Rondetafelgesprek uitdagingen in de golfbranche

In de maand maart 2017 organiseerde Onsnoordholland een speciale Rondetafelbijeenkomst over de ‘uitdagingen in de golfbranche’. De algemene teneur is dat die branche zo langzamerhand wel over z’n hoogtepunt heen is en dat de ledenaantallen van de diverse aangesloten golfverenigingen drastisch afnemen.

Niets is echter minder waar, legt Jeroen Stevens van de NGF uit. “We hebben jaarlijks nog steeds rond de dertig tot vijfendertigduizend inschrijvingen en het aantal aangesloten leden is de laatste jaren redelijk stabiel. Wel erkent hij dat er op het gebied van ledenwerving aanmerkelijke verschillen zijn tussen de diverse verenigingen. “Sommige zijn heel actief en vaak ook succesvol. Andere zijn afwachtend en niet pro-actief. Je gelooft het bijna niet, maar er worden links en rechts nog steeds wachtlijsten gehanteerd. Dat is het perfecte middel om geïnteresseerden weg te jagen.”

Aan de belangstelling ligt het dus niet. Wel schort het hier en daar aan de focus op doelgroepen en gerichte communicatie. “Uit onderzoek blijkt dat mensen van 55+ de meest interessante targetgroup vormen, maar de verenigingen zijn uiteraard vrij om hun eigen strategie te kiezen. En in de praktijk doen ze dat ook.”

Eén van de grootste uitdagingen die deze sport in komende jaren het hoofd moet bieden, is de transitie naar duurzaamheid. Guido Hamelink van NL Adviseurs is daar nauw bij betrokken. “Gezien de afspraken in de zogenoemde ‘Green Deal’ zullen er in de toekomst toch veranderingen gaan optreden. Het terugdringen van bestrijdingsmiddelen zal ertoe leiden dat fairways er anders gaan uitzien. Golfers zullen er aan moeten wennen dat er hier en daar een paardenbloem verschijnt.”

Volgens Leo Sparla van AHA De Man is dat een kwestie van tijd. “Het beheer en het onderhoud van golfcourses krijgt een accentverschuiving. Wij merken in de praktijk echter dat veel verenigingen en ook de aangesloten leden traditioneel zijn. Het vergt dus even tijd voordat men de noodzaak van een duurzamer onderhoud inziet.” Wouter Klootwijk van NVG was van mening dat een goede, gerichte communicatie in deze van essentieel belang. “Natuurlijk is men verknocht aan de huidige situatie, maar niemand ontkomt aan een meer duurzaam beleid. En dus ook de golfer niet.”

Om praktische invulling te geven aan dat streven naar duurzaamheid is het van eminent belang dat de kennis op dit vlak door de gehele keten wordt gedeeld. “Daar valt nog een wereld te winnen”, meende Ernst Knaapen van Kraakman Perfors. “We hebben natuurlijk veel kennis over de technische mogelijkheden van onze machines en willen die graag delen met de partijen die het onderhoud over de courses voeren. Dat is uiteindelijk een win/win-situatie.”

Videos van participanten rondetafelbijeenkomst: