Berichten

studenten-school-opleiding-onderwijs

Stormloop op beroepsopleidingen detailhandel

PERSBERICHT – Steeds meer jongeren kiezen voor een bachelor in retail management aan één van de hogescholen. Het aantal studenten is sinds 2012 met 12% gestegen. De meeste HBO-studenten vinden snel, soms al direct na een eindstage, betaald werk op hun opleidingsniveau. Ook voor het handelsonderwijs MBO-4 groeit de belangstelling: +15% sinds 2012. In totaal doen nu 10.000 studenten de opleiding retail management of ondernemer retail in het MBO. Dit is vaak bij een van de 28.000 erkende leerbedrijven. De detailhandel is daarmee één van de grootste opleiders van talent. Toch is de instroom van studenten onvoldoende om de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerde medewerkers te beantwoorden.

Ondanks de populariteit van het handelsonderwijs is er ruimte voor verbetering. De doorstroom van MBO naar HBO is niet vanzelfsprekend. In het HBO is behoefte aan een sterkere leeromgeving en kennis van actualiteiten en marktontwikkelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat Detailhandel Nederland heeft laten doen door onderzoeker-consultant Math Hoenen naar de onderwijsbehoefte in de detailhandel en de ervaringen van studenten.

Lees meer

Dr Jesse Weltevreden

Succesvolle winkeliers combineren on- en offline

ALKMAAR – De tweede editie van het Future Shopping Event van ondernemersvereniging #clubcaas belooft met key speakers als dr. Jesse Weltevreden, auteur van het boek ‘Winkelen in het Internettijdperk’, en Rabobank e-business innovatiespecialist René de Visser een evenement te zijn dat je niet mag missen wanneer je de winkelstraten in de regio levendig wilt houden. Hoe kan de detailhandel in de regio Alkmaar anticiperen op de ontwikkelingen en groei waarborgen?

Anno 2017 staat nog steeds 6,5% de winkelvloeroppervlakte in Noord-Holland leeg. De verlaten winkels zijn een doemscenario voor winkeliers maar ook voor de gemeentes zelf. Het veranderende winkelgedrag van de consument van offline naar online vraagt om een nieuwe blik op hoe winkeliers en gemeenten samen kunnen werken om de winkelstraten levendig te houden. #clubcaas brengt ze op woensdag 1 november wederom bijeen om de regio Alkmaar te ondersteunen in deze transitie.

Programma

De avond wordt geopend door wethouder Victor Kloos waarna bezoekers kunnen kiezen welke lezingen en workshops te bezoeken. Na afloop van het programma is er tijdens de netwerkborrel met hapje gelegenheid voor winkeliers en bestuurders om met elkaar van gedachten te wisselen.

Key speakers delen hun kennis

René de Visser van Rabobank begeleidt als e-business consultant ondernemers uit het (groot) MKB bij de transitie naar omnichannel retailing. Hij vertelt over het platform De Nieuwe Winkelstraat, een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Dr Jesse Weltevreden neemt je mee in het winkelen anno NU. Deze professor digital commerce bij de Hogeschool van Amsterdam is gepromoveerd in de gevolgen van e-shopping voor de detailhandel.

Masterclasses voor vooruitstrevende (retail)ondernemers

Speciaal voor de ondernemers die willen (blijven) groeien en willen leren hoe het combineren van een stenen winkel met een webshop in de praktijk succesvol is zijn er masterclasses ‘Meer online conversie’ door Stan Hermes van Bluedesk en ‘Personal Branding’ van Janke Papa. Stan is digitale marketing specialist en legt uit welke tools in te zetten om online beter gevonden te worden en daarmee de conversie te verhogen. Marketeer en business coach Janke Papa bespreekt het belang van zichtbaarheid en herkenbaarheid en hoe jij jouw klant kunt helpen wanneer je weet wat hij zoekt.

 

Voor meer informatie en aanmelden voor dit GRATIS #clubcaas event op woensdag 1 november van 18.00 – 21.30 uur zie www.clubcaas.nl/futureshopping

 

Foto: Dr Jesse weltevreden auteur van het boek ‘Winkelen in het Internettijdperk’

Veiligheid-camera-beveiliging

Week v/d veiligheid ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’

Op zaterdag 7 oktober trapt minister Blok de Week van de Veiligheid af. In een Albert Heijnvestiging in Den Haag doet hij een oproep aan alle winkelmedewerkers in Nederland zich goed voor te bereiden op criminaliteit, om zo agressie en geweld op de winkelvloer te verminderen. Detailhandel Nederland lanceert vervolgens een interactieve e-learningmodule, die winkelmedewerkers helpt verstandig om te gaan met agressie en geweld.

Via dit gratis online lespakket leren winkelmedewerkers hoe zij agressie en geweld kunnen voorkomen. En als het toch zover komt: hoe zij daar het beste mee kunnen omgaan. De 360⁰-veiligheidsfilms, waarin praktijksituaties worden nagebootst, helpen daarbij. De module is ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven zelf initiatief neemt om criminaliteit terug te dringen. Het aanbieden van de gratis e-learningmodule is een van de vele activiteiten in de Week van de Veiligheid 2017, met als thema ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’. De Week van de Veiligheid vindt plaats van 9 tot en met 15 oktober.
Lees meer

retail detailhandel winkel shop

Overheden, detailhandel en vastgoedsector verlengen Retailagenda tot 2020

Vertegenwoordigers van detailhandel, de vastgoedsector, IPO (provincies), VNG (gemeenten) en het Ministerie van Economische Zaken werken de komende jaren verder aan het realiseren van de afspraken uit de Retailagenda. Onder voorzitterschap van Marijke van Hees gaat een gezamenlijk team met ingang van 1 januari 2018, tot in ieder geval 2020, aan de slag met de vervolgagenda. De betrokken partijen trekken hiervoor gezamenlijk, jaarlijks een half miljoen euro uit.

Minister Kamp (Economische Zaken): “Samen met provincies, gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers werken we sinds maart 2015 aan het versterken van het Nederlandse retaillandschap. De wil om door te gaan met de Retailagenda is bij alle partners groot. Belangrijk, want samenwerking is noodzakelijk voor de toekomst van de sector. Het winkelgedrag van consumenten verandert snel en ruim twee miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak staat leeg. Komende jaren werken we verder aan het levendig houden van onze dorpskernen en binnensteden en het toekomstbestendig maken van onze retailsector.”

Vervolg Retailagenda

Om de nodige veranderingen in het winkellandschap in goede banen te leiden, nam minister Kamp in maart 2015 het initiatief voor de landelijke Retailagenda. Sinds de start zijn er in totaal 109 RetailDeals gesloten, waarbij meer dan 140 gemeenten zijn betrokken. In deze deals versterken gemeenten of regio’s hun winkelgebieden in nauw overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Ook wordt vastgelegd op welke locaties winkels kansrijk zijn en op welke locaties niet. Winkelpanden krijgen zonodig een andere bestemming om leegstand en overbewinkeling tegen te gaan en zo compacte binnensteden te creëren. Voor winkelbedrijven is duidelijkheid hierover van belang om te besluiten of zij zich wel of niet willen vestigen in een stad.

De vervolgagenda bouwt voort op dit werk, op de opgedane inzichten en op de resultaten van de afgelopen jaren. Dit vraagt om lef en samenwerking van vastgoedpartijen en detailhandel, maximale inzet van gemeenten en een regierol van provincies. Steden als Schiedam en Hardenberg lopen bij deze ontwikkelingen voorop en laten zien dat een gezamenlijke aanpak werkt. De komende tijd wordt bekeken hoe deze aanpak ook door andere gemeenten kan worden overgenomen.

Om de retailsector economisch gezond en toekomstbestendig te maken moet fors worden geïnvesteerd in innovatie en het vergroten van de kennis en kunde van werknemers en werkgevers om toegerust te zijn voor de veranderingen die op de sector afkomen. In Roermond en Den Haag wordt op dit vlak al druk geëxperimenteerd met onder andere Living Labs. Het team dat zich gaat inzetten voor de vervolgagenda zal eraan bijdragen dat de kennis die hier wordt opgedaan landelijk kan worden toegepast.

Retailagenda partners

De belangrijkste partners van de vervolgagenda zijn, Detailhandel Nederland, INretail, IVBN, IPO, Platform 31, Vakcentrum en VNO-NCW. Op nadrukkelijk verzoek van Kamp is VNG nu ook aangesloten. Het commitment vanuit gemeenten ziet de bewindsman als essentieel, omdat zij als geen ander belang hebben bij de inspanningen van de Retailagenda. De partijen leveren met ingang van 1 januari 2018 voor een periode van twee jaar de menskracht en de financiële middelen om met een gezamenlijk team te werken aan de vervolgagenda. Net als de afgelopen twee jaar zal het team partijen bij elkaar brengen en kennis en expertise uit de markt inschakelen.

Bron: Rijksoverheid

rieten mand boodschappen (Small)

Winkeliers zien forse afname plastic tasjes

Sinds de invoering van het verbod op het weggeven van plastic tasjes zien winkeliers dat consumenten hun gedrag aanpassen. Er gaan 71 procent minder plastic tasjes over hun toonbank nu de consument ervoor moet betalen. Dit komt naar voren uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

De maatregel is vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Dijksma om het plastic zwerfafval aan te pakken. Uit een landelijke inventarisatie van Rijkswaterstaat blijkt nu ook dat sinds het verbod al veertig procent minder plastic tasjes als zwerfafval eindigt.

‘Nederland was één van de eerste landen die de gratis plastic tas in de ban heeft gedaan om het plastic zwerfafval aan te pakken,’ aldus staatssecretaris Dijksma. ‘De resultaten laten zien dat het verbod op het gratis weggeven werkt, er gaan veel minder plastic tassen over de toonbank. Dat is een grote winst voor het milieu. Er worden niet alleen minder tassen geproduceerd. Het verbod zorgt ook voor een tastbare afname van plastic troep op straat en in het water.’

Eigen draagtas

Voor het SAMR onderzoek werden 300 winkeliers ondervraagd. Food-retailers zoals bakkers en slagers, maar ook markthandelaren zien dat zes op de tien klanten nu een eigen tas meenemen. Bij warenhuizen komt dit uit op ongeveer 40 procent. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat drie op de tien winkeliers nu een gratis papieren tas aanbiedt ter vervanging van de plastic tas. Als voornaamste reden hiervoor geven ze dat zij het klantvriendelijker vinden dan geld vragen voor een plastic variant.

Uit het SAMR onderzoek blijkt dat de ondervraagde winkeliers in meerderheid positief zijn over het verbod, waarbij ze de positieve effecten voor het milieu als reden aandragen. Uit een rondgang onder producenten en groothandels in tassen blijkt dat zij eenzelfde afname zien (60 tot 80 procent) van plastic tasjes die zij aan de winkeliers leveren.

 

Download hier rapportage plastic tassen retailers

Mart Visser bij de door hem ontworpen looks in de flagshipstore van Promiss. Credits: Janiek Dam

Trunkshow Mart Visser Flagshipstore Promiss Hoofddorp

PERSBERICHT – Collectie vanaf 10 november te koop in Promiss-filialen

Winkelketen Promiss en modeontwerper Mart Visser gaan een exclusieve samenwerking aan. Deze samenwerking biedt vrouwen de mogelijkheid om de ontwerpen van Mart Visser − die verder alleen online verkrijgbaar zijn − voor aankoop zelf te ervaren en passen. Vanaf 10 november is een collectie van de ontwerper verkrijgbaar bij Promiss-filialen in heel Nederland. De eerste items van Mart Visser die bij Promiss verkocht worden, vormen een elegante collectie die beschikbaar is in maat 34 tot en met 48. Vanaf half november biedt Promiss elke zes weken nieuwe looks van Mart Visser.

Lees meer

V&D gebouw Gather

Oude V&D-gebouw Haarlem opent haar deuren voor experimenteel warenhuis

Het oude V&D-gebouw in Haarlem heeft een nieuwe bestemming gevonden. De bovenste verdieping kwam afgelopen maand in het nieuws doordat huurders zich konden melden bij verhuurder Camelot Europe. Het winkel en keldergedeelte wordt 15 juli 2016 geopend door locoburgemeester Joyce Langenacker. Gather, het warenhuis van de kleinschalige maakindustrie en innovatieve merken neemt deze maand samen met handenvol creatieven haar intrek in het winkelgedeelte op de onderste twee verdiepingen.

Initiatiefnemer Danny van Heusden ziet het V&D-gebouw als een experiment richting een volgende stap. Het warenhuis heeft sinds begin deze maand de sleutels en is gestart met de verbouwing. Van Heusden legt uit: ‘Dit is de volgende stap richting een volledige uitwerking in de Koepelgevangenis die over enkele jaren opengaat en die we als Gather willen invullen. We zijn nu met tientallen vrijwilligers waaronder diverse vluchtelingen het oude V&D-gebouw aan het opknappen.’ Er wordt nog gezocht naar enkele creatieven voor deze proeftuin waarin er zowel gemaakt als gepresenteerd kan worden. Hiervoor is een selectieproces ontwikkeld.

Lees meer

topbloemen

Kassa’s bloemenbezorgtest roept Topbloemen.nl tot als winnaar

PERSBERICHT – In het televisieprogramma Kassa (VARA) werd zaterdagavond een item getoond waarin een achttal bloemenbezorgsites werden getest. Er werden van alle aanbieders een klein en een groot boeket besteld. Rudy en Pascal – de bloemenexperts van Kassa – vertelden over de boeketten van Topbloemen: ‘Er is ongelooflijk goed opgelet op de verpakking.

Qua kleur heel mooi, heel lieflijk, goed gebonden.’ De boeketten van Topbloemen.nl werd binnen de tijd bezorgd en in combinatie met de kwaliteit van de boeketten kwam Topbloemen.nl als beste uit de test met een 8 als cijfer.

Televisieprogramma Kassa

Kassa is een consumentenprogramma van de VARA en wordt van eind augustus tot eind mei live uitgezonden op NPO 1 op zaterdagavond van 18.55 tot 19.25 uur. Alle uitzendingen zijn terug te zien op internet, waar ook een levendige internetcommunity te vinden is. Terugkerende onderdelen in het programma zijn onder meer de “Belbus” en de productvergelijkingen. Op 19 maart 2015 werd er tijdens de uitzending een bloemenbezorgsitetest getoond. Hierin werden 8 bloemenbezorgsites getest. De presentator onthulde met de volgende woorden winnaar Topbloemen: ‘Prachtige bloemen, duidelijk verschil tussen het kleine en het grote boeket en ook nog een slimme verpakking.’

Mensen blij maken met bloemen

Oprichter van Topbloemen.nl Edwin van Arkel heeft als passie mensen blij maken met boeketten. In 1999 richtte hij het landelijke bloemenbezorgbedrijf Topbloemen op. Op de website kun je uit tientallen boeketten naar persoonlijke smaak kiezen. Een lokale bloemist bezorgt het boeket. Bij bestellingen vóór twee uur s’middags wordt er dezelfde dag bezorgd. Bij Thuiswinkel Waarborg Review staat Topbloemen met een 8,9 bovenaan. Het bedrijf is de vaste bloemensponsor van de tv-programma’s ‘All You Need Is Love’ en ‘Hollands Beste Bloemstylist’, en van ‘De Leukste Moeder Van Nederland’, een radioprogramma van 100%NL. Sinds 2015 is het bedrijf marktleider op het gebied van bloemen bezorgen.
Topbloemen.nl: Bedrijf opgericht in 1999 door Edwin Van Arkel en marktleider op het gebied van bloemen bezorgen. Tevens de vaste bloemensponsor van All You Need Is Love (tv), Hollands Beste Bloemstylist (tv) en De Leukste Moeder Van Nederland (radio, 100%NL.)

 

Bronnen:
Volledige aflevering van Kassa – http://kassa.vara.nl/media/354658
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kassa_(televisieprogramma)

topbloemen

Topbloemen.nl als beste uit de bus bij Moederdagboeketten test

PERSBERICHT – In televisieprogramma EditieNL werd vrijdagavond een item getoond waarin een vijftal boeketten van online bloemenleveranciers besteld en getest werden. Uit de vier bezorgde boeketten koos Hollands Beste Bloemstylist winnares Sarah Dikker het boeket van het Nieuw-Vennepse Topbloemen uit als de beste.

Sarah legde haar keuze uit: ”In dit boeket zitten mooie rozen, er zijn leuke soorten groen gebruikt en het tasje is helemaal top”. Ook kwam naar voren dat online bloemenleverancier Topbloemen.nl de goedkoopste van alle Moederdagboeketten levert.

Editie NL is een Nederlands nieuwsprogramma van RTL 4 en sluit aan bij het RTL Nieuws. Het programma besteedt aandacht aan achtergronden van binnenlands nieuws en aan onderwerpen die een reguliere nieuwsuitzending niet halen. Er wordt gewerkt met drie presentatoren en twee vaste invallers alsmede met een aantal wisselende verslaggevers in beeld in de uitgezonden items. Naar aanleiding van Moederdag werden er vijf bestellingen gedaan bij online bloemenleveranciers. Vier daarvan werden op tijd bezorgd op de redactie. Bloemenbezorgbedrijf Topbloemen.nl had de laagste prijs uit de beoordeelde boeketten en werd uitgekozen door winnares Hollands Beste Bloemstylist Sarah Dikker als beste aanbieder.

Lees meer

slippers

Oscar celebs op handgemaakte glitter slippers uit Oostzaan

De goodiebag van de celebs bestond dit keer niet alleen uit extravagante artikelen zoals dure vakantie’s, horloges, juwelen en smartphones maar ook een paar handgemaakt glitter slippers van het Oostzaanse bedrijf Uzurii. Eigenaresse Shieglee Ferreira is er super trots op

Met het creëren van Uzurii is voor Shieglee Ferreira dos Santos (1971) een droom uitgekomen. Zij is geboren in het Amazonewoud van Brazilië. Als klein meisje verhuisde zij naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro, waar bewoners door de armoede gedwongen waren het hele jaar op slechts één paar slippers te lopen. De vrouwen in die wijken versierden zelf hun slippers met de beperkte middelen die zij hadden zoals steentjes, kraaltjes en glas. De jonge Shieglee had drie grote wensen: ooit wilde zij een paar schoenen die helemaal van haarzelf zouden zijn, ze wilde als een echte samba queen dansen op een praalwagen in een carnavalsoptocht en ook droomde zij dat ze een nachtje mocht slapen in het mooiste hotel van Rio de Janeiro.

Shieglee kwam als 13-jarig meisje naar Nederland, doorliep moeiteloos het atheneum en volgde diverse modeopleidingen. Zij heeft het beste en mooiste van beide culturen in zich opgenomen, dat maakt haar de zelfbewuste vrouw die zij nu is. Dertig jaar later zijn al haar wensen uitgekomen. Ze heeft in het hotel geslapen waar haar moeder als kamermeisje werkte en danste als een adembenemende glamourous Isis in het Samba Drome in Rio de Janeiro. Uit pure passie voor mode heeft Shieglee het merk Uzurii opgericht, waardoor zij nu als ondernemer en ontwerpster van een modelabel ook haar liefste meisjeswens in vervulling heeft zien gaan.

Bron + foto’s: Uzurii