemiddelen, radio, TV, internet, hebben hun werk gedaan. Onze premier gaat zelfs zover met zijn lof op Kants Verlichtingsideaal dat hij te pas en te onpas laat weten dat de mondige burger voor zichzelf kan en moet opkomen.

De verzorgingsmaatschappij, zo luidt zijn credo, moet plaats maken voor de participatiesamenleving. Elke volwassene wordt geacht actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een interessante visie, hoewel niet door iedereen gedeeld en door sommigen zelfs ronduit gewantrouwd. Maar als je haar constructief wilt benaderen, en daartoe worden we door vele politieke voormannen steeds vaker uitgenodigd, ontdekken we er een kern van waarheid in, die perspectieven biedt.  De laatste decennia participeren burgers steeds meer, bijvoorbeeld in het onderwijs via ouderraden of in het welzijn van ouderen en zieken via mantelzorg.

Ook in mijn sector, de Bouw, is sprake van groeiende participatie. Misschien hebt u er nooit bij stil gestaan, maar die participatie is er de laatste tijd wel degelijk. Ik doel dan vooral op de opdrachtgever. Deze is mondiger geworden: hij legt een steeds omvangrijker pakket van wensen op tafel, hij eist openheid en transparantie. Kortom, hij claimt het recht op participatie. Terecht? Jazeker. Immers de uitspraak ‘wie betaalt, bepaalt’ wordt nagenoeg door niemand in twijfel getrokken. Een bedrijf dat aan deze constatering voorbij gaat, heeft zijn beste tijd gehad.

De ondernemer van nu dient niet alleen de eisen van de opdrachtgever serieus te nemen. Hij moet leren zelf anders te participeren: in eerste instantie goed luisteren, vervolgens met de klant mee denken en tenslotte, als het proces dreigt te mislukken, met creatieve voorstellen en oplossingen komen. Hij dient anno 2013 volledig transparant te opereren waar het de prijs, de kwaliteit en de bouwprocedure betreft. Maar daarmee is hij er nog niet. Anders dan in vroegere, betere tijden, zijn de banken thans als geldschieter niet echt toeschietelijk. Niet alleen hij zelf, ook de opdrachtgever heeft daar last van. Ook hij krijgt na een bezoek aan zijn bank vaak nul op het rekest. Waar banken momenteel te weinig als constructieve partij participeren, ontstaat een taak én een kans voor de ondernemer.  Indien mogelijk, doet hij een aanbod voor gedeeltelijke medefinanciering, zodat de klant alsnog zijn bouwwens kan realiseren.

Het blijft mogelijk om in nauw overleg met de opdrachtgever te zoeken naar mogelijkheden, om alsnog een uitweg te vinden uit de financiële impasse. Dat kan zelfs wanneer zo’n aanbod niet aan de orde is, vanwege de smalle financiële marges waarmee kleinere bedrijven te maken hebben. En tegenwoordig hebben uiteraard niet allen zij daarmee te maken. De maatschappij verandert voortdurend en steeds sneller. Van bouwers wordt gevraagd zich aan te passen aan nieuwe situaties, open te staan voor innovatie en voor veranderende wensen van hun opdrachtgevers. Geen gemakkelijke opgave, maar als ze samen met hun klanten, op voet van gelijkwaardigheid, participeren in vernieuwing van het bouwproces, kan de huidige crisis opnieuw kansen bieden voor de toekomst.

 

Jan Overtoom – Regiomanager Bouwend Nederland Regio Randstad Noord