Berichten

STOO Onsnh-Congres O3werkt

O3 werkt; krachtenbundeling Onderwijs, Ondernemers en Overheid

Er valt het nodige te verbeteren aan de koppeling tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven; daarover is vrijwel iedereen het eens. En het moet gezegd, er worden links en rechts bewonderenswaardige initiatieven ontplooid om die kloof te dichten. Jammer genoeg betreft het vaak individuele bedrijven of organisaties. Vanwege die beperktheid is er nog altijd geen zicht op een structurele oplossing van het probleem.

Daarom organiseert Stichting Ondernemend Onderwijs (STOO) in samenwerking met Onsnoordholland op 7 december a.s. een middagcongres met als centraal onderwerp ‘Stimulering Ontwikkeling Onderwijs Ondernemers’. Een congres waar schoolbesturen, schoolleiders, docenten VO/MBO/WO en PO samen met bedrijven in de IT en Techniek, ondernemers en overheid bij elkaar komen.

Ernstige tekorten vakmensen

Zoals bekend worstelen diverse bedrijfstakken met de instroom van nieuw personeel. Vooral in de bouw, techniek en IT worden de komende jaren ernstige tekorten aan vakkrachten verwacht. En het lijkt erop dat het onderwijs die tekorten niet zal aanzuiveren, want het aantal inschrijvingen voor technische beroepen daalt de laatste jaren gestaag. Zowel onderwijs als ondernemers hebben daarover langs diverse kanalen de noodklok geluid.

Daarnaast speelt voor de regio West-Friesland nog een andere ontwikkeling een belangrijke rol: studenten die voor hun opleiding de regio verlaten, blijken de terugreis maar moeilijk te maken. Met als gevolg dat Westfriese ondernemers hun vacatures maar lastig kunnen invullen.

Middagprogramma

De middag staat in het teken van kennis delen tussen onderwijs en bedrijven, samenwerking, innovatie en duurzaam onderwijs voor de regio. Op het gebied van innovaties kunt u kennis maken met IT producten en technische apparatuur die uw lessen of beroepspraktijk kunnen ondersteunen. Kennis delen en toepassingen in de klas staan centraal. De visie op de toekomst vanuit diverse invalshoeken met aansprekende voorbeelden, workshops over innovaties, ondernemerschap en vooral de samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen zijn thema’s die deze dag een centrale rol spelen.

Bedrijven presenteren nieuwe toepassingen en delen hun kennis met u en geven workshops. Hoe kunnen die innovaties, hard- of software een rol spelen in uw onderwijs? Ook veel aandacht voor hoe ‘de nieuwe wereld’ ingezet kan worden door het onderwijs op het gebied van opdrachten, stages en het inrichten van ruimtes. Ook duurzaamheid, dat een onmisbaar onderdeel van de samenleving is en zal blijven, is een belangrijk thema.

Rondetafelgesprek

Voor het congres begint zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden die deze genoemde feiten zal gaan behandelen met maximaal 8 deelnemers vanuit de overheid, ondernemers en opleidingen. Indien u hier als betrokken partij bij aanwezig zou willen zijn, u kunt per mail reageren naar: info@onsnh.nl.

Het congres staat onder dagvoorzitterschap van Ger Welbers (RTV NH / AT5). De plenaire opening wordt verzorgd door Adri Pijnenburg. O.a.Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland  en TechniekRaad Noord-Holland (een samenwerkingsverband tussen provincie en werkgeversorganisaties) hebben door tussenkomst van Onsnn, volledige medewerking aan deze bijeenkomst gegeven. Ook vertegenwoordigt zijn Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, OOM, OTIB, A+O tijdens het congres.

Meer dan twintig instellingen uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zullen acte de présence geven. In het panel zal onder meer Dook van den Boer, directeur van Tata Steel IJmuiden en lid van de Amsterdam Economic Board plaatsnemen.

Aanmelden

Kortom, meer dan voldoende redenen om bij dit congres aanwezig te zijn. Bezoekers betalen € 20,-. Aanmelden kan via http://www.stoo.nl/aanmelden-congres/ Haast is geboden, want het aantal plaatsen is beperkt. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 7 december in het stadhuis van Medemblik (vlak langs de A-7).

 

 

Netbeheer zoekt samenwerking met bouw bij verduurzaming

Samenwerking tussen netbeheer en bouw

Het nieuwe kabinet wil dat gemeenten, provincies, netbeheerders en waterschappen plannen maken voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Henri Bontenbal, strateeg bij netbeheerder Stedin, zoekt daarvoor de samenwerking met de bouw- en installatiesector.

“We moeten nu al nadenken over de vraag hoe we straks in de praktijk een wijk van het aardgas afhalen.”

Wat vindt u van de plannen van het nieuwe kabinet?

“Wij zijn blij met het Regeerakkoord omdat er echt de ambitie is om de verduurzaming van de gebouwde omgeving op te pakken. De manier waarop is niet dichtgetimmerd. Dat is verfrissend. Het geeft ons de kans om de kennis van verschillende partners bij elkaar te brengen. Het goede nieuws is dat er al veel gebeurt. We zijn al lang met gemeentes, de bouw- en installatiesector aan de slag met concrete projecten. Ook zijn we hard aan het rekenen aan de vraag hoe we gebouwen straks verwarmen. Tegelijkertijd verwacht ik op sommige punten meer ambitie. Zoals bij nieuwbouw: we moeten snel stoppen met het bouwen van woningen op aardgas.”

Wat wordt de rol van Stedin hierbij?

“Stedin heeft heel veel kennis van het energiesysteem. Wat is de staat van de elektriciteits- en gasnetten, en wat zou het kosten om ze te vervangen of te verzwaren? Of: kun je een aardgasnet een tweede leven geven, bijvoorbeeld met waterstof of groen gas? In Rotterdam werken we samen met de gemeente, de woningcorporatie en het warmtebedrijf om voor een wijk door te rekenen wat een alternatief is voor de warmtevoorziening op aardgas. Dan gaat het om de techniek, maar ook om vraag wie het gaat betalen, hoe we bewoners kunnen betrekken en welke wet- en regelgeving knelt. We leren heel veel van dat soort gesprekken. Een aantal praktijkvoorbeelden hebben we recent gedeeld met de Tweede Kamer. Bij zo’n nieuwe aanpak is het onvermijdelijk dat er ook wel eens iets niet gaat zoals verwacht. Dat mag ook. Daar leren we van. Want er is geen blauwdruk. In elke wijk moet je opnieuw naar de beste oplossingen kijken.”

Hoe ziet u de rol van de bouw- en installatiesector?

“Die is cruciaal als het gaat om wat mogelijk is. Bouwers en installateurs hebben kennis van de systemen, en welke innovaties er nog gaan komen. Wat zijn de vernieuwende bouwconcepten en -werkwijzen? Als netbeheerder snappen we best hoe een warmtepomp werkt, maar andere partijen hebben daar meer verstand van dan wij. Het gaat erom dat iedereen vanuit zijn eigen expertisen nieuwe stappen zet. We willen met de bouw werken aan de vraag hoe huizen en bedrijven over vijf jaar van warmte worden voorzien.”

Hoe gaat dit er straks in de praktijk uitzien?

“We moeten nu al nadenken over de vraag hoe we straks in de praktijk een wijk van het aardgas afhalen. Het ontzorgen van de bewoner moet daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Als bijvoorbeeld – na een zorgvuldig besluitvormingsproces – besloten is om een gasnet te verwijderen en een warmtenet aan te leggen, dan kan ik me voorstellen dat er gekozen wordt voor één arbeidsgang. Dat betekent dat bij een woning in één dag zowel de gasaansluiting wordt verwijderd, de warmteaansluiting wordt gemaakt, en in de woning de installatie geschikt wordt gemaakt en de gasketel verwijderd. ’s Avonds zit de bewoner er weer warm bij. Begrijp me goed: dit is nog lang niet de praktijk. Maar we moeten onszelf dwingen naar nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen en werkwijzen te zoeken. Samen met de bouw- en installatiesector. De energietransitie gaat alleen lukken als we met elkaar bereid zijn de dingen anders te organiseren dan we altijd gewend waren.”

11 miljoen euro investeren in slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid

Noord Holland 11 miljoen voor slimmer reizen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen 11 miljoen euro investeren in slimme technieken voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op weg en water. Dit moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio en een leefbaarder omgeving.

Ook biedt het mogelijkheden het reizen veiliger, gemakkelijker en prettiger te maken voor de gebruiker. Deze innovaties in de mobiliteit zowel voor auto als voor fiets, vrachtauto, bus en schip, worden ook wel Smart Mobility genoemd.

Slimmer en intelligenter

De drukte op de Noord-Hollandse wegen zal de komende jaren alleen maar toenemen en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Auto’s en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen en volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling. Ook verkeerslichten worden intelligenter en kunnen communiceren met het verkeer.  Maar ook de overgang naar nieuwe brandstoffen, groeiende populariteit van deelsystemen en het belang van actuele reisinformatie spelen een rol.

Samenwerken

De provincie bereidt zich op de toekomst voor door haar wegen adequaat te beheren en onderhouden en waar nodig uit te breiden. Maar ook door de bestaande (vaar)wegen zo optimaal mogelijk te benutten. De provincie loopt hiermee voorop in Nederland en in de wereld. De verkeerslichten en verkeerscentrale van de provincie behoren tot de modernste van Europa.

De verkeerslichten zijn zo ingesteld dat het verkeer zo optimaal mogelijk wordt afgewikkeld. Data over verkeersstromen worden gedeeld met marktpartijen die deze gebruiken voor boordcomputers en navigatiesystemen in of op fietsen, auto’s, vrachtauto’s, bussen en schepen. Deze innovaties worden ook gebruikt bij verdere automatisering van voertuigen zodat deze kunnen communiceren met de provinciale verkeerslichten en op basis van de actuele reisinformatie de beste route kunnen bepalen.

De provincie onderzoekt de ontwikkeling van zelfrijdend verkeer en de interactie met de provinciale infrastructuur en probeert nieuwe toepassingen uit. Samen met bedrijfsleven en kennisinstituten worden slimmere en efficiëntere toepassingen ontwikkeld. De provincie volgt de ontwikkelingen op de voet en zorgt ervoor dat de nieuwste mogelijkheden op veilige en verantwoorde wijze kunnen worden toegepast.

Pilots uitvoeren

Om nieuwe toepassingen daadwerkelijk in de praktijk tussen het verkeer uit te testen, richt de provincie een proeftuin in op de provinciale wegen rond Schiphol. Daarnaast kijkt zij naar mogelijkheden om in het landelijke gebied pilots uit te voeren met zelfrijdend vervoer.

Gedeputeerde Staten leggen de plannen nu voor aan Provinciale Staten. Waarschijnlijk wordt het 6 november behandeld in de Provinciale Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Film over slimmer reizen, klik op deze link.

Geris Bouwtechniek

Energiezuiniger leven waar moet ik beginnen?

Geris Bouwtechniek is hét bouwkundige adviesburo waarbij energiebesparing en -opwekking een centraal thema vormen. Wij zetten ons in voor bewustwording én het voorkomen van energieverspilling in de vastgoedsector. Onze kracht is een duidelijke analyse waarbij onconventionele concepten niet worden overgeslagen. Omdat bij het realiseren van energiebesparing kleine aanpassingen op bouwkundig of installatietechnisch gebied weinig tot geen rendementen bezorgen adviseren wij verschillende totaalpakketten die ervoor zorgen dat het loont. Met onze praktische concepten ben je weer een stap dichter bij een energiezuiniger leven.

Onze bedrijfsvoering rust op 3 pijlers:

Ontwerp

Of het een dakkapel, aanbouw, verbouw of een vrijstaande woning is, wij maken voor jou het mooiste ontwerp en zorgen ervoor dat je er geld mee kunt verdienen.

Concepten om energie te besparen en/of om energie op te wekken. Wij adviseren altijd 3 verschillende concepten (basis, uitgebreid, compleet) waarbij in verschillende stappen duidelijk word aangegeven welke besparing kan worden gerealiseerd. De beste concepten zijn altijd een combinatie tussen bouwkundige en installatietechnische voorzieningen want dat heeft het grootste effect.

Advies

Geris Bouwtechniek is een adviesburo dat midden in de praktijk staat waardoor de oplossingen en adviezen realistisch en uitvoerbaar zijn.

Een omgevingsvergunning aanvragen, tekeningen realiseren, communiceren met verschillende bedrijven en instanties is onze 2de natuur waardoor je tijd over houd voor andere zaken.

Wil je energie besparen maar heb je geen idee hoe en waar je moet beginnen? Dan zit je goed bij ons. Wij stellen een energiebesparingsadvies met je op en leggen daarin uit wat je het beste kunt doen. Er zijn geen universele oplossingen en daarom richten wij ons op jou persoonlijke situatie, zowel bedrijfsmatig als ook particulieren worden door ons ondersteund. Heb je wél ideeën over energiebesparende oplossingen maar weet je niet wat te kiezen dan helpen wij om de juiste keuze te maken.

Onze analyses en rapportages bevatten zeer weinig jargon (vaktaal) waardoor het voor iedereen begrijpelijk en duidelijk is. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, toch?

Begeleiding

Voor de realisatie van je bouwplannen verzorgen wij het vergunningstraject, toezicht en coördinatie tijdens de uitvoering zodat je er geen omkijken naar hebt.

Uit het gekozen energieconcept volgt een stappenplan om het concept tot uitvoering te brengen. Deze transformatie is een intensief traject waarbij veel tijd nodig is om tot het eindresultaat te komen. Geris Bouwtechniek is gespecialiseerd in dergelijke trajecten en zorgt voor de benodigde aansturing en afhandeling.

Geris Bouwtechniek heeft als doel om een gezonde, schone én energiezuinige wereld te creëren zodat de natuur zoveel mogelijk word gespaard waardoor de komende generaties zorgeloos kunnen leven.

Resumé

Geris Bouwtechniek kies je vanwege:

 • Praktisch inzicht, benadering en oplossing van vraagstukken
 • Werkelijk realiseerbare oplossingen
 • Volledig onafhankelijk en neutraal

Geris Bouwtechniek benader je voor:

 • Vergunningstrajecten
 • Energiebesparingsadviezen
 • Energieconcepten
 • Energielabels
 • Tekenwerkzaamheden
 • Bouwtoezicht

 

Wil je energie besparen maar heb je geen idee hoe en waar je moet beginnen? Dan zit je goed bij ons. Wij stellen een energiebesparingsadvies met je op en leggen daarin uit wat je het beste kunt doen. Er zijn geen universele oplossingen en daarom richten wij ons op jou persoonlijke situatie, zowel bedrijfsmatig als ook particulieren worden door ons ondersteund. Heb je wél ideeën over energiebesparende oplossingen maar weet je niet wat te kiezen dan helpen wij om de juiste keuze te maken.

Contact: 06-51743390 of boris@gerisbouwtechniek.nl

[advertorial]
IJsselmeer Marken eiland

IJsselmeergebied gezamenlijk aanpakken

De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gezamenlijk aanpakken.

Daarom hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Noord-Holland en Overijssel een gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt. Met deze agenda willen de provincies de kracht en kwaliteiten van het IJsselmeergebied versterken en zij doen hiermee een aanbod aan het Rijk.

Cees Loggen, gedeputeerde voor Water van de provincie Noord-Holland: “Ik ben ervan overtuigd dat we het IJsselmeergebied alleen goed kunnen versterken door samen op te trekken. Alle mogelijkheden zijn er, we moeten ze alleen nóg beter benutten.”

Kustlandschappen en economie

Kenmerkend is het grootse centrale wateroppervlak met gevarieerde kusten die het IJsselmeergebied aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren. De provincies gaan de waarden en identiteiten van het IJsselmeergebied vastleggen en toepassen bij de verdere ontwikkeling. Er liggen kansen voor economische groei in de sectoren watersport, recreatie en toerisme, transport, visserij en maritieme industrie. Daarvoor zetten de provincies in op verscheidenheid en het meer in balans brengen van vraag en aanbod van bezoekers aan het IJsselmeergebied.

IJsselmeergebied als energiebron

De  provincies nemen de ruimtelijke regie bij de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Daarvoor verkennen ze alternatieve en innovatieve mogelijkheden voor opwekking, opslag, en transport van duurzame energie, bijvoorbeeld koude-warmteopslag of zonne-energie.

De gebiedsagenda bevat verder als hoofdpunten een ecologisch gezond IJsselmeergebied en het IJsselmeergebied als zoetwaterbron. Op basis van deze gezamenlijke gebiedsagenda werken de provincies rond het IJsselmeergebied samen met het Rijk aan de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050.

Het IJsselmeergebied beslaat het IJsselmeer en Ketelmeer, Markermeer-IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, het Zwarte Water en de randmeren. Het gebied beslaat zes provincies: naast Friesland, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ook Gelderland en Utrecht.

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

Monomestvergisters hernieuwbare energie

Minister Kamp van Economische Zaken heeft €150 miljoen toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte.

De vergisters, goed voor  het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hernieuwbare energie

Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren.

Kostenreductie

Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.’ Lagere kostprijs vergisters De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert bedrijven bij het produceren van duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om een kostenreductie te bewerkstelligen.

Kostprijs

De tender, die eind 2016 is aangekondigd, laat zien dat de sector inderdaad verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties.

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

 

 

NHNEXT

Noord-Holland Noord presenteert verregaande ambities

Noord-Holland Noord heeft verregaande ambities om de regio de komende decennia uit te laten blinken op de economische speerpunten agri-food, energie, water en toerisme. Tijdens het congres NHNext in poppodium Victorie in Alkmaar, afgelopen donderdag 7 september, werd het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam’ gepresenteerd aan ondernemers, politici en andere belangstellenden.

“We zijn te bescheiden”, aldus gedeputeerde Jaap Bond die het congres opende en vol overtuiging de potentie van Noord-Holland Noord voor het voetlicht bracht. “De regio heeft vele parels die dit gebied zo sterk maken. Denk bijvoorbeeld aan Petten Nuclear Health, de energieregio Alkmaar, Greenport en Seed Valley. Als we samen ruimte bieden om onze sterke kanten blijven ontwikkelen, leven we in 2040 in een regio die bruist van de innovatie, waar het goed werken en betaalbaar wonen is.”

Koers richting 2040

In het document ‘Holland boven Amsterdam 2040’ zetten de regionale gemeenten en de provincie Noord-Holland de koers uit richting 2040. Tegen die tijd moet de regio met haar agri- en foodsector nationaal en internationaal bekend staan om haar sterk innovatieve karakter. De gehele regio is in 2040 energieneutraal en staat dan bekend als ‘proeftuin voor watermanagement’. Op het gebied van toerisme staat Holland boven Amsterdam in 2040 te boek als regio waar alles te vinden is waar Nederland bekend om staat.

Lees meer

Warmtenetten: een duurzaam alternatief voor aardgas

Duurzaam alternatief voor aardgas, warmtenetten

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam, zelfs de restwarmte uit een kolencentrale is in dat opzicht een betere keuze.

Een warmtenet is een uitgebreid netwerk van leidingen met warm water afkomstig van verschillende warmtebronnen. Dat kan bijvoorbeeld restwarmte zijn van een fabriek of warmte van een (afval)energiecentrale. Het verwarmde water komt de woning meestal binnen met een temperatuur van 70°C en gaat terug naar de warmtebron met een temperatuur van ongeveer 40°C. Nadeel is dat deze warmte niet altijd gezien wordt als duurzaam. Om die reden is er eenCO2-ladder ontwikkeld.

In de CO2-ladder staat biomassa uit de regio bovenaan met 13 kilogram CO2-uitstoot per gigajoule, direct gevolgd door geothermie met 20 kg per gigajoule. Ter vergelijking is ook de individuele CV-ketel bij mensen thuis opgenomen. Met 61 kilogram CO2-uitstoot is de CV-ketel het meest vervuilend. Zelfs de warmte uit een kolencentrale heeft een lagere CO2-uitstoot. Voor de volledigheid is kolenwarmte vermeld in het overzicht, al is hier geen sprake van in de Metropoolregio Amsterdam.

Lees meer

zonne energie zonnepanelen

Donderdag 5 oktober praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft ‘zon’ de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

Als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve panelen en toepassingen is Nederland koploper. Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de provincie Noord-Holland de Praktijkconferentie Zonne-energie in De Lichtfabriek in Haarlem. Overheden, woningcorporaties, kennisinstellingen, (zonne-)ondernemers en coöperaties zijn van harte welkom.

Praktijkconferentie

Tijdens de conferentie wordt volop aandacht besteed aan goede voorbeelden en mooie ontwikkelingen uit de praktijk. De provincie biedt een podium aan koplopers zodat zij anderen kunnen meenemen in hun aanpak zodat we, het liefst morgen nog, nieuwe stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende deelsessies:

 • De opkomst van zonneparken
 • Woningcorporaties in het zonnetje
 • Zon op bedrijventerreinen
 • Grootscheepse aanpak: 1 miljoen panelen in Amsterdam
 • Burgers aan zet: coöperatieve zonne-energie
 • Zon op water: drijvende zonnepanelen
 • Meervoudig ruimtegebruik: ontwerpcases
 • Integreren van zon in de gebouwde omgeving

Locatie

De praktijkconferentie vindt plaats in De Lichtfabriek in Haarlem. Het adres is Minckelersweg 2 te Haarlem.

Meer info + programma

vlnrL René Hogeveen (HVC) Jan-Peter Born (HVC) Tjeerd de Groot (2e kamerlid D66) Claudia Weemhof (Statenlid D66) Rian van Dam (Greenport NHN), Melvin Tesselaar (Tesselaar Alstroemeria)

Sterke alliantie verduurzaming glastuinbouw Alton verrast D66

Kamerlid Tjeerd de Groot, statenlid Claudia Weemhoff en ondersteunende beleidsmedewerkers van D66  brachten afgelopen week een werkbezoek aan bloemenkwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria in Heerhugowaard. De D66 delegatie was onder de indruk van de brede samenwerking tussen ondernemers en bedrijfsleven, die de handen ineen slaan voor verduurzaming van de glastuinbouw in het Altongebied in Heerhugowaard.

D66 kamerlid Tjeerd de Groot reageert enthousiast op de integrale aanpak in het glastuinbouwgebied Alton door overheid en bedrijfsleven: “De toekomst van dit kassengebied zag er in de crisis van 2008 nog slecht uit, maar is nu op weg een voorbeeld voor verduurzaming en kringlooptuinbouw te worden!” De inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen door kwekerij H.M. Tesselaar Alstroemeria was de aanleiding voor het bezoek van de D66-delegatie.

De samenwerking door de ondernemers in Alton met de provincie, de gemeente, HVC Groep (de huisvuilcentrale in Alkmaar), Rabobank Alkmaar, Greenport NHN en Ontwikkelingsbedrijf NHN is gericht op verduurzaming van de glastuinbouw op gebiedsniveau. Plannen voor de realisatie van een warmtenet, het afvangen en toepassen van groene CO2 zijn daarvoor in ontwikkeling. D66 Statenlid Claudia Weemhoff reageert op de wijze waarop de regio Noord-Holland Noord bezig is met de verduurzaming van de glastuinbouw. “De ondernemersvereniging bundelt de lokale krachten in Noord-Holland Noord en werkt samen aan groene oplossingen. De knelpunten voor verdere verduurzaming zijn door Alstroemeria-teler Melvin Tesselaar helder aan ons overgebracht. Maar wat een prachtig product wordt hier gemaakt!”

Positief kritisch

Melvin Tesselaar, mede-eigenaar van H.M. Tesselaar Alstroemeria is blij met de woorden van kamerlid Tjeerd de Groot en Statenlid Claudia Weemhof. “Deels ingegeven door de veranderende regelgeving voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar bovenal vanuit milieuoogpunt, zijn we overgestapt op de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen. We zijn redelijk tevreden met de resultaten. We zien wel dat de tripsdruk, de trips is zeer klein insect dat eet aan de boven- en onderzijde van het blad en met name aan de bloem, toeneemt. We pleiten er dan ook voor om chemische middelen te mogen blijven gebruiken op het moment dat de biologische middelen de tripsdruk onvoldoende aankunnen”. Tesselaar, tevens bestuurslid Energie van de Ondernemersvereniging Alton (OVAL), is blij met de samenwerking met HVC Groep ten aanzien van het warmtenet naar Alton. Voor verduurzaming van zijn eigen teelt ziet hij nog wel een aantal knelpunten.

Onrendabele top

Jan-Peter Born, business developer CO2 bij HVC Groep, geeft aan dat het overschakelen van gasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties en ketels naar warmte uit een warmtenet of geothermiebron een behoefte aan CO2 met zich meebrengt. ”Deze CO2 kan afgevangen worden bij industrieën en vloeibaar per vrachtwagen geleverd worden bij de individuele bedrijven”, vertelt hij. HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, ECW (energiebedrijf van Agriport) en OCAP-Linde Gas hebben een alliantie gevormd voor het afvangen en benutten van bio-CO2 afkomstig van de Biomassa Energiecentrale van HVC Groep in Alkmaar. Op 10 juni 2014 heeft de alliantie hiertoe samen met de provincie Noord-Holland een Greendeal gesloten met het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het project zorgt voor een netto CO2-reductie in de hele keten van 50.000 ton per jaar bij een afvang van 65.000 ton CO2. Hiertoe is reeds SDE+ (stimulering duurzame energieproductie subsidie) toegekend. Ondanks de SDE+-subsidie kent de businesscase voor het afvangen en benutten van CO2 een onrendabele top van 13 miljoen.

Op 19 juni 2017 heeft de alliantie de businesscase gepresenteerd bij het ministerie van EZ. Jan-Peter Born: “Met een eenmalige investeringssubsidie vanuit EZ van 13 miljoen kan een jaarlijkse CO2-reductie van 50.000 ton worden gerealiseerd. De investeringssubsidie draagt daarnaast bij aan een toekomstbestendige en duurzame glastuinbouw. De beschikbaarheid van voldoende en goedkope CO2 is een cruciale randvoorwaarde voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw in Noord-Holland Noord”. Het ministerie van EZ beraadt zich nog op het maken van een subsidieregeling voor CO2 afvang en gebruik in de tuinbouw.

Warmtenet heeft prioriteit

“De prioriteit ligt de komende maanden bij de realisatie van het warmtenet”, aldus gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Voorwaarde daarvoor is een leveringscontract tussen HVC en paprikakweker NH Paprika als eerste grote afnemer voor circa 125.000GJ, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit energieverbruik komt overeen met dat van circa 3.500 woningen”. René Hogeveen, business ontwikkelaar warmte bij HVC, vult aan: “Daarnaast is het de bedoeling om de komende jaren ook woningbouw en bedrijfsgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. De HVC vraagt daarom een garantstelling voor het aansluiten van 2.500 woningequivalenten aan de gemeente Heerhugowaard”. De aanleg van, het ruim 9 kilometer lange, warmtenet naar Alton door HVC is voorzien in 2018. Gebiedscoördinator Vlaming: “In Alton ligt er de mogelijkheid om de aanleg van het warmtenet te combineren met de aanleg van glasvezelinternet, een lokaal CO2-net en een wegverbreding. De komende maanden wordt onderzocht hoe dit ‘werk met werk maken’ vorm kan gaan krijgen”.