Bouw arbeiders personeel zzp

Subsidie voor zelfbouwers met kluspanden

De provincie Noord-Holland stelt meer subsidie beschikbaar voor zelfbouwgroepen die bestaande gebouwen (kantoren, scholen) ombouwen tot woningen.

De provincie doet dit omdat zelf oude panden verbouwen meer kosten met zich meebrengt dan zelf nieuwe woningen bouwen. Bijvoorbeeld de kosten om te komen tot een goed plan of ontwerp, of extra sloopkosten.

Projectplan

Het extra geld is bedoeld voor het omvormen van bestaande gebouwen tot woningen, of voor sloop met daarna nieuwbouw. Met de nieuwe regeling kunnen zelfbouwgroepen maximaal € 13.000,- subsidie aanvragen voor het opstellen van een projectplan. Ook is een renteloze lening beschikbaar van maximaal € 220.000,- voor het opstellen van een programma van eisen, ontwerp of bestek. De subsidie of lening kan ook worden ingezet om deskundige procesbegeleiding in te huren.

Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met deze extra steun voor zelfbouwgroepen die op deze manier met kluspanden of andere leegstaande gebouwen aan de slag kunnen en hun woonwensen realiseren. Het levert vaak prachtige en creatieve woningen op. Zelfbouw in de bestaande bouw is een heel goede optie en in de provincie zijn tot nu toe nog weinig projecten. Bovendien sluit dit helemaal aan bij de behoefte van veel mensen om binnen steden en dorpen te wonen.”

Nieuwbouw

De provincie Noord-Holland geeft, onder voorwaarden, financiële ondersteuning aan initiatieven voor collectieve zelfbouw. Hiermee stimuleert zij mensen om met elkaar woningen te bouwen die aan hun specifieke woonwensen voldoen en die in een andere vorm van opdrachtgeverschap buiten bereik waren gebleven.

Met collectieve zelfbouw is het mogelijk om, samen met anderen, te bouwen aan een eigen droomhuis. Dit kan een woning zijn die nog gebouwd moet worden, maar het is ook mogelijk om een bestaand pand te renoveren. Het idee achter collectief zelfbouwen is om met een groep particulieren bouwgrond te verwerven en samen opdracht te geven tot het (ver-)bouwen van de eigen woning. De groep is hierbij verenigd in een stichting of (coöperatieve) vereniging. De woningen zijn bedoeld voor eigen gebruik.

Er is ook subsidie beschikbaar voor collectieve zelfbouw in de nieuwbouw. De subsidiebedragen hiervoor zijn gelijk gebleven. Meer informatie staat onder :  Subsidieregeling Collectieve Zelfbouw