Berichten

human capital mensen

Human Capital; de mensen die het moeten doen!

[column] De verkiezingen zijn aanstaande en dat is goed te merken. 15 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede kamer te kiezen. Miljarden worden door politieke partijen, die schreeuwen om aandacht, uitgedeeld aan de zorg, defensie, het onderwijs of vergroening. Brancheorganisaties draaien overuren om met ‘investeringskalenders’ te komen die aan de aankomende Kamerleden worden aangeboden. En ook de bouw doet een duit in het zakje door met de Bouwagenda te komen. En dat is terecht.

Lees meer

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam (Small)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam

Op 19 januari liepen er in totaal 250 eerstejaars Bouwkunde rond op Amsterdamse bouwplaatsen. Op 5 april was de tweede ronde: 150 eerstejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Dat de studenten het leuk vonden, blijkt wel uit de filmpjes die op 19 januari gemaakt werden. Maar waarom doen de bouwbedrijven mee? In gesprek met René Moormann van M.J. de Nijs, William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam en Marcel Poolman van Boele & van Eesteren.

Marcel Poolman is communicatiemanager bij Boele & van Eesteren. “Zo’n excursie is een prima manier om te laten zien hoeveel verschillende vakgebieden en disciplines er nodig zijn voor een groot project als dit. En hoe die samenwerken. Bouw is namelijk niet alleen techniek. Dat kun je op een bouwplaats als deze goed laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld een grote keet waar niet alleen de werkvoorbereiding zit, maar ook de directievoerders. Zo zitten we letterlijk bovenop ons bouwproces en kunnen we als het nodig is razendsnel schakelen.”

Lees meer

amsterdam

Wonen in Amsterdam straks onbetaalbaar, waar gaan we dan wonen?

Denkt u wel eens terug aan de nieuwsberichten van een paar jaar geleden? Ons vertrouwen in de woningmarkt was tot een nulpunt gedaald: dalende prijzen, executoriale verkopen, huizen die onder water stonden. De huizenmarkt was als een plumpudding in elkaar gezakt. Veel kopers bleken zich vertild te hebben aan een te dure woning met een te hoge hypotheek. Als je dan ook nog eens werkloos wordt is Leiden definitief in last. Door de financiële en economische crisis verslechterde de situatie in de bouwsector, waardoor bedrijven failliet gingen of moesten reorganiseren. Gevolg: een groot aantal bouwvakkers ging gedwongen op zoek naar nieuw emplooi. Het consumentenvertrouwen daalde tot een historisch dieptepunt. Makelaars zaten duimen te draaien in hun fraaie kantoren.

Velen waren ervan overtuigd dat de huizenbouw definitief tot stilstand was gekomen. In de media, op straat en in de kroeg waren geluiden te horen als: “Kijk eens naar de leegstand. Er zijn genoeg woningen! Woningnood bestaat niet! Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd!”. Menig bestuurder was dezelfde mening toegedaan. Maar, zoals u weet, zijn er behalve meningen ook nog  feiten. En ook zijn er wetenschappelijke instellingen die feiten beoordelen en verkenningen doen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bijvoorbeeld. Op basis van demografische ontwikkelingen heeft het EIB in een verkenning berekend dat, uitgaande van een evenwichtige groei van de economie, het aantal huishoudens in Nederland zal stijgen van 7,5 miljoen naar zo’n 8,5 miljoen in 2040. Die stijging is met name een gevolg van de toename van het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen, het aantal eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal inwoners.

Deze verwachte stijging is niet gelijkelijk over Nederland verdeeld. Noord-Holland is na Flevoland en Utrecht de snelst groeiende provincie van Nederland. Op haar beurt vertoont de regio rond Amsterdam binnen de provincie weer de snelste groei. Maar ook de woningbehoefte in Noord-Holland-Noord mogen we niet onderschatten. De prognoses hiervoor lopen uiteen van 40.000 tot 100.000 woningen.

De uiteindelijke vraag zal volgens mij vooral bepaald worden door de huizenprijzen. Naarmate deze in de regio Amsterdam hoger komen te liggen, wordt men gedwongen op een grotere afstand te gaan wonen. Dat is geen typisch Nederlands verschijnsel. Zo zijn in de regio Parijs de prijzen van onroerend goed onbetaalbaar, zeker binnen de Boulevard Périphérique, waardoor er steeds meer forenzen zijn die een lange reistijd voor lief moeten nemen.

Afgelopen week konden we lezen dat vermogende Chinezen en Russen interesse tonen in Amsterdams vastgoed. Niet alleen in de hoofdstad zelf, maar ook in  de omliggende gemeenten. Los van de vraag of we daar blij mee moeten zijn (denk aan Londen dat inmiddels veel onbewoonde, verwaarloosde huizen kent die alleen maar als belegging zijn aangekocht), zullen de huizenprijzen in de regio Amsterdam de komende jaren fors stijgen. Daar komt nog bij dat in Amsterdam veel werkgelegenheid zal worden gecreëerd door de groei van de economie en de talrijke startup-bedrijven.

Voor de doorsnee werknemer met een gezin is er dan eigenlijk geen keuze meer: wonen in Amsterdam is niet meer te betalen, dus zal er een woonplek verderop gezocht moeten worden, bijvoorbeeld in Noord-Holland-Noord. Daar is betaalbaar en groen wonen nog wél mogelijk. De woningbehoefte in NHN zal dus sterk toenemen. De Noord-Hollandse woningmarkt is meer dan ooit gebaat bij visionaire bestuurders, die verder durven te kijken dan de dag van morgen. Laten we hopen dat onze huidige bestuurlijke elite uit het juiste hout gesneden is om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Jan Overtoom

Jose Braakman (Small)

Duurzame bouwvrouw: bouwsteen of specie?

Dinsdag 16 juni, op naar Dubotechniek voor het Duurzame Bouwvrouw Event. Een mooie middag, met workshops bloggen en pitchen. Een gesprek tijdens de afsluitende borrel op deze middag gaf mij inspiratie voor dit blog.

People Planet Profit en Privé

Heeft u mijn vorige blog over mijn nominatie gelezen? People planet profit & privé! Een duurzame bouwvrouw heeft 4 P’s in balans! Ik schreef erover in mijn blog, iedere bouwvrouw verdient het om in de picture gezet te worden… niet alleen de finalisten voor de Award. Niettemin ben ik beretrots tot deze laatste 10 finalisten te behoren… kan ik rekenen op uw stem? Stemmen is eenvoudig, uw stem voor mij kost u slechts 2 muisklikken

Presentaties, bekendmaking en borrel

Even terug naar de middag van het event. Na een inspirerende middag met een presentatie van Mascha van de Heuvel, een interview met de bouwvrouw van 2014, Ellen van Acht, inspirerende workshops pitchen (Jan Willem van de Groep en Maxime Verhagen), bloggen (Marlene Dekkers) én natuurlijk de bekendmaking van de finalisten voor Duurzame Bowuvrouw 2015 en aanstormend talent sluiten we af met een borrel.

Hoe vertaal je vaktaal tot begrijpbare informatie?

De titel van dit blog past uitstekend in de discussie van de workshop pitchen. De workshop pitchen werd verzorgd door Jan Willem van de Groep (Greenspirator, EnergieSprong) en Maxime Verhagen (voorzitter bouwend Nederland). De do’s, don’ts, voorbeelden en vooral ervaringen worden gedeeld. Centrale vraag is hoe jouw persoon, bedrijf of project kort, bondig en begrijpbaar te presenteren. Ik maak van de gelegenheid gebruik en geef aan te werken met metaforen, word gevraagd onze business te pitchen, mét gebruik van metaforen. Ik gebruik de waterkoker, thermosfles en whatsapp groep om de zonnecollector, bodembron en regeling te presenteren. Hoop hiermee de aanwezigen inspiratie te geven om ook metaforen te gaan gebruiken in hun communicatie. Meer lezen hierover? Volg deze link naar een van mijn eerdere blogs.

Eigen projecten?

Tijdens de borrel raak ik in gesprek met een van de finalisten aanstormend talent. Zij stelde mij wat vragen over de verkiezingen van vorig jaar. Ik kon alleen maar ontkennend antwoorden, het traject naar de uitreiking is mij onbekend, wel was ik bij de uitreiking tijdens de Ecobouw 2014. Het aanstormend talent geeft aan ook in 2014 genomineerd te zijn. Maar, zoals zij zelf zei, ze had toen nog geen track record, nog geen eigen projecten. Ik vraag mij af, gaat het wel over eigen projecten, een rugzak met een volle portfolio?

Muur Cement specie

Stenen of Specie?

Bovenstaande brengt mij terug naar de titel… is een duurzame bouwvrouw een van de bouwstenen of is zij de specie in een geheel? Ik ben ervan overtuigd dat een duurzame bouwvrouw niet alléén aan projecten werkt, dat het hebben van een eigen track record niet bepalend is.

Samenwerken & verbinden

In mijn ogen werkt een duurzame bouwvrouw intensief samen, is zij in staat mensen en projecten te (ver)binden, streeft zij mét elkaar duurzaamheid na. Zij, die de spil is in een bedrijf of project, zij die het geheel overziet, kan spiegelen, kansen ziet en vol passie en ambitie werkt aan verduurzaming van de gebouwde én industriele omgeving!

Kortom… ik zie de duurzame bouwvrouw als stevige specie… Een peiler om op te bouwen, maar zeker ook de specie, de smeerolie in organisatie en duurzame projecten.

En u, hoe ziet u de duurzame bouwvrouw? Ik lees graag uw visie.

Tot slot

Ik ben trots de specie te zijn in onze duurzame energie projecten. Trots genomineerd én finalist te zijn. Vraag hierbij nogmaals uw stem…

Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

Kiezen-verkiezingen-stemmen (Small)

Noord-Holland waar we wonen

Woensdag 18 maart aanstaande is het weer zover: dan mogen we weer met zijn allen naar de stembus. Nu eens niet omdat er weer een kabinet is gevallen, maar omdat het provinciaal bestuur er vier jaar op heeft zitten. In de tussenliggende jaren was het tamelijk rustig aan het front der gedeputeerden. Slechts zo nu en dan deden de provinciale bestuurders van zich spreken, maar de komende paar weken komt daar beslist verandering in. Dan breken topdrukke tijden aan voor de heren en dames politici. Bedrijfsbezoeken, interviews, verkiezingsdebatten zorgen voor overvolle agenda’s.

Lees meer

duurzaam wonen

Innovatie door stroomversnelling

Je hoeft dezer dagen de grootste krant van Nederland maar open te slaan om te beseffen dat de discussie over de fiscale bijtelling van leaseauto’s weer is opgelaaid. De geplaagde staatssecretaris Wiebes kwam met een plan. Hij paste het na forse kritiek uit eigen gelederen aan en buigt zich thans over een voorstel gedaan door een bonte verzameling van belangenbehartigers, van autofabrikanten tot natuur- en milieuorganisaties. Bien étonnés de se trouver ensemble, oftewel in goed Nederlands, het betreft hier een redelijk unieke coalitie. Zo vaak komt het immers niet voor dat de groene lobby en de autobranche elkaar in de armen vallen. De verklaring voor deze opmerkelijke alliantie is eigenlijk vrij simpel: beide partijen hebben dezelfde belangen. De ene partij is voor duurzaam vervoer – de elektrische auto – en de andere verkoopt graag veel duurdere auto’s waar de consumenten vanwege de lage fiscale bijtelling warm voor lopen – de elektrische auto.

Lees meer

Bouwkeet

Bouwers op het Binnenhof

Maandag 29 september was het zover. Een kleine twintig Noord-Hollandse bouwondernemers togen per bus naar het Binnenhof in Den Haag voor een ontmoeting met leden van de Tweede Kamer. Het onderhoud was onderdeel van een serie gesprekken van bouwers uit het hele land met nationale politici.

 

Plaats van rendez-vous: een bouwkeet vóór het gebouw van de Tweede Kamer, een initiatief van Bouwend Nederland. Het gesprek van de Noord-Hollandse bouwers met de Kamerleden betrof de situatie in de bouwsector in Noord-Holland en het verlangen van gerenommeerde bouwers om ‘gelijk aan de streep’ de concurrentie met andere bedrijven aan te gaan. Vanuit de Kamer waren Sybrand Buma (CDA), Jeroen Recourt (PvdA), Roos Vermeij (PvdA) en Roald van der Linde (VVD) aanwezig. Als externe stakeholder was ook Friso de Zeeuw, directeur nieuwe markten van het Bouwfonds, aangeschoven.

Grote behoefte aan nieuwbouwwoningen

Hoewel de bouw beroerde tijden doormaakt (40% van de werkgelegenheid is vervallen), is er thans enige reden voor optimisme. Algemeen wordt erkend dat aan het eind van de lange tunnel licht gloort. Volgens De Zeeuw (oud-gedeputeerde in Noord-Holland) is de potentiële bouwopgave voor Noord-Holland enorm. Tot 2040 moeten er in de provincie nog zo’n 240.000 woningen bijgebouwd worden. Dat heeft onder meer te maken met de toename van het aantal huishoudens in de komende jaren, met name in Noord-Holland-Zuid. De opmerkingen van het Planbureau voor de Leefomgeving, die een waarschuwing inhouden voor een te grote bouwproductie, vallen volgens De Zeeuw dan ook in de categorie lariekoek. De vraag is namelijk groot en komt nu los. Er moet niet gebouwd worden met de handrem aan, maar plank gas! Als dat niet gebeurt zal er woningschaarste worden gecreëerd, zoals in het verleden. De prijzen zullen fors gaan stijgen met alle bedenkelijke gevolgen van dien. Kortom, overheden moeten er aan meewerken woningbouwplannen snel in productie om te zetten, voordat schaarste toeslaat. De aanwezige politici onderkenden de toekomstige woningbehoefte.

Gelijk aan de streep

Het ligt echter niet in het vermogen van de Tweede Kamer om dat proces te versnellen, maar het punt van het ‘gelijk aan de streep’ starten, dat wil zeggen concurreren op basis van een gelijk speelveld, kan wél in Den Haag aangekaart worden. Voor bouwbedrijven die zich keurig aan alle soorten regelgeving houden, is het moeilijk concurreren, gelet op de aanwezigheid van zwartwerkers, ontduikers van Arbo- en Milieuwetgeving en buitenlandse arbeidskrachten die niet via de Bouw-CAO werken. Natuurlijk zou de kwaliteit die geleverd wordt de doorslag moeten geven bij de opdrachtgever, maar helaas is de prijs vaak het enige dat telt. De controle op de naleving van wetgeving is absoluut onvoldoende. Het valt op dat bonafide bedrijven veelvuldig worden gecontroleerd, terwijl bouwwerken waar nergens een bord van een bouwbedrijf valt te bekennen, niet of nauwelijks door opsporingsambtenaren worden bezocht. Dit leidt bij bouwers tot frustratie en tot de hartenkreet meer aandacht te besteden aan het ‘pakken van de boeven’ in plaats van bonafide bouwbedrijven hinderlijk lastig te vallen.

Gebrek aan vakbekwaam personeel

Een ander punt van zorg dat in de gesprekken met de Kamerleden naar voren kwam, is het gebrek aan vakbekwaam personeel. Als straks de bouw weer aantrekt zijn er te weinig vakmensen die het werk kunnen uitvoeren. Dat zal een overspannen bouwmarkt tot gevolg

hebben, waar niemand op zit te wachten. De vakopleidingen zijn de laatste jaren afgebouwd en de bedrijfsscholen die de sector tijdens de vorige crisis heeft opgericht, maken moeilijke tijden door. Dit kabinet heeft weliswaar in de Troonrede de Koning laten zeggen dat de meester-gezel opleiding weer leven wordt ingeblazen, maar het is niet te verwachten dat dit voornemen zal leiden tot een aanzienlijk grotere instroom van jongeren in de sector. Volgens de Kamerleden zal men ernaar moeten streven de bouw bij jongeren een beter imago te bezorgen. Velen van hen kiezen in deze tijd van jeugdwerkeloosheid nog steeds voor beroepen met weinig perspectief, zoals de zorg, terwijl de bouwsector hun een mooie toekomst kan bieden. Meer en betere voorlichting over de kansen in de bouw is essentieel en in het belang van de totale economie.

Na een vruchtbare gedachtewisseling verlieten de Kamerleden de bouwkeet van Bouwend Nederland om weer terug te keren naar hun natuurlijke habitat. Voor de bouwers was de reis naar Den Haag de moeite waard, al was het maar vanwege de gelegenheid die ze kregen om zonder veel parlementaire bewoordingen de problemen én de mogelijkheden in hun sector te verwoorden en toe te lichten. Dat deden ze luid en duidelijk, in de hoop dat hun pleidooi straks in de Tweede Kamer weerklank zal vinden.

 

Jan Overtoom – Bouwend Nederland

Foto: Bouwers in de Bouwkeet in gesprek, met op de eerste rij v.l.n.r. : Dick Singerling, Sybrand Buma, Roald van der Linde, Roos Vermeij, Friso de Zeeuw en Jeroen Recourt.

verkiezingen

Statenverkiezingen 2015 werpen hun schaduw vooruit

Maart 2015 vinden de Statenverkiezingen plaats. Misschien denkt U ‘dat is nog ver weg’. Maar de tijd gaat sneller dan u denkt. En regeren is vooruitzien. Vandaar dat Bouwend Nederland alvast een wensenlijstje heeft neergelegd bij de politieke partijen die in de Staten vertegenwoordigd zijn.

Provincies hebben niet altijd bestaan. Om uw geheugen op te frissen: ze zijn in de grondwet van 1814 voor het eerst opgenomen en werden een bestuurslaag met minder macht dan de gewesten die er tot dan toe waren. De Commissaris der Koning was de tussenpersoon tussen het rijk en de provincie. Heden ten dage wordt het belang van de provincie vaak onvoldoende onderkend. Ten onrechte. Ze houdt zich onder andere bezig met tal van economische en culturele kwesties en ze draagt zorg voor een behoorlijke infrastructuur. Om kort te gaan: ze oefent grote invloed uit op ons leven. Afgelopen jaar mocht ze zich verheugen in een plotseling oplevende belangstelling van het Nederlandse publiek. Dit heuglijke feit was te danken aan het plan van het kabinet en de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk om de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot één ‘superprovincie’ te smeden. Dit fusievoornemen bracht actiegroepen op de been, die met ongekend enthousiasme en grote inzet de voordelen van de huidige bestuurlijke indeling over het voetlicht brachten. En niet zonder resultaat. Het breed gedragen bezwaar tegen de fusie maakte indruk, ook in regeringskringen. Het heeft er toe geleid dat de superprovincie, officieel Noordvleugelprovincie genaamd, maar in de volksmond vaak weggezet als FLUT-Provincie, niet doorgaat en de Provincie Noord-Holland gewoon blijft bestaan. Het is te hopen dat het getoonde elan niet wegzakt, maar zal leiden tot een behoorlijke opkomst bij de verkiezingen op 18 maart 2015. In 2011 bedroeg die slechts een magere 57%, niet bepaald een percentage waar grote belangstelling uit valt af te leiden.

Onderschat rol provincie niet

Ik zei het al, de rol van de provincie mag niet worden onderschat. Over veel zaken bezit ze namelijk beslissingsbevoegdheid. Ze is verantwoordelijk voor de aanleg van natuur, de aanleg en onderhoud van het provinciale wegennet en ze oefent toezicht uit op de gemeenten. Op het terrein van de Ruimtelijke Ordening heeft zij een trekkersrol. Dat de aansturing van de gemeenten van groot belang is blijkt uit de onlangs gemaakte inventarisatie van de collegeprogramma’s. Een van de belangrijkste conclusies daaruit is dat de optelsom van de gemeentelijke ambities op het terrein van de woningbouw achterblijft bij de door de Provincie Noord-Holland geformuleerde ambities. Gemeenten zijn (nog) niet gewend om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Om daar verandering in te brengen kan en moet de provincie een rol spelen.

Belangrijke punten Bouwend Nederland

U ziet, de provincie heeft meer invloed op het dagelijks leven dan menig burger beseft. Daarom wil Bouwend Nederland een aantal onderwerpen onder de aandacht van de politieke partijen brengen, met het verzoek deze in de verkiezingsprogramma’s van de Staten op te nemen.

Ik noem hier een aantal punten:

  • Bouwend Nederland ziet voor de provincie een rol weggelegd bij het actief aanjagen van de verduurzaming van de woningvoorraad
  • De provincie dient gemeenten te ondersteunen bij het aanbieden van voldoende woningen met de juiste diversiteit
  • Een goede en veilige infrastructuur is van groot belang. Zij moet leiden tot minder files en meer verkeersveiligheid
  • Bouw- en infrabedrijven zorgen voor veel regionale werkgelegenheid. Geef daarom het regionale bedrijfsleven een goede kans bij provinciale opdrachten
  • Bouwend Nederland pleit voor de oprichting van een Provinciaal Fonds Vervanging & Renovatie Kunstwerken, waardoor er voldoende financiële middelen vrij komen om in een reeks van jaren onderhoud te plegen.

Onze organisatie komt met voorstellen die in het belang zijn van een goed functionerende overheid en probeert daardoor haar steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en bedrijvigheid in Noord-Holland. Wij zullen de komende maanden zien welke partijen onze adviezen ter harte hebben genomen. In de aanloop naar de verkiezingen organiseren wij debatten met lijsttrekkers. Hopelijk bereiken we dan ook de kiezers. Om hen en hun welzijn is het immers te doen. Zij zijn het die zorgen voor de legitimatie van de gekozen provinciale bestuurders.

Jan Overtoom – Bouwend Nederland