Berichten

bouw transport

Terracaza: marktplaats voor herbruikbare grondstoffen en materialen voor GWW

Terracaza is een “marktplaats” voor de GWW markt. De website www.terracaza.nl brengt sinds 20 januari jl. herbruikbare grondstoffen en materialen  grond/weg/waterbouw in Nederland in beeld. Dit ter bevordering van een efficiënt grondstofgebruik en een duurzame(re) bedrijfsvoering van infrabedrijven.

Grondstoffen worden steeds schaarser en de kosten ervan hoger. Toch zijn er ook grondstoffen en bouwmaterialen over. Grondstoffen die de een kwijt wil en de ander nodig heeft. Via de website Terracaza vindt u waar en wanneer herbruikbare grondstoffen bij derden beschikbaar zijn of komen. Zo dicht mogelijk bij uw projectlocatie in de buurt, zodat onnodig rijden van veel kilometers beperkt kan worden.

Functioneel hergebruik

Doel is het stimuleren van de circulaire (bouw)economie door geen nieuwe grondstoffen en materialen aan te voeren maar te gebruiken wat er al is. Dit leidt naast het terugbrengen van het gebruik van primaire grondstoffen ook tot CO2 reductie. Infrabedrijven kunnen hiermee kosten besparen op de aanschaf en afvoer van materialen en transport en tussendepots minimaliseren.

Met een gratis persoonlijk account kunnen bedrijven zoeken naar aangeboden en gevraagde partijen. Een advertentie plaatsen is wel betaald en daarvoor zijn verschillende abonnementsvormen.

FLOOW2

Naast Terracaza zijn er meerdere initiatieven die zich richten op de circulaire economie in de bouw. Zo biedt de website FLOOW2, www.floow2.nl een deelmarktplaats waarop bedrijven in de bouw (B&U en GWW) materieel, diensten en medewerkers onderling kunnen delen: (ver)huren & (ver)kopen.

 

Bouwend Nederland – Helen Visser

geld bankgarantie

Bankgaranties: vooral grote kostenpost voor bouwbedrijven

Bankgaranties zijn een grote kostenpost voor bouwbedrijven en beperken hun liquiditeit, maar bieden een opdrachtgever in veel gevallen nauwelijks extra zekerheid. Dat blijkt uit onderzoek door LangmanEconomen, uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de UAV of de UAVGC op het werk van toepassing zijn en de opdrachtgever een bankgarantie van 5% aan het bouwbedrijf vraagt, de financiële zekerheid voor de opdrachtgever met name voortvloeit uit de betalingsregeling. De bankgarantie draagt dus slechts in beperkte mate bij aan de financiële zekerheid voor de opdrachtgever. Bij projecten met een waarde vanaf €4.000.000 komt de zekerheid voor twee derde deel deel uit de betalingsregeling en maar voor een derde uit de bankgarantie. Bij kleinere projecten is de betekenis van de bankgarantie verhoudingsgewijs nog veel geringer. Alleen bij zeer omvangrijke werken, vanaf  €20.000.000, zit de financiële zekerheid voor de opdrachtgever vooral in de bankgarantie.

Lees meer