Berichten

Economische groei op hoogste niveau sinds de crisis

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie zelfs met 3,4%. Deze nieuwste cijfers maakte het CBS vanmorgen bekend. De groei wordt steeds breder gedragen: ten opzichte van een jaar eerder was sprake van meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie.

”De Nederlandse economie blijft onverminderd krachtig met al twaalf kwartalen op rij economische groei. De economische groei was met 3,4% sinds 2008 niet meer zo hoog als nu. De arbeidsmarkt komt nu ook echt op stoom, met de sterkste toename in het aantal vacatures in tien jaar tijd.  Het positieve sentiment blijkt ook uit de vertrouwensindicatoren: consumenten hebben het meeste vertrouwen in zestien jaar tijd en het vertrouwen onder producenten is gestegen tot het hoogste niveau in ruim 9 jaar. Deze positieve cijfers onderbouwen de verwachting dat ook 2017 een mooi economisch jaar zal worden.”

Economische cijfers

De bewindsman vervolgt: “Dat consumenten en producenten vertrouwen hebben, is niet zonder reden. Het kabinetsbeleid heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. We hebben de overheidsfinanciën op orde gebracht, het bedrijfsleven ondersteund bij hun groei en noodzakelijke maatregelen genomen op onder andere de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De goede economische cijfers van vandaag tonen aan dat deze inspanningen niet voor niets zijn geweest.”

“Dat groei echter niet vanzelfsprekend is, maakt de berichtgeving betreffende Blokker vandaag duidelijk. De retailsector heeft te maken met structurele veranderingen in het consumentengedrag en de snelle groei van online winkelen. Bedrijven in deze sector zullen moeten blijven vernieuwen. Ik vertrouw erop dat de aantrekkende economie ook nieuwe kansen biedt voor de medewerkers die hun baan kwijt raken, aldus de bewindsman.”

Werkloosheid onder het half miljoen

De sterke werkgelegenheidsgroei van het afgelopen jaar handhaaft zich ook in het eerste kwartaal van 2017: er komen 56 duizend nieuwe banen bij. De werkloosheid daalde verder naar 463 duizend personen in maart, ofwel 5,1% van de beroepsbevolking.

Consumenten- en producentenvertrouwen neemt toe

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 2017 1,6% meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten ten opzichte van een jaar eerder.  Ook producenten zijn optimistisch: hun vertrouwen is beland op het hoogste niveau in ruim negen jaar tijd. Zij zijn daarbij bovendien bovengemiddeld optimistisch ten opzichte van andere euro lidstaten.

Foto: Bouwend Nederland Infra

Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal voor Nederlandse economie

 Er moet snel meer geld naar nieuwe en slimmere infrastructuur. Dit stellen 17 organisaties uit de handel en logistiek nadat uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de Nederlandse infrastructuur verder vastloopt.

Bouwend Nederland pleit er samen met de andere organisaties voor minstens één miljard euro extra te investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers.

Slim organiseren

Voor economische groei is Nederland afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het slim organiseren van hun goederenstroom. Uit de analyses van het ministerie blijkt echter dat deze bij een hoge economische groei nóg verder vastlopen. Daar bovenop groeit het verkeer nu harder dan in de groeiscenario’s waarmee het ministerie rekent. Een nieuw kabinet moet volgens de brede coalitie daarom aanzienlijk meer geld voor infrastructuur uittrekken. Een oproep die ook in de Bouwagenda staat.

Economische schade

De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek én digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking. Omdat veel bruggen, tunnels en sluizen halverwege de vorige eeuw gebouwd zijn, achtten de organisaties ook jaarlijks minstens 500 miljoen euro extra nodig om de infrastructuur op peil te houden. Stremmingen door bijvoorbeeld de lange afsluiting van de Merwedebrug, zorgden recent voor forse economische schade.

Lees hier de notitie Kansen in logistiek 2017-2021 »

besparing horeca

Hoger rendement als horecaondernemer verduurzaamt

De energiestrijd win je door te doen. Horecaondernemers komen daar steeds meer achter en binden die strijd aan. Dat is goed voor hun kassa en goed voor het milieu. Voordelen zijn bijvoorbeeld ook dat een pand comfortabeler en waardevaster wordt.

Wat zijn de praktische tips om een duurzaam horecabedrijf te realiseren?

In de regio West-Friesland zijn er horecaondernemers die aantoonbaar energie besparen en daar rendement uithalen. Voor klanten zijn de energiebesparende maatregelen niet altijd te zien, maar ze zijn er wel. En het kan nog beter. Met eenvoudige maatregelen is al veel mogelijk.

Snelle winst

Enkele voorbeelden van ‘laaghangend fruit’: werk aan gedrag in de keuken door weloverwogen de ventilatie in combinatie met het gasfornuis te gebruiken en pitten alleen aan te zetten als er voedsel moet worden bereid. Acht koelkasten verbruiken samen 2.000 watt, één (grotere) koelcel verbruikt veel minder: 500 tot 700 watt. Verder: de koeling met alleen een drankvoorraad kan buiten openingstijden makkelijk via een timer worden uitgeschakeld. Door de verwarming slimmer af te stellen en de juiste locatie van de thermostaat in het pand kan ook veel geld worden bespaard. Als laatste voorbeeld: sluit de deuren! Hang een bordje op dat de zaak open is en monteer een deurdranger zodat de warmte binnen blijft. Ook scheelt het vervangen van (halogeen)verlichting door energiezuinige LED-verlichting veel stroom en dus geld. Nadat al deze zaken werden opgepakt, bespaarden horecaondernemers gemiddeld vijftien procent aan gas en bijna tien procent op stroom. Uitschieters naar 40% besparing! Waar wachten horecaondernemers nog op?

Informatie

Om horecaondernemers te helpen met het verduurzamen van hun bedrijf is er praktische informatie beschikbaar waarmee al snel de eerste stappen kunnen worden gezet. De informatie is te downloaden van de site van stichting Energieke Regio of neem contact op met Lex de Kruif, Regiocoördinator Energieke Regio: l.dekruif@prisma-advies.nl De informatie komt tot  stand door Duurzaam Medemblik.

Foto overhandiging Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân, heeft op 22 december 2016, het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het Bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie. Er staan 190 bedrijven in, afkomstig uit de regio rond de Afsluitdijk. Van Friese- en Noord-Hollandse bedrijven uit de grond-, weg- en waterbouw, tot reclame en horecabedrijven.

 

De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom gaat Rijkswaterstaat deAfsluitdijk versterken.

Economische effecten

Het Bidbook DNA wordt door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld aan belangstellenden voor het contract, dat Rijkswaterstaat in 2018 op de markt brengt. Met het Bidbook worden aannemers die een aanbieding doen, gestimuleerd de regionale economie te betrekken door de inzet van lokale ondernemers. De economische effecten voor de regio kunnen groot zijn. Een analyse van onderzoeksbureau Ecorys laat zien dat het effect voor de regio kan liggen tussen de 200 en 400 tijdelijke banen per jaar. Bij een uitvoeringstermijn van vier jaar gaat het dan om 800 tot 1.600 banen.

Oproep ondernemers Noord-Holland en Fryslân

De drie gemeenten uit het samenwerkingsverband DNA namen het initiatief voor het samenstellen van het Bidbook. Ondernemers uit de regio werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. “Het resultaat is een mooi overzicht van bedrijven”, aldus wethouder Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Deze bedrijven hebben dankzij hun specialisme, gunstige ligging en goede bereikbaarheid een aantal grote pluspunten.”
Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement) en Lars Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement), namen het Bidbook namens Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, in ontvangst. Rijkswaterstaat is blij met het initiatief. “Het Bidbook past in onze visie op samenwerken. Naast het beschikbaar stellen van het Bidbook, besteedt Rijkswaterstaat in het contract ook aandacht aan social return, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen,” aldus Ype Heijsman.

Versterking en vernieuwing

Het Rijk en het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regionale overheden (DNA) zijn verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken Rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

De Nieuwe Afsluitdijk

DNA is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.

OVNH-InBloeiFotografie

OVNH: Noord-Hollandse bedrijven in de spotlights

PERSBERICHT – Dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland – de OVNH – is weer begonnen. Het is de elfde keer dat deze prestigieuze verkiezing wordt georganiseerd. Inmiddels zien Noord-Hollandse bedrijven de OVNH als hoogst haalbare onderscheiding in hun provincie. Aanmelden voor de nieuwe editie kan vanaf 28 november.

MKB Noord-Holland is sinds het prille begin als partner nauw betrokken bij de organisatie van de OVNH. Regiodirecteur Fabian Nagtzaam, een van de juryleden: ‘We hebben de OVNH zien uitgroeien tot evenement van naam. De verkiezing wordt door de partners professioneel aangepakt en maakt de parels van ondernemend Noord-Holland zichtbaar. En terecht, want hoewel Noord-Hollanders graag vooral hard werken, mag het ondernemerschap eens per jaar ook zeker gevierd worden. De feestelijke finaleavond is de kers op de taart. Voor de finalisten is het altijd een geweldig compliment om na de zware voorrondes uit honderden genomineerde bedrijven geselecteerd te worden.’

Lees meer

BouwendNederlandDeBouwIsBestHip (Small)

De bouw is best hip

Er bestaat voor alles een aparte dag: een Dag van de Bouw, Secretaressedag, Moederdag en sinds dit jaar dus ook een ‘Dag van de Ondernemer’. Speciaal voor deze gelegenheid reisde staatssecretaris Sander Dekker naar Zoetermeer om daar, in gezelschap van Maxime Verhagen, een werkbezoek te brengen aan SKN Bouw, het bedrijf van Richard Jongeneelen en Remco Tuinenburg.

Initiatiefnemer MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Afgelopen vrijdag was dat zo ver. “Leuk dat beiden op bezoek waren”, aldus Richard Jongeneelen. “We hebben het vooral over het aantrekken en opleiden van jonge mensen gehad. In de bouwsector gaat het weer wat beter en dan merk je meteen dat de instroom achterblijft.”

Lees meer

Nautic World

Nautic World nieuwe ‘full service jachtmakelaar 2.0′

PERSBERICHT – Sinds februari 2016 zet Nautic World vanuit Nederland koers als moderne full service jachtmakelaar. De dienstverlening start met de aan- of verkoopbegeleiding van een jacht, zowel nationaal als internationaal.

Vervolgens biedt Nautic World de mogelijkheid om het volledige management en onderhoud van de boot te verzorgen. Daarbij gaat het om maatwerk. De nieuwe onderneming uit Drimmelen heeft alle noodzakelijke kennis aan boord, dankzij de krachtenbundeling van vier gerenommeerde watersportbedrijven. Begin februari 2016 ondertekenden Joeri Saly en Pieter van Blitterswijk (Nautic World), Gideon Messink (Seaport Sailing Yachts), Piet Smet en Niels Gijzel (Roompot Marina Yacht Service) en Tjeerd Klouwers (Messink Yachting) de overeenkomst, waarmee Nautic World formeel een feit werd. Tot groot genoegen van de kersverse partners, die hun samensmelting als volgt toelichten: ‘Watersport is onze passie en samen vormen we een rijkelijk gevulde bron van specialistische kennis en ervaring. Daarin vullen we elkaar goed aan. Het is eigenlijk net als een zeilteam; je zet op elke positie de beste bemanningsleden.”

Lees meer

Duurzaamheidskaart Bouwend Nederland

Duurzaamheidskaart helpt ondernemer op weg

Over duurzaam bouwen is online heel veel informatie beschikbaar. Zoveel, dat sommige ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Om die reden heeft Bouwend Nederland deze week de Duurzaamheidskaart gelanceerd. De Duurzaamheidskaart geeft per thema de visie van de vereniging, biedt structuur in de veelheid van beschikbare informatie over duurzaamheid en helpt u op weg om hiermee aan de slag te gaan. Kortom: een praktische wegwijzer voor duurzaam bouwen.

Download hier de Duurzaamheidskaart van Bouwend Nederland.

De Duurzaamheidskaart van Bouwend Nederland wordt steeds aangevuld en bijgewerkt. Bij grotere updates informeren we u via de website. Verder kunt u de meest recente versie te allen tijde vinden bij ons thema Duurzaamheid.

reductie van de regeldruk met 2,48 miljard euro

Een groter aanbod van bedrijfsfinanciering is welkom

Een groter aanbod van bedrijfsfinanciering is welkom aldus MKB-Nederland die deze conclusie deelt met de Autoriteit Consument en Markt (ACM).Voorzitter Van Straalen: “Kredieten zijn duur, zo voelen ondernemers dat. Meer concurrentie is hard nodig. Het moet kleine banken gemakkelijker worden gemaakt toe te treden.”

De ACM concludeert in haar rapport “Concurrentie op MKB-financiering” dat slechts een beperkt aantal banken actief is op de mkb-markt en de toetredingsdrempels voor nieuwkomers te hoog zijn. Dit effect wordt versterkt doordat ondernemers voor hun lening of krediet te weinig shoppen en het aanbod alternatieve financieringsvormen nog te gering. Meer aanbod in financieringsmogelijkheden betekent niet alleen betekent dat er meer te kiezen is, stelt MKB-Nederland, maar ook de concurrentie vergroot tussen aanbieders. De dynamiek van de economie vraagt daarnaast om verbreding van de financieringsmix van bedrijven. Het is daarom belangrijk alternatieve vormen van financiering met vaart verder te ontwikkelen. De recent aangenomen wet die kredietunies meer ruimte geeft is een goede ontwikkeling. Dat geldt ook voor de stappen die de Nederlandse Investeringsinstelling zet.

Lees meer

idee innovatie

MIT regeling weer beschikbaar

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

Vanaf medio mei kunnen innovatieve ondernemers aanvragen indienen voor de MIT-regeling. Nieuw is dat ondernemers dit jaar ook in hun eigen regio kunnen aankloppen. Hierdoor is de regeling voor hen toegankelijker gemaakt. Verder wordt het door de samenwerking tussen provincies voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Kansrijke bedrijven krijgen dan sneller de kans om door te groeien.

Gebruik topsector logistiek neemt toe

MKB-ers uit de topsector logistiek maken steeds vaker gebruik van deze MIT regeling. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: :
– Adviesprojecten
– Haalbaarheidsprojecten
– R&D-samenwerkingsprojecten
– Kennisvouchers
– TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Meer informatie op de site RVO of de site van  topsector logistiek​

Bron: Transport & Logistiek Nederland