Berichten

Transportsector lijkt het derde kwartaal alle verwachtingen te overtreffen.

Transportsector groeit harder dan voorspeld

Na een goed tweede kwartaal blijkt voor de sector het derde kwartaal alle verwachtingen te overtreffen. De bedrijvig-heid bereikt haar hoogste punt in 11 jaar en het omzet-, winst- en prijsniveau stijgt eveneens in het derde kwartaal.

​​De TLN-conjunctuurenquête over het derde kwartaal laat zien dat zelfs de, meestal positief gestemde, transportondernemers deze groei niet hadden voorspeld. Keerzijde is dat de helft van alle bedrijven in het derde kwartaal een tekort aan personeel heeft.

Lees meer

laptop-werk-plan

Helderheid in rapport over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering. Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Het door ING, TVM en TLN gepubliceerde rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is opgesteld door Panteia.

Lees meer

Green Deal aanzet tot bouwpakketservice

Een ‘pakjesdienst’ voor de bouw

Zeker voor bouwprojecten in binnensteden slaat de sector daarmee twee vliegen in een klap: minder vrachtwagens in de stad, dus minder uitstoot van CO2 en fijnstof, en minder transportkosten.

Met die ‘bouwpakketservice’ moet de sector dus aan de slag, stelt Arjan Walinga, bij Bouwend Nederland projectleider ketensamenwerking, in verband met de op maandag 2 oktober ondertekende Green Deal Bouwlogistiek.

1/3e transport van de bouwsector

Dat een derde van alle transportbewegingen in Nederland voor rekening komt van de bouwsector, heeft volgens Walinga voor een belangrijk deel te maken met dat de logistiek in de sector nog teveel per project gebeurt. Slimme aan- en afvoer van materialen op en rond de bouwplaats moet leiden tot meer projectonafhankelijk transport. “Juist in de stad, met verschillende projectlocaties, levert dat voor het milieu en het bouwproces flinke voordelen op. “De gemiddelde vrachtwagen zit halfvol, waardoor er twee keer zoveel vrachtwagens de stad in gaan dan nodig is. Dat kan dus veel efficiënter, door afstemming tussen bouwbedrijven onderling en met toeleveranciers”, legt Walinga uit.

Overleggen over aanleveringen

Slimme logistiek moet vroegtijdig in het bouw-ontwerptraject worden georganiseerd. “Hoe precies, is de uitdaging van deze Green Deal. Dat kan met BIM. Maar bouwbedrijven met in de stad projectlocaties bij elkaar in de buurt, moeten zichzelf in aanleren met elkaar te overleggen over aanleveringen. Dat zijn ze niet gewend. Maar logistiek moet voor iedereen maximaal gaan. Daar moet je als bedrijf ook niet op willen concurreren, want dan concurreer je op de verkeerde dingen,” aldus Walinga. Als voorbeeld van waar de bouw met logistiek naar toe moet, wijst hij op de consumentenelektronica-sector waarin hij eerder werkte: “Reden de DHL’s van deze wereld niet met spullen van verschillende leveranciers rond, dan zouden de tv’s die we online bestellen veel duur worden.”

Green Deal Bouwlogistiek

DHL is een van de tweeëntwintig medeondertekenaars van de Green Deal Bouwlogistiek, die in 2020 moet resulteren in 20 procent minder transportbewegingen. Walinga: “Dat bedrijf ziet dus ook brood in bouwlogistiek. Maar wij vinden dat bouwbedrijven dit zelf zouden moeten opstarten. Dat is ook een van de dingen waar TNO nu op ons verzoek mee aan de slag gaat, met het voor de sector ontwikkelen van zo’n zeg maar bouwpakketservice.” Vooral kleinere bouwbedrijven zouden volgens hem baat hebben van zo’n “standaardoplossing”.

Afbouwhoek kost geld

Grote bouwbedrijven zijn beter instaat de logistiek binnen hun eigen organisatie te optimaliseren. Maar ook die kunnen volgens hem mogelijk nog profiteren zo’n ‘pakjesdienst voor de bouw’. “Het transport van grote onderdelen zoals brugdelen, prefab wanden en glas, gebeurt al redelijk efficiënt. Daar is de prijs van het transport ook niet verdisconteerd in die van het bouwmateriaal. De grote verliezen zitten echt in de afbouwhoek, met het transport van zaken als gipsplaten, hang- en sluitwerk en schakelmateriaal. Dat zijn vaak kleinere volumes die voor veel transportbewegingen zorgen. Daar vormt logistiek nu een kwart van de materiaalprijs en dat is veel te hoog.”

Aanbesteding markt uitdagen

Een belangrijke stimulans voor slimme bouwlogistiek en voor het halen van de Green Deal-doelstelling is, zegt Walinga, ook de manier waarop opdrachtgevers zoals gemeenten voor een aanbesteding uitvraag doen naar de markt. “Die moeten bij een aanbesteding de markt ook uitdagen slimme logistieke oplossingen te verzinnen voor bouwen in de stad.” Rijkswaterstaat en een stad als Rotterdam doen dat volgens hem al. Maar hij waarschuwt voor overvragen: “Dus dat zo’n uitvraag zo ambitieus is dat bedrijven daar nog niet mee om kunnen gaan, en dan veel kosten maken om het toch voor elkaar te krijgen. Dus de uitvraag mag uitdagend zijn maar niet overvragend. Zodat bedrijven en de markt voor logistiek echt de tijd krijgen om daar in te groeien.”

HvA en UvA starten logistieke hub voor duurzame bevoorrading

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) starten gezamenlijk met het duurzaam en slim bevoorraden van de 80 eigen gebouwen, verdeeld over vijf campussen in de stad. Hiervoor wordt vandaag officieel een zogenoemde logistieke hub in gebruik genomen. Het gaat om een locatie aan de rand van Amsterdam waar goederen uit vervuilende auto’s worden verzameld en worden overgeladen op schone elektrische voertuigen. Tijdens de officiële start van de hub, die al enige tijd als pilot draait, riepen collegevoorzitters Huib de Jong (HvA) en Geert ten Dam (UvA) bedrijven op om zich aan te sluiten bij de logistieke hub.

De levering van diensten en goederen aan de HvA en UvA is enorm. Beide onderwijsinstellingen, die de inkoop van diensten en goederen binnen één inkooporganisatie hebben samengebracht, hebben in totaal te maken met zo’n 16.000 leveranciers. Per jaar rijden al die leveranciers opgeteld 90.000 ritten van in totaal 2,8 miljoen kilometer, wat neerkomt op 70 maal de omtrek van de aarde. Die gigantische hoeveelheid betekent een grote aanslag op het milieu, op de drukte, verkeersoverlast en filevorming in de stad.

Schone ritten

Omdat beide organisaties nauw verbonden zijn met de stad Amsterdam en omdat HvA en UvA het belang van duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, starten de instellingen nu met de logistieke hub. Deze richt zich op de leveranciers van goederen (zo’n 8.000) die samen goed zijn voor zo’n 30.000 ritten per jaar, wat neerkomt op 1 miljoen kilometer. Doel is om op termijn het aantal ritten die de stad inrijden te beperken en tegelijkertijd de hoeveelheid lading van de voertuigen sterk te vergroten. Voor de hub wordt gebruik gemaakt van schone elektrische auto’s en fietsen. Hiermee moet het aantal ritten worden gereduceerd van 30.000 nu naar uiteindelijk rond de 750 schone ritten per jaar.

Meerjarig onderzoek

Het gebruik van een hub is een van de concrete uitkomsten van een meerjarig onderzoek naar het verduurzamen van de inkoop van de UvA en HvA, uitgevoerd door HvA-onderzoekers en -studenten, dat aan de realisatie van de hub voorafging. HvA-lector Walther Ploos van Amstel en onderzoeker Susanne Balm hebben sinds 2014 samen met leveranciers in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om de vervoersstromen van de UvA en HvA te verduurzamen. Het bundelen van leveringen in een hub buiten de stad was een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek. Dit is nu gerealiseerd in Duivendracht in samenwerking met logistiek partners Deudekom (beheerder hub), PostNL (elektrische bakfietsen) en Transmission (elektrische vrachtwagens).

Subsidieloos

Uniek aan de hub is de aanpak ervan. Waar andere logistieke hubs in Nederland met subsidie van overheden, vaak gemeenten, worden opgezet, draait deze hub geheel zonder subsidie. Door een slimme herverdeling van de kosten tussen de leveranciers en beide onderwijsinstellingen, zijn de totale kosten niet hoger dan voorheen. Terwijl de voordelen er tegelijk voor beide partijen zijn: minder brandstofkosten en minder tijdverlies voor de leveranciers. En een effectievere en schonere bevoorrading voor de HvA en UvA.

De beide organisaties benaderen op dit moment alle leveranciers met het verzoek zich aan te sluiten bij de hub. De eerste leveranciers (Canon, Maas International, Heijmans, CWS en Staples) werken al samen met de hub. Voor nieuwe leveranciers is er geen keuze meer: deelname aan de hub wordt een verplicht onderdeel van nieuwe leverancierscontracten. Met deze aanpak zijn de HvA en UvA de eerste onderwijsinstellingen in Nederland die op een dergelijke wijze de eigen gebouwen slim en zonder subsidie bevoorraden.

In september gaat er een vervolgonderzoek van start naar hoeveel stadskilometers deze aanpak op jaarbasis scheelt en hoeveel CO2-reductie dit oplevert.

Bron: HvA

Logistiek innovatievermogen gezocht

De logistieke sector kent een enorme dynamiek, maar heeft tegelijkertijd nog wel eens moeite met de toepassing van nieuwe ideeën. TNO pakt de handschoen namens de sector op en onderzoekt hoe hierin verbetering is aan te brengen. TLN is nauw betrokken.

Als de Nederlandse logistiek haar voorsprong wil uitbouwen, is het noodzakelijk om nieuwe logistieke concepten en andere vernieuwingen sneller te integreren in bedrijven en ketenprocessen. Dit lukt beter door medewerkers actiever te betrekken bij innovatietrajecten. Immers, de kans op succes neemt toe als er in brede zin sprake is van ‘innovatie-adoptie’.

Lees meer

Distributie-stad-logistiek @Wikimedia Commons

Diversiteit aan regels stedelijke distributie

Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Koninklijke Horeca Nederland hebben aan de bel getrokken bij de gemeenten in Nederland. De organisaties worden geconfronteerd met een diversiteit aan regels.

De regels hebben betrekking op venstertijden voor leveringen en normen voor emissies van voertuigen. De organisaties presenteerden een actielijst met zeven verbeterpunten om de binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Het verminderen van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde regels, kan veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Als gemeenten en het bedrijfsleven beter gaan samenwerken kan dit bereikt worden.

Meer voertuigbewegingen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat venstertijden er in de praktijk voor zorgen dat er meer voertuigbewegingen in de binnenstad ontstaan. Als gemeenten gelijke emissie-regels zouden hanteren, heeft dit meteen effect op de verdere ontwikkeling van low- en zero-emissie voertuigen. Fabrikanten hebben dan één norm om hun voertuigen op te ontwerpen.

Belangrijk signaal

De actielijst met verbeterpunten is gepresenteerd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De voorzitter Van Zanen geeft aan dat er met de lijst een belangrijk signaal wordt afgegeven. De VNG heeft een groot aantal speerpunten op de agenda staan, waaronder de leefbaarheid in de binnensteden. Daar hoort volgens Van Zanen een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading bij.

Meer informatie

Lees voor meer informatie het ‘Position Paper – Samenwerken aan efficiënte bevoorrading van binnensteden’

Logistiek

TLN: Vertrouwen logistiek, prijzen blijven achter

Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van 2016. In het derde kwartaal overheerst vertrouwen bij logistieke bedrijven, maar de prijzen blijven achter.  Ze gaan met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille. Zorgpunt blijft het prijsniveau.

Dit blijkt uit de jongste editie van de TLN-conjunctuurenquête, een kwartaalonderzoek naar het sentiment onder ondernemers in de transport en logistiek sector.

Verschillen niveau bedrijvigheid

Vervoerders en logistiek dienstverleners kenden het afgelopen kwartaal een hogere bedrijvigheid dan verwacht. Het niveau bleef gelijk aan dat van het tweede kwartaal van 2016. Wel zijn er grote verschillen in het niveau van bedrijvigheid. Voor bedrijven in het internationale stukgoederenvervoer, het agrarisch vervoer en het containervervoer was het een relatief rustig derde kwartaal. Bedrijven in het vervoer van levende dieren en het geconditioneerd vervoer konden juist rekenen op veel bedrijvigheid.

Goed gevulde orderportefeuille

Naast de hogere bedrijvigheid zorgt ook een goed gevulde orderportefeuille voor het vierde kwartaal van dit jaar voor een redelijk positief ondernemersvertrouwen. Iets meer dan 42% van alle ondervraagde ondernemers spreekt zijn vertrouwen in de toekomst uit.

Winst blijft achter bij omzet

Groot zorgpunt blijft echter het prijsniveau. Er is weliswaar sprake van een gestage prijsstijging, maar de prijzen lopen nog altijd niet synchroon met de groeiende bedrijvigheid. Dit leidt er, met name bij transportbedrijven, toe dat het niveau van de winst achterblijft bij het niveau van de omzet.

Noodzakelijke investeringen digitalisering

Om de sterke positie van de Nederlandse logistiek in Europa te behouden, moeten ondernemers in de logistieke sector flink investeren, met name in digitalisering. Denk hierbij aan projecten voor de uitwisseling van e-facturen en digitale vrachtbrieven, maar ook robotisering en andere trajecten om steeds efficiënter te worden. Deze investeringen zijn lastiger door het achterblijven van de winst.

U kunt hier het volledige Conjunctuurbericht over het 3e kwartaal van 2016 downloaden.

Handhaving op Belgische kilometerheffing onaanvaardbaar

TLN vraagt Tweede Kamer om neutralisatie Belgische kilometerheffing

‘Neutraliseer de gevolgen van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk en voorkom verdere lastenverhogingen voor de transportsector.’ Dat schrijft TLN in een brief aan de Tweede Kamer.

TLN roept de Tweede Kamer op om er bij de minister van Infrastructuur & Milieu op aan te dringen de negatieve gevolgen van de Belgische kilometerheffing met de extra overheidsinkomsten zo veel mogelijk te neutraliseren en verdere lastenverhogingen voor de transportsector te voorkomen.

Lastenverzwaring Nederlandse transportsector

Op 1 april 2016 heeft België voor vrachtverkeer vanaf 3,5 ton een kilometerheffing ingevoerd en gelijktijdig het Eurovignet afgeschaft. Nu moeten Nederlandse vervoerders die door België rijden én het Eurovignet én de Belgische kilometerheffing betalen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Financiën en TLN hebben vastgesteld dat dit voor de Nederlandse transportsector een lastenverzwaring is van zo’n €60 miljoen per jaar.

Meer inkomsten voor Nederland

Tegelijkertijd leidt de uittreding van België uit het Eurovignetverdrag tot extra inkomsten voor de Nederlandse overheid, omdat de inkomsten van het Eurovignet alleen nog over de resterende deelnemende landen worden verdeeld. Ook verschuift de rand van het Eurovignetgebied naar Nederland en zullen ook niet-Nederlandse vervoerders in Nederland een vignet aanschaffen. TLN schat dat de Nederlandse overheid hierdoor op jaarbasis € 13 miljoen extra zal ontvangen.

Gedeeltelijke neutralisatie lastenverhoging

TLN heeft de ministeries van I&M en Financiën voorgesteld om de extra inkomsten te gebruiken om de lastenverzwaring voor de transsportsector als gevolg van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk te neutraliseren. Dat zou kunnen door verlaging van de tarieven van het Eurovignet voor milieuvriendelijke vrachtauto’s, vrijstelling van het Eurovignet voor elektrische vrachtauto’s of verlaging van de tarieven van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s tot het Europees minimum. Het ministerie van I&M staat niet open voor het TLN-voorstel en lijkt zich zelfs te gaan inzetten voor een verhoging van de Eurovignettarieven voor alle emissieklassen behalve Euro VI. TLN roept de Tweede Kamer dan ook op om de gevolgen van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk te neutraliseren en verdere lastenverhogingen voor de transportsector te voorkomen.

 

Transport & Logistiek Nederland

39 miljoen voor slimme logistiek

Overheden en bedrijfsleven investeren gezamenlijk 39 miljoen euro in projecten die de logistiek van bedrijven slimmer maakt. Deze projecten, waar het Programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan werken, moeten leiden tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland.

Vanmiddag onderschrijven verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), deelnemende regio’s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu symbolisch hun inzet om samen te werken aan slimmere logistiek en betere bereikbaarheid.

De projecten moeten de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer maken. Dergelijke structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven kunnen bijvoorbeeld zorgen voor minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling of een efficiënte stadsdistributie. Voor bedrijven die aan de projecten deelnemen, betekent dit meer omzet en klanttevredenheid. Tegelijkertijd zorgt een slimmere logistiek voor betere bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017. Daarna wordt de balans opgemaakt en gekeken welke resultaten er geboekt zijn middels een eindevaluatie.

Video

Platform Beter Benutten; http://www.beterbenutten.nl/

 

Transport & Logistiek Nederland

TLN CBS

Begrippenlijst wegtransport en logistiek ‘weet wat je meet’

In de nieuwe ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’ zijn bijna 700 begrippen en hun definities, van ‘Aanhangwagen’ tot ‘Zwaar wegvoertuig’ opgenomen. De uitgave werd 21 oktober officieel gepresenteerd tijdens de BedrijfsautoRAI 2015 door directeur-generaal T. Tjin-A-Tsoi van CBS en voorzitter A. van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Meten is weten. Daarin kan iedereen zich vinden: harde cijfers vormen de basis van beleid. Daarom stelt CBS statistieken samen, ook over wegtransport en logistiek. Er bleken echter verschillende interpretaties te bestaan van wat er is gemeten en hoe statistieken moeten worden geïnterpreteerd. TLN en CBS hebben daarom opnieuw samengewerkt en de begrippenlijst gemaakt, omdat zelfs een eenvoudig begrip als ‘rit’ al op verschillende manieren werd uitgelegd. Beleidsmakers, transporteurs, onderzoekers, logistiek dienstverleners maar ook docenten kunnen nu dezelfde definities hanteren. CBS en TLN willen hiermee bereiken dat er naast het bekende ‘meten is weten’ meer duidelijkheid komt over wat er gemeten wordt: ‘weet wat je meet’.

Weten wat we meten

‘Het gebruik van betrouwbare data is inmiddels net zo belangrijk voor transport en logistiek als een goede infrastructuur, mooie vrachtauto’s en hard werken’, zei TLN-voorzitter Van Dijk tijdens de presentatie. ‘Goed gebruik van data is alleen mogelijk als we de cijfers goed interpreteren, als we weten waarover we praten en als we weten wat we meten.’

Handzaam boek

Tjin-A-Tsoi noemde het onderkennen en gezamenlijk aanpakken van de definitiekwestie al een resultaat op zich. ‘De begrippenlijst is niet alleen een handzaam boek met een overzicht van begrippen en definities, maar ook van bronnen op het gebied van logistiek en wegtransport en van organisaties die daarin actief zijn.’

De ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’ is op deze website te downloaden.