Berichten

Ergerlijk is de beeldvorming dat chauffeurs zonder voldoende opleiding de weg op worden gestuurd

Chauffeurstekorten en ongevallen geen relatie

Het gemakkelijke verband dat wordt gelegd tussen een groter aantal ongelukken met vrachtwagens en het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeurs is ongefundeerd en daarmee kwalijk.

Het is wel heel gemakkelijk om een groeiend probleem op de weg weer af te schuiven op de vrachtwagen, volgens TLN-voorzitter Arthur van Dijk. Hij reageerde daarmee op berichten in de media hierover.

Lees meer

Zzp’ers zouden sowieso een arbeidsovereenkomst moeten krijgen als zij een laag tarief hanteren

ZZP-wetgeving goederenvervoer hou het vooral simpel

TLN wil dat er in de nieuwe regels voor zzp’ers van het kabinet een uitzondering komt voor beroepsgoederen-vervoer. Het vergunningplichtig goederenvervoer is nu al aan regels gebonden. De nieuwe regels die het kabinet wil, zouden voor zzp’ers in deze sector alleen maar onnodige administratie met zich meebrengen.

Dat liet TLN weten tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op woensdag 24 januari, met onder meer minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Mona Keijzer. Naast TLN waren ook VNO-NCW en verschillende organisaties voor zzp’ers aanwezig. Ook de andere aanwezige brancheorganisaties waren weinig enthousiast over de plannen van het kabinet.

Voorstel zzp-regels

Het kabinet heeft in het regeerakkoord nieuwe maatregelen afgesproken om onder andere schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In die wetgeving is sprake van drie categorieën:

  • Zzp’ers zouden sowieso een arbeidsovereenkomst moeten krijgen als zij een laag tarief hanteren (waarschijnlijk maximaal rond de 17 euro per uur) en een opdracht van lange duur krijgen óf ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten.
  • Zzp’ers die een hoog uurtarief rekenen (waarschijnlijk minimaal 75 euro) en opdrachten van korte duur doen óf geen ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten, kunnen sowieso als zzp’er worden aangemerkt.
  • Voor zzp’ers tussen die twee categorieën moeten opdrachtgevers online vragen beantwoorden waaruit moet blijken of de zzp’er wel of niet valt onder de  werknemersverzekeringen.

Veel administratie

Vooral het regelen van die opdrachtgeversverklaring zou voor een grote groep zzp’ers in het goederenvervoer veel administratie met zich meebrengen. In het beroepsgoederenvervoer valt namelijk 80 tot 90 procent in die laatste categorie, de ‘middengroep’.

Eurovergunning

En juist in dit beroepsgoederenvervoer zijn de regels al streng: deze zzp’ers moeten een Eurovergunning hebben. Om zo’n vergunning te krijgen, moet de ondernemer beschikken over een speciaal vakbekwaamheidsdiploma, aantonen kredietwaardig en betrouwbaar te zijn, en dient er sprake te zijn van een reële vestiging. Verder moet de ondernemer beschikken over eigen materieel, een vrachtwagen dus. Dat gaat om een groot bedrag. Een werknemer zou nooit zo’n investering doen.
Met de goedkeurde modelovereenkomst van TLN kunnen deze zzp’ers bovendien de relatie met hun opdrachtgever bovendien nu ook al goed regelen. In die zin is TLN helemaal niet ontevreden over de huidige wet.

Wetgeving in 2020

Minister Koolmees zei aan het eind van de bijeenkomst dat hij vast wil houden aan het voorstel om de middengroep te ‘toetsen’. Voor de zomer maakt het ministerie van SZW bekend welke bedragen en percentages het precies wil hanteren. TLN blijft in de tussentijd strijden voor een uitzondering op deze regels voor het beroepsgoederenvervoer.

In 3 maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is

GO!-NH programma is van start gegaan

De provincie Noord-Holland start het GO!-NH programma. In 3 maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen.

Midden- en kleinbedrijven (MKB), bedrijven en startups kunnen zich tot 14 januari 2018 inschrijven voor een challenge. De provincie Noord-Holland draagt op deze manier bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland.

Lees meer

Transportsector lijkt het derde kwartaal alle verwachtingen te overtreffen.

Transportsector groeit harder dan voorspeld

Na een goed tweede kwartaal blijkt voor de sector het derde kwartaal alle verwachtingen te overtreffen. De bedrijvig-heid bereikt haar hoogste punt in 11 jaar en het omzet-, winst- en prijsniveau stijgt eveneens in het derde kwartaal.

​​De TLN-conjunctuurenquête over het derde kwartaal laat zien dat zelfs de, meestal positief gestemde, transportondernemers deze groei niet hadden voorspeld. Keerzijde is dat de helft van alle bedrijven in het derde kwartaal een tekort aan personeel heeft.

Lees meer

laptop-werk-plan

Helderheid in rapport over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering. Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Het door ING, TVM en TLN gepubliceerde rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is opgesteld door Panteia.

Lees meer

Green Deal aanzet tot bouwpakketservice

Een ‘pakjesdienst’ voor de bouw

Zeker voor bouwprojecten in binnensteden slaat de sector daarmee twee vliegen in een klap: minder vrachtwagens in de stad, dus minder uitstoot van CO2 en fijnstof, en minder transportkosten.

Met die ‘bouwpakketservice’ moet de sector dus aan de slag, stelt Arjan Walinga, bij Bouwend Nederland projectleider ketensamenwerking, in verband met de op maandag 2 oktober ondertekende Green Deal Bouwlogistiek. Lees meer

HvA en UvA starten logistieke hub voor duurzame bevoorrading

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) starten gezamenlijk met het duurzaam en slim bevoorraden van de 80 eigen gebouwen, verdeeld over vijf campussen in de stad. Hiervoor wordt vandaag officieel een zogenoemde logistieke hub in gebruik genomen. Het gaat om een locatie aan de rand van Amsterdam waar goederen uit vervuilende auto’s worden verzameld en worden overgeladen op schone elektrische voertuigen. Tijdens de officiële start van de hub, die al enige tijd als pilot draait, riepen collegevoorzitters Huib de Jong (HvA) en Geert ten Dam (UvA) bedrijven op om zich aan te sluiten bij de logistieke hub.

De levering van diensten en goederen aan de HvA en UvA is enorm. Beide onderwijsinstellingen, die de inkoop van diensten en goederen binnen één inkooporganisatie hebben samengebracht, hebben in totaal te maken met zo’n 16.000 leveranciers. Per jaar rijden al die leveranciers opgeteld 90.000 ritten van in totaal 2,8 miljoen kilometer, wat neerkomt op 70 maal de omtrek van de aarde. Die gigantische hoeveelheid betekent een grote aanslag op het milieu, op de drukte, verkeersoverlast en filevorming in de stad.

Schone ritten

Omdat beide organisaties nauw verbonden zijn met de stad Amsterdam en omdat HvA en UvA het belang van duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, starten de instellingen nu met de logistieke hub. Deze richt zich op de leveranciers van goederen (zo’n 8.000) die samen goed zijn voor zo’n 30.000 ritten per jaar, wat neerkomt op 1 miljoen kilometer. Doel is om op termijn het aantal ritten die de stad inrijden te beperken en tegelijkertijd de hoeveelheid lading van de voertuigen sterk te vergroten. Voor de hub wordt gebruik gemaakt van schone elektrische auto’s en fietsen. Hiermee moet het aantal ritten worden gereduceerd van 30.000 nu naar uiteindelijk rond de 750 schone ritten per jaar.

Meerjarig onderzoek

Het gebruik van een hub is een van de concrete uitkomsten van een meerjarig onderzoek naar het verduurzamen van de inkoop van de UvA en HvA, uitgevoerd door HvA-onderzoekers en -studenten, dat aan de realisatie van de hub voorafging. HvA-lector Walther Ploos van Amstel en onderzoeker Susanne Balm hebben sinds 2014 samen met leveranciers in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om de vervoersstromen van de UvA en HvA te verduurzamen. Het bundelen van leveringen in een hub buiten de stad was een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek. Dit is nu gerealiseerd in Duivendracht in samenwerking met logistiek partners Deudekom (beheerder hub), PostNL (elektrische bakfietsen) en Transmission (elektrische vrachtwagens).

Subsidieloos

Uniek aan de hub is de aanpak ervan. Waar andere logistieke hubs in Nederland met subsidie van overheden, vaak gemeenten, worden opgezet, draait deze hub geheel zonder subsidie. Door een slimme herverdeling van de kosten tussen de leveranciers en beide onderwijsinstellingen, zijn de totale kosten niet hoger dan voorheen. Terwijl de voordelen er tegelijk voor beide partijen zijn: minder brandstofkosten en minder tijdverlies voor de leveranciers. En een effectievere en schonere bevoorrading voor de HvA en UvA.

De beide organisaties benaderen op dit moment alle leveranciers met het verzoek zich aan te sluiten bij de hub. De eerste leveranciers (Canon, Maas International, Heijmans, CWS en Staples) werken al samen met de hub. Voor nieuwe leveranciers is er geen keuze meer: deelname aan de hub wordt een verplicht onderdeel van nieuwe leverancierscontracten. Met deze aanpak zijn de HvA en UvA de eerste onderwijsinstellingen in Nederland die op een dergelijke wijze de eigen gebouwen slim en zonder subsidie bevoorraden.

In september gaat er een vervolgonderzoek van start naar hoeveel stadskilometers deze aanpak op jaarbasis scheelt en hoeveel CO2-reductie dit oplevert.

Bron: HvA

Logistiek innovatievermogen gezocht

De logistieke sector kent een enorme dynamiek, maar heeft tegelijkertijd nog wel eens moeite met de toepassing van nieuwe ideeën. TNO pakt de handschoen namens de sector op en onderzoekt hoe hierin verbetering is aan te brengen. TLN is nauw betrokken.

Als de Nederlandse logistiek haar voorsprong wil uitbouwen, is het noodzakelijk om nieuwe logistieke concepten en andere vernieuwingen sneller te integreren in bedrijven en ketenprocessen. Dit lukt beter door medewerkers actiever te betrekken bij innovatietrajecten. Immers, de kans op succes neemt toe als er in brede zin sprake is van ‘innovatie-adoptie’.

Lees meer

Distributie-stad-logistiek @Wikimedia Commons

Diversiteit aan regels stedelijke distributie

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Koninklijke Horeca Nederland hebben aan de bel getrokken bij de gemeenten in Nederland. De organisaties worden geconfronteerd met een diversiteit aan regels.

De regels hebben betrekking op venstertijden voor leveringen en normen voor emissies van voertuigen. De organisaties presenteerden een actielijst met zeven verbeterpunten om de binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Het verminderen van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde regels, kan veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Als gemeenten en het bedrijfsleven beter gaan samenwerken kan dit bereikt worden.

Meer voertuigbewegingen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat venstertijden er in de praktijk voor zorgen dat er meer voertuigbewegingen in de binnenstad ontstaan. Als gemeenten gelijke emissie-regels zouden hanteren, heeft dit meteen effect op de verdere ontwikkeling van low- en zero-emissie voertuigen. Fabrikanten hebben dan één norm om hun voertuigen op te ontwerpen.

Belangrijk signaal

De actielijst met verbeterpunten is gepresenteerd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De voorzitter Van Zanen geeft aan dat er met de lijst een belangrijk signaal wordt afgegeven. De VNG heeft een groot aantal speerpunten op de agenda staan, waaronder de leefbaarheid in de binnensteden. Daar hoort volgens Van Zanen een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading bij.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het ‘Position Paper – Samenwerken aan efficiënte bevoorrading van binnensteden’

Logistiek

TLN: Vertrouwen logistiek, prijzen blijven achter

Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van 2016. In het derde kwartaal overheerst vertrouwen bij logistieke bedrijven, maar de prijzen blijven achter.  Ze gaan met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille. Zorgpunt blijft het prijsniveau.

Dit blijkt uit de jongste editie van de TLN-conjunctuurenquête, een kwartaalonderzoek naar het sentiment onder ondernemers in de transport en logistiek sector.

Verschillen niveau bedrijvigheid

Vervoerders en logistiek dienstverleners kenden het afgelopen kwartaal een hogere bedrijvigheid dan verwacht. Het niveau bleef gelijk aan dat van het tweede kwartaal van 2016. Wel zijn er grote verschillen in het niveau van bedrijvigheid. Voor bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer, het agrarisch vervoer en het containervervoer was het een relatief rustig derde kwartaal. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en het geconditioneerd vervoer konden juist rekenen op veel bedrijvigheid.

Goed gevulde orderportefeuille

Naast de hogere bedrijvigheid zorgt ook een goed gevulde orderportefeuille voor het vierde kwartaal van dit jaar voor een redelijk positief ondernemersvertrouwen. Iets meer dan 42% van alle ondervraagde ondernemers spreekt zijn vertrouwen in de toekomst uit.

Winst blijft achter bij omzet

Groot zorgpunt blijft echter het prijsniveau. Er is weliswaar sprake van een gestage prijsstijging, maar de prijzen lopen nog altijd niet synchroon met de groeiende bedrijvigheid. Dit leidt er, met name bij transportbedrijven, toe dat het niveau van de winst achterblijft bij het niveau van de omzet.

Noodzakelijke investeringen digitalisering

Om de sterke positie van de Nederlandse logistiek in Europa te behouden, moeten ondernemers in de logistieke sector flink investeren, met name in digitalisering. Denk hierbij aan projecten voor de uitwisseling van e-facturen en digitale vrachtbrieven, maar ook robotisering en andere trajecten om steeds efficiënter te worden. Deze investeringen zijn lastiger door het achterblijven van de winst.

U kunt hier het volledige Conjunctuurbericht over het 3e kwartaal van 2016 downloaden.