Berichten

winst optimalisatie groei

[gastblog]Uw ondernemingswinst verbeteren

Elke ondernemer zoekt naar manieren om zijn rendement te verbeteren. Maar hoe doet u dat? Heeft u het juiste ‘businessmodel’? Haalt u het beste uit uw medewerkers, uw innovaties uw investeringen?

De dienst of het product van de ondernemer moet kloppen. Dat is de basis, maar nog lang geen garantie op succes. Het is ook van belang dat de marketing klopt. Onbekend maakt onbemind. Als de doelgroep niet op de hoogte is van de voordelen van de dienst of het product dan blijft de omzet achter. Het hebben van de juiste medewerkers is ook een grote factor voor het succes. En daar ook goed mee om gaan. Beiden zijn uitdagingen voor menig ondernemer.

Als de marketing en het personeelsbeleid kloppen, dan heb je ook nog te maken met de interne organisatie. Worden de mogelijkheden die de huidige informatietechnologie bieden, ten volle benut? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meest rendabele ondernemingen alle zaken goed geregeld hebben. Bij de interne factoren liggen de grootste kansen op verbetering van het rendement bij vele ondernemingen.

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ondernemers op moeten letten / mee aan de slag moeten?

Kijk naar de kwaliteit binnen de eigen onderneming van het personeelsbeleid, de marketing en de interne organisatie. De kennis op die gebieden is binnen vele MKB ondernemingen heel beperkt. Hier liggen toch de beste kansen op winstherstel. Praat met specialisten op deze vakgebieden. Natuurlijk kost dit geld, maar weet u ook wat een gebrek aan kennis kost?

Tips voor ondernemers om hun rendement te verbeteren?

De ondernemer heeft ongetwijfeld veel kennis van zijn product of dienst en van zijn markt. Maar die kennis is vaak onvoldoende om de onderneming rendabel te laten blijven. Ga op zoek naar verbeteringen van de eigen organisatie. Zorg dat uw onderneming beter presteert dan uw collega ondernemers. Denk eens aan onze topsporters. Zij winnen alleen door elke dag keihard te trainen. Hun talent alleen is niet genoeg.

 

Harrie Ruigrok | Campex

Jose Braakman

Wat leert u van een jeans?

Stel, u loopt in een winkelcentrum op zoek naar een nieuwe jeans en stel, u vindt een heel mooie broek met een speciaal label. Een nieuwe broek, duurzaam geproduceerd en geverfd, zonder kinderarbeid en met een speciaal wasadvies dat water en energie bespaart.

Echter, wel iets duurder dan uw huidige vertrouwde jeans. Nu investeren in een duurdere broek om uiteindelijk energie en water te besparen. Ik zou gaan voor de duurzame uitdaging, en u? De doelgroep voor die duurzaam geproduceerde spijkerbroek met speciaal wasadvies is de jeansdrager. Deze doelgroep is in drie subgroepen te verdelen:

1. De behoudende groep

Mijn huidige jeans zit goed, wassen gaat goed, waarom zou ik een duurdere nieuwe kopen? De groep die wil weten hoe deze is geproduceerd, alleen naar de aanschafprijs kijkt. Wat goed is is goed. Ziet niet dat een hogere aankoopprijs nu op termijn voordeel levert.

2. De twijfelaar

De twijfelaar houdt vast aan zijn eigen jeans, ziet wel de mooiere en duurzaam geproduceerde, maar is nog niet overtuigd van de toekomstige besparing op energie en ziet de betere werkomstandigheden zonder kinderarbeid nog niet. Verstandelijk wel klaar voor verandering, maar emotioneel moet het kwartje nog vallen.

3. De groep die gaat voor verandering en verduurzaming

Dit is de groep die niet vasthoudt aan het eigen merk en model. De groep die gaat voor de  jeans die met een schoon en duurzaam productieproces is geproduceerd, zonder kind arbeiders. De groep die gaat voor het nu uitgeven van iets meer geld, en het besparen op het ‘onderhoud’ van de jeans. Ik hoor u denken, wat heeft de spijkerbroek nu met een ESCo te maken? Alle bovengenoemde items kunnen we vertalen naar de keuze voor een duurzame installatie.

jeans duurzaam

De duurdere jeans is de hogere uitgave in jaar 0 voor de collectieve installatie, het productieproces en minder energie vragend onderhoud is het inzetten van duurzame bronnen zon en bodem voor verwarming en verkoeling, minder arbeid voor onderhoud symboliseert het outsourcen van een installatie en dus ontzorging. Collectieve duurzame energie installaties in een ESCo biedt u duurzaamheid, minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en ontzorging. U kunt zich weer toeleggen op uw core business, bieden van huisvesting.

Heeft u de link gelegd met bovengenoemde doelgroepen? Ik zal u helpen de link met de 3 doelgroepen bij de jeans te maken!

1. De behoudende groep

Dit is de groep beslissers die gaat voor het vertrouwde (individuele) verwarmingssysteem, de meerwaarde van verkoeling niet ziet, niet ziet dat een hogere investering op moment 0 uiteindelijk een kostenvoordeel bij de bewoners levert: minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, minder afhankelijk van stijging van kosten voor fossiele brandstoffen. Wellicht door (epc) regelgeving over te halen?

2. De twijfelaar

Wetend dat we duurzaam moeten, overtuigd dat fossiele brandstoffen eindig én vervuilend zijn. Maar… werkt een duurzame energie installatie wel? Hoe benutten wij die energie van zon en bodem? Behoort u tot deze doelgroep? Verstandelijk klaar voor verandering, nu nog uw hart? Dan nodig ik u uit samen met mij een ESCo project van ZON Energie te bezoeken.

3. Gedreven veranderaars en verduurzamers

Altijd voorop lopen, nieuwe uitdagingen zien, de opdrachtgevers die het oude systeem van bouwen laten voor wat het is en kiezen voor een langjarige relatie met een specialist in bouw en exploitatie. De makkelijkste doelgroep. Gedreven door de ambitie duurzaam wooncomfort te bieden aan huurders of kopers, de noodzaak minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen ziend, en overtuigd van het gemak van ontzorgen door outsourcen van de installatie, inclusief het financieel en technisch onderhoud en monitoring, waardoor de eigen energie gericht kan worden op de eigen core business, het bieden van woningen.

Ik hoor graag tot welke groep u behoort. Wat was en is uw motivatie voor verandering en verduurzaming? Wat heeft u nodig om de stap naar verduurzaming van de collectieve energie voorziening te maken?

José Braakman

bouw

[Gastblog] Nationaal en regionaal niveau, verschillen blijkbaar niet zoveel

Hoe reageerde u op de berichten dat het weer beter gaat met onze economie en dat Nederland niet meer in een recessie zit?

Opstandig of met een glimlach? Ik met het laatste, maar wel met een frons. Een glimlach, omdat de periode met een neergaande spiraal mij lang genoeg geduurd heeft en ik evenals velen van u positief zijn ingesteld. Mij was immers verteld dat “als Duitsland de griep had, Nederland verkouden zou zijn”. Welnu wij hebben nog verhoging terwijl Duitsland zich al enige tijd kiplekker voelt. Een kentering naar een groeiende economie in Nederland, wordt nog slechts voorspeld op basis van signalen van gezaghebbende Nederlandse “voorspellers”. De frons omdat ik het tenminste toevallig vind dat de berichten over de economie de wereld in werden verstuurd ten tijde van de presentatie van het bezuinigingspakket van € 6 miljard door het kabinet. Wel knap gedaan; want het lijkt erop alsof wij die bezuinigingen bijna moeiteloos accepteren. Ik geef toe, van politiek heb ik geen verstand meer, maar deze financiële inspanning komt toch bovenop eerder vastgestelde bezuinigingen, waartegen velen in verzet kwamen?.

Enfin, iets dichter bij huis: het Westfriese ondernemen in een samenleving van schaalvergroting op schaalvergroting. Met teleurstelling heb ik kennis genomen van het besluit van de ledenvergadering van de afdeling West Friesland (Bouwend Nederland) om het proces te komen tot een krachtige regionale afdeling Noord-Holland Noord (met de afdelingen Kop Noord-Holland en Alkmaar) recent heeft afgestemd; terwijl juist die sector bekend staat als één die nog wel wat in de vaart der volkeren zou moeten willen opstomen. De afdeling West-Friesland van Bouwend Nederland (blijkbaar) niet, het onderwijsveld, de zorg, corporatieland, de verzekeringswereld, gemeenten en zelfs provincies wel! Ontwikkelingen en vooruitgang in de bouw kenmerken zich vooral door het aangaan van samenwerkingsverbanden, efficiënter werken en innoveren. Daarbij wordt belang gehecht aan aspecten als respect en vertrouwen en krijgen zaken als verduurzamen, woonlastenbeheersing meer inhoud.

Blij was ik dan ook met het resultaat uit de bijeenkomst van BouwenNH2.0. Het is een dynamisch netwerk waar lokale en regionale bouwers en vertegenwoordigers van daaraan gelieerde instanties en organisaties,waaronder corporaties en onderwijsinstellingen, met elkaar discussiëren over ontwikkelingen in de bouw in brede zin en de wijze waarop wij zij elkaar daarin in Noord-Holland (Noord) van dienst kunnen zijn. Dus niet meer preken voor eigen parochie, maar met de wetenschap dat ze het niet meer alleen af kunnen, kansen zien om ze te benutten, zodat Noord-Holland (Noord) weer in alle opzichten een aantrekkelijk gebied wordt, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Die insteek zal zéker zijn vruchten afwerpen en dat zal gepaard gaan met tegenwind en wind in de rug. Er zullen andere coalities vonden moeten worden die leiden tot de gewenste ontwikkelingen; en nu bedenk ik me dat de regio blijkbaar net zo werkt als het nationaal niveau.

Cor van Vliet