De 7 samenwerkingsverbanden richten zich op alle niveaus van het mbo

Stormloop op beroepsopleidingen detailhandel

PERSBERICHT – Steeds meer jongeren kiezen voor een bachelor in retail management aan één van de hogescholen. Het aantal studenten is sinds 2012 met 12% gestegen. De meeste HBO-studenten vinden snel, soms al direct na een eindstage, betaald werk op hun opleidingsniveau. Ook voor het handelsonderwijs MBO-4 groeit de belangstelling: +15% sinds 2012. In totaal doen nu 10.000 studenten de opleiding retail management of ondernemer retail in het MBO. Dit is vaak bij een van de 28.000 erkende leerbedrijven. De detailhandel is daarmee één van de grootste opleiders van talent. Toch is de instroom van studenten onvoldoende om de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerde medewerkers te beantwoorden.

Ondanks de populariteit van het handelsonderwijs is er ruimte voor verbetering. De doorstroom van MBO naar HBO is niet vanzelfsprekend. In het HBO is behoefte aan een sterkere leeromgeving en kennis van actualiteiten en marktontwikkelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat Detailhandel Nederland heeft laten doen door onderzoeker-consultant Math Hoenen naar de onderwijsbehoefte in de detailhandel en de ervaringen van studenten.

Door technologie, toenemende concurrentie en demografie verandert de detailhandel ingrijpend. Het stelt nieuwe eisen aan het winkelmanagement. Bij ongewijzigd beleid staan tienduizenden banen van lager opgeleide medewerkers op de tocht. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt.

Het flexibiliseren van de samenleving is ook een factor om rekening mee te houden. Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland: “Vroeger had je een baan voor het leven; tegenwoordig wil men een leven vol banen. Een permanente instroom van goed opgeleide mensen is dan ook van groot belang.”

Samenwerken aan top-opleidingen

Detailhandel Nederland geeft tijdens Retailpoort het startschot voor een impuls in de samenwerking met hogescholen, om te beginnen met Avans en Stenden. Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland: “De detailhandel is een geweldige leerschool en hogescholen hebben de potentie om zich te ontwikkelen tot topscholen die bijdragen aan de verdere professionalisering van onze sector. Door meer samen te werken kunnen we in een krapper wordende arbeidsmarkt de talenten beter aan ons binden.”