Provincie Noord-Holland investeert 17 miljoen euro in verkeersveiligheid

Provincie Noord-Holland investeert dit jaar bijna €17 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid, leefbaarheid of bereikbaarheid van de omgeving verbeteren. Van de kop van Noord-Holland tot het Gooi wordt geïnvesteerd in gemeentelijke wegen, fietspaden en bushaltevoorzieningen.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op wegen van gemeenten en waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid of bereikbaarheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking. Gedeputeerde Staten hebben afgelopen dinsdag besloten welke lokale projecten in 2015 subsidie ontvangen.

De €17 miljoen wordt als volgt verdeeld:

– Gooi en Vechtstreek € 3.681.940,-
– Haarlem-IJmond € 6.067.210,-
– Noord-Holland Noord € 7.025.074,-

Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:

– Kop van NH € 2.107.522,-
– West-Friesland € 2.107.522,-
– Noord Kennemerland € 2.810.030,-

 

Bron: Transport & Logistiek Nederland