Berichten

RVO-Wetchecker-energiebesparing

Handige tool helpt ondernemers met verplichtingen bij energiebesparing

De Wet Milieubeheer, het energielabel C voor kantoren. Ondernemers moeten aan verschillende verplichtingen voldoen om energie te besparen. Maar welke zijn dat? V.a. 21 november kan dat binnen 5 minuten in kaart worden gebracht met dit handige online hulpmiddel; de Wetchecker Energiebesparing.

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan energiebesparing. Ook ondernemingen. Ze moeten bijvoorbeeld vanwege de Wet Milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het Rijk wil bedrijven inzicht geven in deze en andere wet- en regelgeving.

Lees meer

Verplicht energielabel voor kantoren biedt goede perspectieven

Met het Energieakkoord is in 2013 een grote stap genomen richting een duurzamer energiegebruik. Om aan de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen zijn wel extra maatregelen nodig. Met een label C-verplichting voor kantoren vanaf 2023 wil minister Blok hieraan een bijdrage leveren.

Een label C-verplichting voor kantoren levert jaarlijks een extra energiebesparing op van ongeveer 8½ PJ (25%) vanaf 2023. Dit blijkt uit onderzoek dat het EIB samen met ECN in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd. Voor twee derde deel van de kantorenvoorraad (in m2) dat nog niet aan deze verplichting voldoet, is het mogelijk om met alleen installatietechnische aanpassingen tot een C-label te komen. Het gaat hierbij om het aanbrengen van HF- of LED-verlichting en veegpulsschakeling. De kosten hiervan zijn in verhouding tot de besparing op de energierekening beperkt, binnen zeven jaar laten deze maatregelen zich goed terugverdienen. De kantoorgebouwen van voor 1975 hebben vaak nog een label G. Voor deze gebouwen (bijna 20% van de huidige kantorenvoorraad) zijn naast installatietechnische maatregelen ook een nieuwe HR-ketel en bouwtechnische aanpassingen aan de schil (HR++-glas en spouwmuur- en/of dakisolatie) nodig om aan de label C-verplichting te kunnen voldoen. Ingrijpende en dure verbouwingen, waarbij het kantoor voor de gebruikers moet worden gesloten, zijn niet nodig. De kosten voor label G kantoren zijn het hoogst, gemiddeld zo’n € 55 per m2. Vanwege het hoge energiegebruik verdienen deze kosten zich zelfs binnen vijf jaar terug. De kosten voor label F t/m D kantoren zijn met gemiddeld € 14 tot € 9 per m2 veel beperkter.

Per 1 januari 2023

De verplichting gaat op 1 januari 2023 in. Dit biedt vastgoedeigenaren tijd om zich hierop voor te bereiden. Om de investeringen terug te verdienen moeten de huren worden verhoogd. Ook biedt deze datum vastgoedeigenaren voldoende tijd om de aanpassingen op een geschikt moment uit te voeren. Doordat de verplichting voor ieder kantoor geldt en de relatief lage investeringskosten goed uit besparingen op de energierekening zijn te bekostigen, zullen de effecten voor de meeste vastgoedeigenaren beperkt zijn. Voor een klein deel van de markt zal de maatregel wel problemen geven. Voor kantoren op slechte locaties met veel leegstand en marginale huren is er nagenoeg geen ruimte om de huren te verhogen om de noodzakelijke aanpassingen te financieren. Dit betekent dat een deel van deze kantoren vanaf 2023 niet meer kan worden verhuurd. Bovenop het deel dat los van de label C-verplichting de komende jaren al aan de kantorenvoorraad zal worden onttrokken, zal dit tot 1% extra leegstand of onttrekkingen aan de kantorenvoorraad leiden.

De maatregel levert de bouwsector extra werk op. In totaal moet hiervoor circa € 860 miljoen extra in kantoren worden geïnvesteerd. Iets minder dan de helft hiervan bestaat uit werkzaamheden voor de installatiebranche. Door de relatief hoge kosten van de schilverbeteringen slaat het meeste werk neer bij (gespecialiseerde) bouwbedrijven.

Kortom, een verplicht minimaal energielabel biedt goede perspectieven op energiebesparing en extra werk voor de bouwsector. De investeringen laten zich goed terugverdienen uit energiebesparingen en leveren geen grote problemen op voor de meeste vastgoedeigenaren. In de zwakke segmenten van de kantorenmarkt, waarin nu al veel leegstand is, zal het moeilijk zijn om de huurverhogingen door te voeren, waardoor investeringen uitblijven en extra leegstand zal ontstaan.

Zuidas_pano Wikimedia Commons (Small)

Verplicht energielabel C voor alle kantoren

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.

Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. Een wettelijke verplichting voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens label C hebben. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken want de eis geldt vanaf 2023.  Voor heel kleine kantoren en monumentale panden geldt nog een uitzondering. Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van de energieprijs en het gebouw. De verplichting voor (minstens) label C geldt alleen voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Investering betaald zich terug

Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle daarop door gemeenten en omgevingsdiensten schiet tekort. Sinds deze maand zijn daarom twintig extra toezichthouders  actief. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Betere controle levert in 2023 ruim 16 petajoule besparing op.

PDF Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving

DuurzaamEnergieBesparenHuis

Medemblik helpt inwoners met korting op energiebesparende maatregelen

Inwoners kunnen met korting energiebesparende maatregelen aan hun woning laten uitvoeren. De gemeente Medemblik heeft hiervoor samen met het Duurzaam Bouwloket en lokale uitvoerende bedrijven een collectieve inkoopactie opgezet. Deze actie levert voor alle inwoners 10% korting op.

Extra aantrekkelijk is dat het rijk een subsidieregeling voor duurzame maatregelen kent.De kortingsactie geldt voor zonnepanelen, het vervangen van glas/kozijnen, het aanbrengen van dak-, vloer-, bodem,- en spouwmuurisolatie en dak- en montagewerk. Op www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak/medemblik kan een vrijblijvende offerte worden aangevraagd.

Snel aanvragen

Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de offerte vóór 23 december a.s. worden aangevraagd. De korting wordt in de offerte verwerkt en met de aanvraag wordt de korting veiliggesteld.

Subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’

Het rijk kent momenteel de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’. Wanneer minimaal twee isolatiemaatregelen worden toegepast, is circa 20 % subsidie bij het rijk aan te vragen. Dit geldt dus naast de gemeentelijke kortingsactie. Het subsidiebudget gaat hard, dus wees er snel bij! Zie www.rvo.nl.

Alle woningtypen

De gemeentelijke kortingsactie komt voort uit het project ‘Energiebesparing in de lintbebouwing’. De onafhankelijke adviseurs van het Duurzaam Bouwloket hebben onderzocht (door middel van energiescans) welke maatregelen interessant zijn voor de woningen uit de lintbebouwing in Medemblik. Vanwege het grote aantal positieve reacties heeft de gemeente besloten om de kortingsactie aan alle inwoners en alle woningtypen aan te bieden.

Informatieavond 6 december

De resultaten van de woningscans voor woningen in de lintbebouwing zijn gepresenteerd op twee bijeenkomsten waar ruim 300 inwoners op af kwamen. Op 6 december is er een extra informatieavond in het gemeentehuis in Wognum. Meld u aan door een e-mail te sturen aan miranda.laan@medemblik.nl Ook kan gratis informatie worden opgevraagd op www.duurzaambouwloket.nl

Roy Langedijk (Duurzaam Bouwloket) meet met een infraroodcamera na hoe het met de isolatie van de woning van Adrie Peereboom in Wervershoof staat

Belangrijke rol voor bouwsector bij op gang brengen woningverduurzamingsprojecten

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van grote woningverduurzamingsprojecten. Zo brachten in Amersfoort, winnaar van de Duurzaam Bouwen Award 2016, bouw- en installatiebedrijven het balletje aan het rollen, vertelt in die stad milieuwethouder Menno Tigelaar. De afgelopen paar jaar hebben in de ‘Keistad’ 4000 woningen een flinke ‘labelsprong’ gemaakt. Het verduurzamen van bestaande woningen was ook het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 28 september.

“Wil je als gemeente een flinke slag maken in het verduurzamen van je woningvoorraad, dan kun je dat niet alleen. Daar heb je meerdere partijen voor nodig,” duidt Tigelaar het consortium 033Energie dat in zijn stad tempo wil maken met het verduurzamen van woningen. De wethouder noemt de stempel die de gemeente op dit samenwerkingsverband drukt “beperkt”. “Als gemeente faciliteer je, maar bouwbedrijven en installateurs hebben hier dat balletje opgepakt en het consortium verder vormgegeven, samen met partijen uit de financiële sector en uit de hoek van onderzoek en onderwijs.”

Nul-op-de-meter (NOM)

Tigelaar legt uit dat het consortium 033Energie nul-op-de meter modelwoningen ontwikkelt voor alle bestaande oudere woningtypes die Amersfoort kent. Dat zijn er een stuk of dertien, van rijtjes huizen uit de jaren zestig-zeventig tot arbeiderswoningen uit de jaren dertig en woningen in de historische binnenstad. “Het gaat om het ontwikkelen van een product-markt-combinatie die je straks aan woningbezitters kunt aanbieden, waarbij je aangeeft uit welke onderdelen zo’n nul-op-de-meter renovatie bestaat, van zonnepanelen op het dak, andere apparatuur in huis, tot een schil om de hele woning . Met daarbij de mogelijkheid om de renovatie in stapjes te doen en zo de kosten te spreiden, maar wel met als einddoel een nul-op-de-meter woning.”

Over de streep

Het consortium, met daarin meerdere regionale bouw- en installatiebedrijven, ontwikkelt de modelwoningen samen met ook de Hogeschool Utrecht. Subsidie voor het ontwikkelen van die woningen krijgt het consortium van de Economic Board Utrecht (EBU). De Rabobank zit in het consortium met een financieel product dat particulieren over de streep moet trekken hun woning tot nul-op-de meter te renoveren. “Steeds meer banken zetten in op duurzaamheid en komen met zulke financieringsinstrumenten”, vult Tigelaar aan.

Stevige Ambitie

Amersfoort wil als gemeente in 2030 CO2-neutraal zijn. ”Een stevige ambitie”, oordeelt Tigelaar. Helemaal op koers ligt de gemeente volgens hem nog niet: “Er moeten nog grote stappen worden gezet willen we dat halen. Met de modelwoningen die het consortium nu ontwikkelt hopen we snel tot een betaalbare business model te komen zodat we die grote sprongen de komende jaren kunnen maken.”

Energieloket

Amersfoort deed zelf een duit in de zak met de inrichting van een energieloket. Inwoners van de stad kunnen bij dat loket 033Energie terecht met al hun vragen over energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Het loket geeft advies over de vereiste bouwkundige maatregelen en verwijst door naar gespecialiseerde bedrijven. De gemeente is ook in gesprek met woningcorporaties over verdere verduurzaming van hun woningen. Nul-op-de-meter renovaties vinden bij corporaties volgens Tigelaar nu nog maar “mondjesmaat” plaats. De wethouder zou graag zien dat de corporaties er een schepje bovenop doen, al begrijpt hij ook dat die daar dan wel het geld voor moeten hebben. Een extra stimulans voor corporaties is dat ze volgens een nieuwe wet vanaf september een zogenoemde energieprestatievergoeding van hun huurders mogen vragen als compensatie voor het tot (bijna) nul-op-de-meter renoveren van hun woningen. De gemeente maakt overigens al sinds 2008 in convenanten afspraken met corporaties over het verduurzamen van woningen.

Verduurzamingsconcept

De succesvolle aanpak van Amersfoort met het verduurzamen van woningen valt ook andere gemeenten op. Tigelaar meldt dat hij binnenkort zijn collega-wethouders uit de hele provincie Utrecht over de vloer krijgt. “Die komen dan ons verduurzamingsconcept bekijken”, aldus de wethouder die zegt nu zelf stappen te ondernemen om het dak van zijn eigen woning van zonnepanelen te voorzien.

Bouwend Nederland – BNR Bouwmeesters

Cofely Foto Nieuwbouw AkzoNobel en Stibbe web

Utiliteitsgebouw zonder energielabel boete bij verkoop

Sinds 1 januari vorig jaar is er al controle, maar met ingang van deze maand mag de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daadwerkelijk boetes opleggen als er geen definitief energielabel aanwezig is bij de verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, winkels e.a.)

Per 1 juli 2015 is deze bestuurlijke boete in de Woningwet vastgelegd. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal €20.250. Eigenaren die van plan zijn hun gebouw te verkopen en geen boete willen riskeren, doen er daarom verstandig aan een gecertificeerd bureau opdracht te geven een energielabel op te stellen.

Direct opleggen

“Wanneer er geen energielabel wordt geregistreerd, maar er wel een gebouw wordt verkocht, is dit direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtgegevens van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, welke in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)” zo waarschuwt ILT op haar website.

Anders dan bij woningen is de vorige eigenaar niet meer in staat om na verkoop nog een energielabel te registreren. De ILT kan daarom geen last onder dwangsom opleggen (met de bedoeling om de overtreding ongedaan te maken), maar gaat direct over tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Lees meer hierover op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Bouwend Nederland

DuurzaamEnergieBesparenHuis

Huurwoningen niet op tijd energiezuining

“Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig gemaakt worden. Nog 1,8 miljoen huurwoningen moeten voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september 2013 kwam daar het Energieakkoord overheen. Toen werd ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig”, vindt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Acute reden voor zijn ongerustheid is dat 32% van de verhuurders in een nieuw onderzoek aangeeft dat huurwoningen in 2020 niet het gemiddelde energielabel B hebben. Verhagen put uit een nieuw onderzoek naar verduurzaming van de huurmarkt, dat werd uitgevoerd door het bureau Team Vier in opdracht van de bouw- en installatiesector.

STEP-regeling

“Het is zonneklaar dat het tempo van verduurzaming dus stevig omhoog moet”, aldus de voorman van de bouwsector. “Er is te weinig ambitie, want het geld is er. Corporaties staan er alweer beter voor dan een paar jaar geleden en die 400 miljoen ligt te verstoffen, daarmee kunnen verhuurders een deel van de investeringen krijgen: de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, ofwel de STEP-regeling. Maar wel moeten ze eerst daadwerkelijk geïnvesteerd hebben. Corporaties die niet investeren kunnen ’t dus ook niet terugvragen en daar wringt de schoen. Dat zou anders moeten. Waarom halen we voor corporaties, die de middelen die niet kunnen vrijmaken, het STEP-geld niet naar voren? Dan hebben ze per direct de investeringsruimte om te werken aan die grote en belangrijke opgave.”

Serieuze stappen

“Die houdt niet op met label B in 2020; in 2030 moet het gemiddelde label A zijn, en in 2050 energieneutraal, voor alle woningen in Nederland. Dat lijkt ver weg, maar het gaat om enorme aantallen. Er zijn dus heel serieuze stappen nodig. Nu heeft nog geen kwart van de huurhuizen label B. We willen met z’n allen een duurzamer Nederland en minder gasverbruik. Dat kan nog steeds, maar dan wel met veel meer tempo. Zoals het nu gaat, komen we er niet.”

“Corporaties hebben veel nieuwe regels gekregen, maar duidelijkheid is er nu. Het is dan ook nu hét moment om weer tot investeringen over te gaan. Voor wachten is geen reden meer. technische oplossingen zijn er, middelen zijn aanwezig. Het is zaak 400 miljoen nu versneld uit te geven en daarvoor staan de corporaties en het ministerie aan de lat.”

Voorrang

“Corporaties zeggen in het onderzoek dat ze meer willen doen aan verduurzaming. Om de snelheid daarvan op te schroeven zijn er twee dingen noodzakelijk: meer voorrang voor duurzaamheid in hun strategie en natuurlijk meer investeringen. Corporaties moeten verduurzaming een serieuze plek geven in hun portefeuillestrategie, strategisch voorraadbeheer en meerjaren-onderhoudsplanning. Naast beheersing van woonkosten en huisvesten van specifieke groepen.”

Effecten verhuurderheffing

“Om handen en voeten te geven aan de nieuwe prioriteit voor energiebesparing, zijn er natuurlijk ook flinke investeringen nodig. Daarom zou de politiek eens moeten kijken naar de effecten van de Verhuurderheffing. Als blijkt dat verduurzaming niet op snelheid komt door de Verhuurderheffing, dan moet deze worden aan gepast, zodat investeringen worden beloond. Dat betekent dat bij de evaluatie van de heffing niet alleen wordt teruggekeken, maar vooral de blik naar de toekomst gericht moet worden. Reken de effecten eens door voor verduurzaming. Dat is een enorm belangrijke opgave. Die hebben we toch niet voor niets met elkaar afgesproken? Laten we dan ook alles doen om tempo te maken!”

Meebetalen?

De Nederlandse woningcorporaties bezitten zo’n 2,4 miljoen woningen, ofwel ruim 31 procent van de hele huizenvoorraad. 24% heeft A of B. Dat betekent tegelijk dat maar liefst ruim driekwart van de huurwoningen energielabel C of lager heeft. ”We hebben dus nog 5 jaar om ruim een 1,8 miljoen huurwoningen zuiniger te maken.” “Technisch is er veel mogelijk, dat is de moeilijkheid niet bij verduurzamen”, weet Verhagen. “Een of meer labelstappen, direct renoveren naar Nul-Op-De-Meter of sloop en zeer energiezuinige nieuwbouw. Wat nuttig en haalbaar is, verschilt per corporatie en zelfs per woningblok, maar we mogen bij deze gigantische, belangrijke opgave niet gehinderd worden. Integendeel!”

In het onderzoek werden huurders en verhuurders bevraagd over hun redenen om wel of niet te investeren in het zuiniger maken van de woningen. Ze vinden verduurzaming van de woningen allebei belangrijk, maar voorrang kreeg het tot op heden niet, zo blijkt. De huurder mag zelf maatregelen nemen, maar vindt dat vaak een zaak van de verhuurder. Drie op de vijf corporaties vinden op hun beurt dat huurders moeten meebetalen aan verduurzaming, meestal in de vorm van hogere huurlasten. Maar huurders lijken alleen onder strikte voorwaarden daar aan te willen.

Meer info + downloads op Bouwend Nederland

Energie Besparing Huis

Absolute chaos rond energielabel nieuwbouwwoningen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen.

De vier brancheorganisaties van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Volgens de vier verenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw) heeft het ministerie van BZK de procedure niet op orde. Met het wettelijk verplichte energielabel wordt aangetoond dat een nieuwe woning wat betreft energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Opdrachtgevers en bouwers hebben de invoering van zo’n label – een verplichting vanuit Brussel – altijd ondersteund. Dat de procedure om zo’n definitief label te krijgen nog steeds niet werkt zijn de vier organisaties echter meer dan zat. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland karakteriseert de gang van zaken als “absolute chaos”.

Internetapp werkt niet

Voor het aanvragen van energielabels voor nieuwbouwwoningen is een internetapp in opdracht van het ministerie van BZK ontwikkeld, waarin kinderziekten en ontwerpfouten blijken te zitten. In maart stuurden de vier brancheverenigingen hun eerste brandbrief aan minister Blok. In mei werden indringende Kamervragen gesteld, maar nog steeds werkt het systeem niet. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de door BZK gekozen oplossing helemaal niet kan werken, omdat het gebaseerd is op de BAG-registratie bij het kadaster. Gemeenten dienen daarvoor zorg te dragen, maar zij hebben daar tot een half jaar na oplevering de tijd.

Puur administratieve gelegenheid

Inmiddels laten kopers bij de oplevering van hun nieuwe woning op grote schaal aantekenen dat het energielabel ontbreekt. Op basis daarvan zijn zij gerechtigd om een deel van de laatste 5% van de koopsom in te houden. Ook heeft de Inspectie voor de leefomgeving boetes en dwangsommen aan bouwers in het vooruitzicht gesteld als zij geen energielabel overhandigen, terwijl zij daartoe gewoonweg niet in staat zijn. Volgens Maxime Verhagen leidt de bouw schade door de gang van zaken.

Voor de nieuwbouw is het verstrekken van het energielabel overigens een puur administratieve aangelegenheid, gebaseerd op Europese regels. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland voldoen ruimschoots aan het energie A-label, omdat de eisen in het Bouwbesluit veel scherper zijn dan die van het A-label. Om die reden hebben de vier brancheverenigingen minister Blok met klem verzocht om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen op te schorten, totdat de te doorlopen procedure naar behoren werkt.

Gekkigheid

Maxime Verhagen: “Alle nieuwbouwwoningen die op dit moment worden opgeleverd, voldoen ruimschoots aan de vereisten van het A-label; het tijdelijk opschorten van de verplichting om bij oplevering een energielabel te verstrekken doet daar niets aan af! Wij zijn van mening dat de gekkigheid nu lang genoeg heeft geduurd en dat de minister niets meer belooft maar nu handelt en de verplichting opschort tot hij orde op zaken heeft gesteld.”

Download hier de brief die Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw op 9 oktober aan de minister hebben verstuurd.

In het Lente-akkoord hebben de vier brancheverenigingen met het rijk afgesproken dat zij in de periode 2007-2015 de energieprestatie van alle nieuwe gebouwen met 50% verminderen. Die doelstelling is gerealiseerd. Inmiddels werken zij aan de volgende mijlpaal: het uitsluitend ontwikkelen en realiseren van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna energieneutraal tot energieleverend. Die doelstelling moet uiterlijk 1 januari 2021 zijn bereikt.

Bouwend Nederland – Helen Visser

Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

zonnepaneel-haarlem-site

Zonnepanelen op provinciekantoor Haarlem

Op het dak van het provinciekantoor in Haarlem zijn 212 zonnepanelen geplaatst. De panelen zorgen jaarlijks voor een energieopbrengst van 47.700 Kwh.

Het provinciekantoor in Haarlem is in 2011 /2012 volledig gerenoveerd. Het renovatieproject is door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangemerkt als voorbeeldproject voor kantoren op het terrein van energie en klimaat.

Niveau A++

Met innovatieve en energiezuinige technieken en materialen, zoals driedubbel glas, een warmte- en koudeopslag en ledverlichting, klom het gebouw van energielabel G naar niveau A++.

Zonatlas

Om aan te moedigen dat op zoveel mogelijk daken in Noord-Holland zonnepanelen komen te liggen lanceerde de provincie in juni de Zonatlas Noord-Holland. Met deze webtool kan iedereen in Noord-Holland gemakkelijk bekijken of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook is te zien binnen hoeveel jaar de investering terugverdiend zal zijn.

Bron + foto: Cobouw