Impuls voor bedrijven en organisaties die producten en diensten samen verduurzamen

Subsidies Love Duurzaamheid

Als er één trend is die heel duidelijk is in subsidieland, is dat de aandacht op de verduurzaming van onze economie, onze woningen en bedrijfspanden en onze producten en processen enorm is vergroot. Dit betekent dat er meerdere subsidieprogramma’s zijn bijgekomen, maar ook dat bestaande programma’s voordeliger zijn geworden. Een aantal belangrijke en interessante ontwikkelingen in 2016 qua subsidies en duurzaamheid, zijn de volgende:

Ondernemers

Als ondernemer zijnde kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je investeert in de verduurzaming van je bedrijfspand en/of -proces. Je kunt gebruik maken van bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse investeringen zoals LED-verlichting, HR-glas, isolatie, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen. Waar je in 2015 41,5% van de investering als extra aftrekpost mocht opvoeren, is dit in 2016 maar liefst 58% van het investeringsbedrag.

Agrarische industrie

Een speciale focus voor de agrarische industrie is de grote hoeveelheid asbest die nog aanwezig is in stallen, hallen en boerderijen. Hoewel ook de reguliere ondernemer een (fiscaal) voordeel kan aanvragen voor het vervangen van asbesthoudende daken en gevels, wordt de agrarische ondernemer extra gestimuleerd wanneer zij hun asbesthoudend dak vervangen door een nieuw dak met zonnepanelen. Subsidie kan oplopen tot € 9,- per vierkante meter.

Ondernemende jonge agrariërs

De jonge landbouwers van Nederland kunnen net zoals de ondernemers en de agrarische ondernemers gebruik maken van diverse subsidieprogramma’s. Voor de jonge landbouwers is er nog een extra stimuleringsregeling wanneer zij investeren in de verduurzaming en modernisering van de onderneming die zij bijvoorbeeld hebben overgenomen van hun ouders.

Innovatieve ondernemers

Kijkende naar subsidies voor innovatie is vooral Topsector Energie zeer actief. Een breed programma voor zowel de grotere als kleinschalige innovatieve ondernemers is opgesteld om ontwikkelingen onder andere op gebied van hernieuwbare energie te bevorderen. Ook in de programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er een speciale focus op projecten die bijdrage aan de transitie naar een koolstofarme economie. Daarnaast kan de innovatieve ondernemer ook gebruik maken van de bredere innovatieprogramma’s en uiteraard de subsidies voor investeringen in duurzaamheid.

Duurzame particulier

Nu u als ondernemer de duurzame smaak te pakken heeft, denkt u er misschien ook wel over na om thuis actie te ondernemen. Een nieuwe regeling in 2016 voor investeringen in duurzame energieproductie (denk aan pelletkachels, zonneboilers en warmtepompen), geldt zowel voor ondernemers áls voor particulieren. Let alleen wel op dat de aanvraagprocedure verschillend is.

Heeft u duurzame plannen of bent u bezig om deze te formuleren? Neem contact op met Nova Connect om te achterhalen hoeveel subsidie u hiervoor kunt krijgen. Volgens ons op Twitter voor de laatste updates over subsidies en duurzaamheid.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect