Berichten

‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’

De Eerste Kamer heeft met een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU, SGP, GL, CDA, SP en 50 Plus ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA).

Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het wetsvoorstel is een afspraak uit het Sociaal Akkoord om de komende jaren extra banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet, werkgevers en werknemers zijn vorig jaar overeengekomen om tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar te stellen. Werkgevers nemen 100.000 banen voor hun rekening en de overheid 25.000. De banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Quotumwet

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als dit niet is gelukt, treedt de Quotumwet in werking. Bedrijven met 25 of meer werknemers krijgen dan een heffing van 5.000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar. Staatssecretaris Klijnsma: ‘Het is een stok achter de deur. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en dat het quotum nooit nodig zal zijn. In het land zie ik mooie voorbeelden van werkgevers die mensen met een beperking een kans willen geven.

Transport & Logistiek Nederland – Anita Hestens

Start Crowdfunding Provincie Noord-Holland

Weg naar geld begaanbaar voor mkb’ers Noord-Holland

“Als je iets wil, durf het dan te vragen”. Met die boodschap opende Jan van Run, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, op 9 maart de kick-off van de crowdfunding campagne voor mkb’ers in Noord-Holland.

“Met twee miljoen potentiële investeerders is er voldoende geld, maar het komt niet los. De provincie wil met deze campagne de weg naar het geld begaanbaar maken voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Holland.”

Crowdfunding is de snelst groeiende vorm van financieren en investeren in Nederland. Maar er liggen nog veel kansen voor meer crowdfunding. Met name voor mkb’ers die op zoek zijn naar bedrijfsfinanciering. Ze zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die crowdfunding hen kan bieden. De provincie heeft daarom in samenwerking met de branchevereniging Crowdfunding Nederland een campagne ontwikkeld, die zich speciaal op mkb’ers richt.

De provincie zoekt via de netwerken van gemeenten, Kamer van Koophandel, banken en overkoepelende organisaties als FloraHolland honderd ondernemers die in april de kans krijgen (gratis) een seminar bij te wonen, waar zij leren hoe crowdfunding werkt. Van deze honderd ondernemers maken er tien kans op intensieve training en persoonlijke coaching voor hun eigen crowdfunding campagne.

De kick-off vond plaats in het Seinwezen in Haarlem. Initiatiefnemer Baud Schoenmaeckers is een crowdfunder avant la lettre: “Het Seinwezen in zijn huidige vorm is tot stand gekomen met financiële bijdragen van vrienden, familie én de buurt. Mijn advies: Geloof in je eigen verhaal”.

Namens de gemeente Alkmaar is o.a. Anne de Gee aanwezig: “Alkmaar faciliteert al langer crowdfundingprojecten, vooral rondom zorg en welzijn, maar wij willen nu ook de mogelijkheden voor het mkb onderzoeken. Deze campagne draagt daar mooi aan bij.”
Jeroen Noot van de Kamer van Koophandel reageert na afloop: “Het is geweldig dat de provincie op deze manier ondernemers helpt om financiering te vinden. De campagne levert hopelijk herkenbare verhalen op, die onze ondernemers kunnen verleiden ook naar deze manier van financieren te kijken.”

Meer informatie over de campagne staat op de website 2miljoeninvesteerders.nl

Bron: Provincie Noord-Holland. Foto: Start Crowdfunding

Veel belangstelling voor Move2match en 50+ werkzoekenden

Move2match trekt 60 mensen naar bibliotheek Alkmaar voor inspirerende bijdragen over kansen voor verbetering positie van 50+ werkzoekende.

In 2020 bestaat de Nederlandse bevolking voor meer dan de helft uit 50+ers. Hun kans op de arbeidsmarkt echter lijkt eerder af te nemen. Tijd dus voor een hart onder de riem en nieuwe ideeën hoe daarmee kan worden omgegaan. Daartoe organiseerde de initiatiefnemers van move2match een bijeenkomst in de bibliotheek aan de Gasthuisstraat te Alkmaar en die trok 60 belangstellenden.

De inleiders Hans Hattink, auteur van het boek “50+ en afgeschreven” en Cor van Vliet (oud directeur Mulder Obdam), namens de initiatiefgroep move2match lieten er geen gras over groeien: “Nederland doet de 50+ werkzoekende in de ban” en daar moet verandering in komen.

Sprekers maken duidelijk dat ontslag meer inhoudt dan het verliezen van je baan en je inkomen. Vrijwel alle werkzoekenden ervaren in mindere of in meerdere mate mentale, financiële en/of maatschappelijke problemen als gevolg van baanverlies. Ongeloof, schaamte voor familie, vrienden en buitenwereld, isolement is wat ze ervaren. Scheurtjes in het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, ander dag- en nachtritme, het rollenpatroon in het huishouden en relatie, het zijn gevoelige zaken die maar zelden in een bredere context aan de orde komen. Vaak echter worden ze versterkt door de wijze waarop men met de werkzoekende 50+er om gaat. Kort en goed: iedereen weet dat het allemaal bestaat, maar niemand doet er wat aan.

Effecten van werkloosheid: het uitbetalen van honderden miljoenen aan uitkeringen en verzekeringspremies, toename van werk bij uitkeringsinstanties, bank- en verzekeringswezen, het maatschappelijk werk, lokale en nationale bureaucratie, ggz-instellingen, de zorg in brede zin, incassobureaus, schuldhulpverlening, advocatenkantoren, woningcorporaties, etc.

Daarbij komt dat er wel activiteiten worden georganiseerd voor 50+ers die werkzoekend zijn, maar dat de drempels in vele opzichten nog te hoog zijn. Denk hierbij aan de wijze waarop de WW wordt uitgevoerd en landelijk wordt ingezet op afschaffing van de zogenaamde fiscale voordelen voor startende ondernemers.

De initiatiefnemers willen een omslag in denken en doen en zien, vanuit de vele voordelen die een 50+er biedt, kansen die moeten worden gepakt én gecreëerd en richten zich op een tweetal initiatieven: ondersteuning van werkzoekenden die door problemen onvoldoende in staat zijn om gemotiveerd op zoek te gaan naar werk of een baan. Daarnaast zet move2match in op de zichzelf versterkende netwerken, een vorm van samenwerking die gelijkgestemden versterkt in hun activiteiten om óf weer aan de slag te gaan bij een werkgever en/of zichzelf te organiseren in de richting van een onderneming.

Tijdens de avond meldde zich diverse geïnteresseerden aan om de initiatiefnemers te ondersteunen bij hun voorgenomen acties:

  •  Andere 50+ organisaties interesseren voor move2match om daarmee kennis en kunde te bundelen.
  • Het initiatief move2match verder uit te werken in een projectplan.
  • Projectplan bespreken met overheden uitkeringsinstanties, banken en verzekeraars.
  • Media interesseren voor move2match omdat zij de power hebben mensen te interesseren voor activiteiten als deze, maar ook om in de openbaarheid te laten zien waar de kansen liggen en waar belemmeringen worden opgeworpen.
  • Ondernemersverenigingen, branches en sectoren interesseren voor move2match omdat 50+ ers veel voordelen bieden en veelal vrijwel direct aan de slag kunnen.
  • Deelnemen aan lokale, regionale en landelijke activiteiten die zich richten op het inschakelen van 50+ ers in het arbeidsproces.
  • Een gemeente of grootbedrijf interesseren voor het starten van een pilot move2match.

Contact met Cor van Vliet: corvanvliet26@gmail.com

geld bankgarantie

Bankgaranties: vooral grote kostenpost voor bouwbedrijven

Bankgaranties zijn een grote kostenpost voor bouwbedrijven en beperken hun liquiditeit, maar bieden een opdrachtgever in veel gevallen nauwelijks extra zekerheid. Dat blijkt uit onderzoek door LangmanEconomen, uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de UAV of de UAVGC op het werk van toepassing zijn en de opdrachtgever een bankgarantie van 5% aan het bouwbedrijf vraagt, de financiële zekerheid voor de opdrachtgever met name voortvloeit uit de betalingsregeling. De bankgarantie draagt dus slechts in beperkte mate bij aan de financiële zekerheid voor de opdrachtgever. Bij projecten met een waarde vanaf €4.000.000 komt de zekerheid voor twee derde deel deel uit de betalingsregeling en maar voor een derde uit de bankgarantie. Bij kleinere projecten is de betekenis van de bankgarantie verhoudingsgewijs nog veel geringer. Alleen bij zeer omvangrijke werken, vanaf  €20.000.000, zit de financiële zekerheid voor de opdrachtgever vooral in de bankgarantie.

Lees meer