Berichten

Techniek mismatch

Mismatch in de techniek – Campagnes

Op diverse fronten hebben betrokken partijen de handen ineen geslagen om de kloof tussen technische beroepsopleiding en praktijk verder te dichten. ­Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit, maar zeker ook om de kwantiteit, zoals berekeningen van diverse branche-organisaties laten zien. Een van de kardinale vragen is dan ook: hoe interesseren we jonge mensen voor de techniek?

Het is begrijpelijk dat in deze kwestie met een verwachtingsvol oog naar de brancheorganisaties wordt gekeken. Dat zijn immers de overkoepelende organen die branchebrede initiatieven zouden kunnen ontplooien die in ieder geval een stap in de goede richting zouden geven.

‘Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo. Om deze reden zijn instroom en opleiding stevige aandachtspunten voor Bouwend Nederland.’ (Bron: Bouwend Nederland)

Het meerjarenprogramma Instroom, waarvoor het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland op 30 november groen licht gaf, is een driejarig programma dat zich richt op een landelijke campagne met een duidelijk beeldmerk. De campagne laat zien hoe leuk en creatief het is om in de bouw- en infrasector te werken. De campagne wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en bestaande regionale initiatieven.

Lees meer

mismatch onderwijs personeel techniek en bouw

Mismatch in de techniek – Deel 1

Al jaren klaagt het bedrijfsleven over de beperkte vaardigheden van instromend personeel. En nog altijd is er te weinig aansluiting tussen wat in het beroepsonderwijs wordt aangeleerd en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Is er dan helemaal niets veranderd?

Over de praktische vaardigheden van instromend personeel doen de wildste verhalen de ronde. Die verhalen kunnen we kenmerken door twee woorden: ‘hamer’ en ‘vasthouden’. Goede verstaanders hebben niet meer informatie nodig. Nu kunnen we er gemakshalve vanuit gaan dat dergelijke opvattingen een behoorlijke dosis overdrijving bevatten. Maar toch is er iets mis met de aansluiting van het beroepsonderwijs met de praktijk van het bedrijfsleven. Dat heeft de Rijksoverheid jaren geleden al onderkend. In 2011 schreef toenmalig minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt in haar brief naar de Tweede Kamer:

Lees meer

Bouw arbeiders personeel zzp

Human Capital; de mensen die het moeten doen!

[column] De verkiezingen zijn aanstaande en dat is goed te merken. 15 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede kamer te kiezen. Miljarden worden door politieke partijen, die schreeuwen om aandacht, uitgedeeld aan de zorg, defensie, het onderwijs of vergroening. Brancheorganisaties draaien overuren om met ‘investeringskalenders’ te komen die aan de aankomende Kamerleden worden aangeboden. En ook de bouw doet een duit in het zakje door met de Bouwagenda te komen. En dat is terecht.

De toekomst is nog nooit zo onzeker geweest in deze tijden van disruptie en een sterk veranderend politiek landschap. Dit terwijl de opgaven waar we als Nederland voor staan immens zijn. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet drastisch beperkt worden en er moeten honderdduizenden woningen worden gebouwd of worden aangepast. De grote vraag is niet of dit gaat gebeuren. Want gebouwd worden gaat er. Maar of we de vakmensen kunnen krijgen om onze ambities waar te maken. Met de bouw gaat het de goede kant op. Demografisch gezien gaat het met het aantal beschikbare jongeren voor de bouw de komende vijftig jaar dramatisch.

Lees meer

Bouw arbeiders personeel zzp

Gemiddeld een 8 voor stages en leerbanen door MBO-studenten

MBO Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Dat blijkt uit de BPV Monitor die SBB vandaag publiceert. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Stagebegeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Van alle bevraagde studenten en praktijkopleiders is 90% tevreden over het werk en het behalen van de leerdoelen.

“Een prachtig resultaat, waarop we trots kunnen zijn”, meent Michaël van Straalen, voorzitter SBB en tevens voorzitter MKB Nederland. “Je ziet dat samenwerken loont. Onderwijs en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen om samen de beroepspraktijkvorming (bpv) te verbeteren. De BPV Monitor maakt de kwaliteit inzichtelijk.”

Lees meer

scholing subsidie stage opleiding

Investeren in scholing met subsidie

Als werkgever vindt u het mogelijk belangrijk om te investeren in scholing van uw personeel én in het opleiden van de arbeidskrachten van morgen. Want ook u zult weer goed opgeleide werknemers nodig hebben om uw onderneming succesvol te laten zijn.

In dit kader heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het subsidieprogramma Praktijkleren opgezet. Deze subsidie is voor werkgevers die leerlingen begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun onderwijs middels het aanbieden van een leerwerkplek. Het gaat hierbij om werknemers en studenten die een beroepsopleiding volgen bij het VMBO (basis), MBO (bbl), HBO en universiteit (promovendi en toio’s). Voornamelijk gaat het om leerwerkplekken in de technische en/of agrarische sector. Voor deze sectoren is immers gedegen praktijkervaring noodzakelijk om een opleiding af te ronden.

Als werkgever heeft u een overeenkomst met de school en de student die bij u zijn of haar praktijkgedeelte aflegt. Na de afronding van het studiejaar 2015-2016 kunt u een aanvraag indienen. Officieel staat de regeling tussen 2 juni en 15 september open voor aanvragen. Afhankelijk van het aantal begeleidingsuren wordt uw subsidiebedrag vastgesteld, wat kan oplopen tot € 2.700 per leerling.

Wilt u controleren of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te laten onderzoeken en de subsidie voor u aan te vragen.

Lydia Gitsels – Nova Connect

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam (Small)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam

Op 19 januari liepen er in totaal 250 eerstejaars Bouwkunde rond op Amsterdamse bouwplaatsen. Op 5 april was de tweede ronde: 150 eerstejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Dat de studenten het leuk vonden, blijkt wel uit de filmpjes die op 19 januari gemaakt werden. Maar waarom doen de bouwbedrijven mee? In gesprek met René Moormann van M.J. de Nijs, William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam en Marcel Poolman van Boele & van Eesteren.

Marcel Poolman is communicatiemanager bij Boele & van Eesteren. “Zo’n excursie is een prima manier om te laten zien hoeveel verschillende vakgebieden en disciplines er nodig zijn voor een groot project als dit. En hoe die samenwerken. Bouw is namelijk niet alleen techniek. Dat kun je op een bouwplaats als deze goed laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld een grote keet waar niet alleen de werkvoorbereiding zit, maar ook de directievoerders. Zo zitten we letterlijk bovenop ons bouwproces en kunnen we als het nodig is razendsnel schakelen.”

Lees meer

StudentenSchoolOpleiding

AgriTech Campus start hbo-opleiding in Hoorn

17 september a.s. starten in Hoorn twee deeltijdstudies voor jonge en toekomstige agrarische ondernemers: de tweejarige hbo-studie Bedrijfskunde en Agribusiness met de richting Ondernemerschap en de richting Management, Beleid & Buitenruimte.

De deeltijdstudie richt zich op mbo-ers (niveau 4) met minimaal twee jaar werkervaring. Het zijn beide Ad-opleidingen, Associate degree. Het eindniveau van de Ad staat tussen het mbo-niveau 4 en een hbo-bachelor in. Na afronding van de studies kan, met nog twee jaar deeltijdstudie, een hbo-bachelordiploma Bedrijfskunde & Agribusiness of Management, Beleid & Buitenruimte behaald worden.

Ontwikkelen management vaardigheden

Of je nu werkzaam bent als bollenteler, hovenier, bij de gemeente of het waterschap, als groenverzorger, voorman of opzichter, of in de toekomst het familiebedrijf overneemt, de praktijk vraagt om mensen met bedrijfskundige- en managementvaardigheden. Werkgevers zoeken mensen die breed inzetbaar zijn, leiding kunnen geven, financiële gegevens kunnen analyseren en planmatig kunnen denken en werken. Kortom: medewerkers die ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien naar bijvoorbeeld bedrijfsleider, bedrijfsopvolger, projectleider buitenruimte, beleidsmedewerker of leidinggevende.

Ad Agrarisch ondernemerschap

Is ondernemen je passie en heb je al een aantal jaar werkervaring en wil je nog een aanvullende studie doen? Wil je het agrarisch bedrijf van je ouders overnemen? Dan is de Ad Agrarisch ondernemerschap iets voor jou! Je leert wat het belang is van goed vakmanschap op veehouderij of tuin- en akkerbouw gebied. Daarnaast houd je je bezig met het ontwikkelen van vaardigheden en kun je veel van je medestudenten leren als ondernemer.

Samenwerking Clusius college en hogeschool CAH Vilentum

Het Clusius College heeft met de Hogeschool CAH Vilentum in Dronten de handen ineen geslagen om deze deeltijdstudies in Hoorn te kunnen aanbieden. De studies worden uitgevoerd met als partners de gemeente Hoorn en de AgriTech Campus, onderdeel van Greenport Noord-Holland Noord. De studies worden elders in het land zeer goed gewaardeerd en zijn nu bereikbaar voor iedereen in Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de studie, aanmelden en de kosten vind je via deze link: www.agritechcampus.nl

Bron: Greenport Noord- -Holland Noord

Stl werkt

STL zoekt Leerwerkplekken in o.a. kop van Noord-Holland

Er is een groeiende werkgelegenheid in Transport & Logistiek. Het Sectorinstituut Transport & Logistiek zoekt daarom leerwerkplekken in Almere, kop van Noord-Holland, Rotterdam, Bergen op Zoom, Friesland, Groningen en Zuid-Limburg.

In een aantal regio’s staan nog leerlingen voor u klaar om aan de slag te gaan na de zomervakantie! Wij vragen u daarom om (extra) leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor deze gemotiveerde jongeren. Elke leerwerkplek levert een goede werknemer op. Een werknemer die het vak bij en van u heeft geleerd en zich bij u thuis voelt! Stel leerwerkplekken beschikbaar en zorg voor vakbekwame werknemers voor uw bedrijf, en voor de sector.

We zoeken nog leerwerkplekken in:

 • Almere
 • Kop van Noord-Holland
 • Rotterdam (specifiek in de logistiek)
 • Bergen op Zoom
 • Friesland
 • Groningen
 • Zuid-Limburg

De voordelen van een leerling via het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Met 40 jaar ervaring kent het Sectorinstituut Transport en Logistiek de weg naar jong talent als geen ander. Via ons uitgebreide netwerk binnen het onderwijs werven wij leerlingen die graag willen werken in de sector transport en logistiek. Sectorinstituut Transport en Logistiek doet dit zonder winstoogmerk en namens de sector. Met een leerling via Sectorinstituut Transport en Logistiek:

 • Profiteert u van jong talent tegen de laagste kosten dankzij de loonkostensubsidie die u via Sectorinstituut Transport en Logistiek ontvangt.
 • Vormt u leerling-werknemers tot waardevolle krachten die passen binnen uw bedrijf en bedrijfscultuur.
 • Worden administratieve taken door ons geregeld en ontnemen we u de werkgeversrisico’s.
 • Heeft u geen wervingskosten; Sectorinstituut Transport en Logistiek selecteert de voor u geschikte leerling.

Biedt u leerling-werknemers een kans? Bel dan naar 088-2596111 en het Sectorinstituut regelt het direct.

 

Bron: Transport & Logistiek Nederland, Foto: Sectorinstituut Transport & logistiek

Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

student

Afstudeerstages Logistiek in februari weer van start

Heeft u een logistieke vraag en kunt u bij het beantwoorden hiervan de hulp van een afstudeerder gebruiken. In februari starten veel 4e jaars studenten op zoek naar een afstudeerstage. TLN werkt in het KennisDC Logistiek samen met de 6 grootste logistieke HBO opleidingen. Het gaat hier om de opleidingen Logistiek & Economie (LE) en Logistiek & Technische Vervoerskunde (LTV).

Er gaat vaak best wat tijd zitten in het concreet maken van (afstudeer-) opdracht, de opdracht moet immers zowel voldoen aan de onderzoeks- en afstudeereisen van de hogeschool als een bruikbaar antwoord op kunnen leveren voor het stagebedrijf. De hogeschool verlangt van een afstudeerder dat hij een groot en redelijk complex onderzoek kan uitvoeren, oplossingen aandraagt en een voorstel doet voor de implementatie van de oplossing. Door bij het formuleren van uw opdracht al goed over deze zaken na te denken kan er hierop tijdens de daadwerkelijke stage tijd bespaard worden.

Denk bij het formuleren van de opdracht na over het doel van het onderzoek, de achtergrond ervan, wat u uiteindelijk opgeleverd wilt hebben en wanneer u tevreden bent.  Probeer uw kennisvraag ook zo concreet mogelijk te maken, veel vragen zijn in eerste instantie veels te breed. Om bedrijven te ondersteunen bij de uiteindelijke begeleiding van stagiaires is vanuit het KennisDC een brochure ontwikkeld met daarin concrete handvatten, u vindt deze brochure hier.

Op de site van TLN vindt u de links naar de websites van de 6 hogescholen waar TLN mee samenwerkt. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over hoe het aanmelden van stageopdrachten in zijn werk gaat, dat verschilt namelijk per hogeschool.

TLN werkt intensief samen met diverse hogescholen, via het KennisDC Logistiek, op het gebied van logistiek onderwijs en onderzoek en het beschikbaar stellen van logistieke kennis. In het KennisDC Logistiek hebben 6 hogescholen, TLN en EVO en diverse regionale partijen de krachten gebundeld. Via de website van het KennisDC Logistiek vinden bedrijven binnen 4 clicks de logistieke kennis die ze zoeken.

Bron: Transport & Logistiek Nederland – Christiaan van Luik MSc