Berichten

Met deze kwaliteitsafspraken komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en is er meer ruimte voor eigen invulling door instellingen

Succesvoller van mbo naar hbo

Bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers. Een greep uit de nieuwe, innovatieve en creatieve plannen waarmee het studiesucces van mbo-ers op het hbo wordt vergroot. Volgens wie? Volgens ervaringsdeskundigen, de studenten zelf.

Vandaag hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun plannen aan minister Bussemaker (OCW) gepresenteerd. In december nodigde de minister studenten uit om vier maanden lang, onder begeleiding van coaches afkomstig uit het onderwijs, in de huid van schooldirecteuren te kruipen om plannen te maken om het studiesucces van mbo’ers op het hbo te vergroten. Er golden slechts twee regels voor alle deelnemers aan het OCW StudentLab: het plan mocht niet meer dan €200.000 kosten en het moest passen binnen de wet.  Voor de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen stelt minister Bussemaker in totaal €11 miljoen beschikbaar.

Innovatie

Minister Bussemaker: “We hebben het dit keer anders dan anders aangepakt en het aan de studenten zelf gevraagd. Wat achten zij zelf nodig om de stap van mbo naar hbo met succes te zetten? Ik ben onder de indruk van de innovatieve en creatieve plannen. Het is nu aan de scholen om uit deze voorstellen die projecten te kiezen die goed aansluiten bij de opleiding of instelling. Hierdoor bieden we samen met studenten en scholen gelijke kansen aan alle mbo-studenten die willen doorsturen aan het hbo.”

Goede doorstroom cruciaal

Een goede doorstroom van het mbo naar het hbo, maar ook van de middelbare school naar het hoger onderwijs, is voor iedereen cruciaal. Een goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren draagt bij aan meer studiesucces voor de studenten. Minister Bussemaker roept daarom alle hogescholen en universiteiten op zich in te zetten voor een betere overgang en de samenwerking te verbeteren  met scholen en mbo’s in de regio. Voor verbetering van deze  regionale samenwerking wordt er voor de jaren 2018-2021 €32 miljoen beschikbaar gesteld.

 

Met deze kwaliteitsafspraken komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en is er meer ruimte voor eigen invulling door instellingen

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten

De derde ronde in de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 11 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in de geselecteerde projecten.

Bij alle 11 voorstellen staat de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het hoger onderwijs.

Project-estafettes en perfect pronunciation

De toegekende voorstellen zijn divers, creatief en stimulerend en richten zich op diverse gebieden: van praktijkonderzoek in lichamelijke opvoeding tot het interpreteren van radiologische beelden.

Twee voorbeelden:

Eén van de projecten, ingediend door de TU Delft, gaat zorgen voor de invoering van project-estafettes gekoppeld aan MOOC’s van de universiteit. Waar MOOC’s vaak gedwongen zijn om te werken met meerkeuze toetsing, biedt deze nieuwe vorm meer mogelijkheden. Studenten moeten in estafette een opdracht uitvoeren, waarbij de voorganger anoniem is. Dit daagt de studenten uit om kritisch te kijken, opbouwende feedback te leveren en de opdracht te verbeteren en uit te breiden. Door deze nieuwe manier van werken verwacht men hoger studiesucces en hogere kwaliteit van de opdrachten.

Een ander project gaat over de uitspraak van de Engelse taal. Engels wordt als taal voor professionele communicatie en wetenschapsbeoefening steeds belangrijker. De uitspraak van de taal is hierin een belangrijk onderdeel, onder meer voor de geloofwaardigheid van de spreker. Daarom start de VU met een open en online cursus English Pronunciation om zoveel mogelijk studenten, docenten en andere professionals in Nederland en internationaal te bereiken.

SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland, begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en verspreiding van de projectresultaten.

Op de website van SURF staat een overzicht van alle elf geselecteerde open en online hoger onderwijsprojecten.

Techniek mismatch

Mismatch in de techniek – Campagnes

Op diverse fronten hebben betrokken partijen de handen ineen geslagen om de kloof tussen technische beroepsopleiding en praktijk verder te dichten. ­Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit, maar zeker ook om de kwantiteit, zoals berekeningen van diverse branche-organisaties laten zien. Een van de kardinale vragen is dan ook: hoe interesseren we jonge mensen voor de techniek?

Het is begrijpelijk dat in deze kwestie met een verwachtingsvol oog naar de brancheorganisaties wordt gekeken. Dat zijn immers de overkoepelende organen die branchebrede initiatieven zouden kunnen ontplooien die in ieder geval een stap in de goede richting zouden geven.

‘Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo. Om deze reden zijn instroom en opleiding stevige aandachtspunten voor Bouwend Nederland.’ (Bron: Bouwend Nederland)

Het meerjarenprogramma Instroom, waarvoor het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland op 30 november groen licht gaf, is een driejarig programma dat zich richt op een landelijke campagne met een duidelijk beeldmerk. De campagne laat zien hoe leuk en creatief het is om in de bouw- en infrasector te werken. De campagne wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en bestaande regionale initiatieven.

Lees meer

mismatch onderwijs personeel techniek en bouw

Mismatch in de techniek – Deel 1

Al jaren klaagt het bedrijfsleven over de beperkte vaardigheden van instromend personeel. En nog altijd is er te weinig aansluiting tussen wat in het beroepsonderwijs wordt aangeleerd en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Is er dan helemaal niets veranderd?

Over de praktische vaardigheden van instromend personeel doen de wildste verhalen de ronde. Die verhalen kunnen we kenmerken door twee woorden: ‘hamer’ en ‘vasthouden’. Goede verstaanders hebben niet meer informatie nodig. Nu kunnen we er gemakshalve vanuit gaan dat dergelijke opvattingen een behoorlijke dosis overdrijving bevatten. Maar toch is er iets mis met de aansluiting van het beroepsonderwijs met de praktijk van het bedrijfsleven. Dat heeft de Rijksoverheid jaren geleden al onderkend. In 2011 schreef toenmalig minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt in haar brief naar de Tweede Kamer:

Lees meer

human capital mensen

Human Capital; de mensen die het moeten doen!

[column] De verkiezingen zijn aanstaande en dat is goed te merken. 15 maart gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede kamer te kiezen. Miljarden worden door politieke partijen, die schreeuwen om aandacht, uitgedeeld aan de zorg, defensie, het onderwijs of vergroening. Brancheorganisaties draaien overuren om met ‘investeringskalenders’ te komen die aan de aankomende Kamerleden worden aangeboden. En ook de bouw doet een duit in het zakje door met de Bouwagenda te komen. En dat is terecht.

Lees meer

Gemiddeld een 8 voor stages en leerbanen door MBO-studenten

MBO Studenten geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8. Dat blijkt uit de BPV Monitor die SBB vandaag publiceert. Van de praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgen stages en leerbanen gemiddeld een 7,5. Stagebegeleiders van scholen geven gemiddeld een 7,4. Van alle bevraagde studenten en praktijkopleiders is 90% tevreden over het werk en het behalen van de leerdoelen.

“Een prachtig resultaat, waarop we trots kunnen zijn”, meent Michaël van Straalen, voorzitter SBB en tevens voorzitter MKB Nederland. “Je ziet dat samenwerken loont. Onderwijs en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen om samen de beroepspraktijkvorming (bpv) te verbeteren. De BPV Monitor maakt de kwaliteit inzichtelijk.”

Lees meer

scholing subsidie stage opleiding

Investeren in scholing met subsidie

Als werkgever vindt u het mogelijk belangrijk om te investeren in scholing van uw personeel én in het opleiden van de arbeidskrachten van morgen. Want ook u zult weer goed opgeleide werknemers nodig hebben om uw onderneming succesvol te laten zijn!

Lees meer

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam (Small)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam

Op 19 januari liepen er in totaal 250 eerstejaars Bouwkunde rond op Amsterdamse bouwplaatsen. Op 5 april was de tweede ronde: 150 eerstejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Dat de studenten het leuk vonden, blijkt wel uit de filmpjes die op 19 januari gemaakt werden. Maar waarom doen de bouwbedrijven mee? In gesprek met René Moormann van M.J. de Nijs, William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam en Marcel Poolman van Boele & van Eesteren.

Marcel Poolman is communicatiemanager bij Boele & van Eesteren. “Zo’n excursie is een prima manier om te laten zien hoeveel verschillende vakgebieden en disciplines er nodig zijn voor een groot project als dit. En hoe die samenwerken. Bouw is namelijk niet alleen techniek. Dat kun je op een bouwplaats als deze goed laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld een grote keet waar niet alleen de werkvoorbereiding zit, maar ook de directievoerders. Zo zitten we letterlijk bovenop ons bouwproces en kunnen we als het nodig is razendsnel schakelen.”

Lees meer

Met deze kwaliteitsafspraken komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en is er meer ruimte voor eigen invulling door instellingen

AgriTech Campus start hbo-opleiding in Hoorn

17 september a.s. starten in Hoorn twee deeltijdstudies voor jonge en toekomstige agrarische ondernemers: de tweejarige hbo-studie Bedrijfskunde en Agribusiness met de richting Ondernemerschap en de richting Management, Beleid & Buitenruimte.

De deeltijdstudie richt zich op mbo-ers (niveau 4) met minimaal twee jaar werkervaring. Het zijn beide Ad-opleidingen, Associate degree. Het eindniveau van de Ad staat tussen het mbo-niveau 4 en een hbo-bachelor in. Na afronding van de studies kan, met nog twee jaar deeltijdstudie, een hbo-bachelordiploma Bedrijfskunde & Agribusiness of Management, Beleid & Buitenruimte behaald worden.

Ontwikkelen management vaardigheden

Of je nu werkzaam bent als bollenteler, hovenier, bij de gemeente of het waterschap, als groenverzorger, voorman of opzichter, of in de toekomst het familiebedrijf overneemt, de praktijk vraagt om mensen met bedrijfskundige- en managementvaardigheden. Werkgevers zoeken mensen die breed inzetbaar zijn, leiding kunnen geven, financiële gegevens kunnen analyseren en planmatig kunnen denken en werken. Kortom: medewerkers die ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien naar bijvoorbeeld bedrijfsleider, bedrijfsopvolger, projectleider buitenruimte, beleidsmedewerker of leidinggevende.

Ad Agrarisch ondernemerschap

Is ondernemen je passie en heb je al een aantal jaar werkervaring en wil je nog een aanvullende studie doen? Wil je het agrarisch bedrijf van je ouders overnemen? Dan is de Ad Agrarisch ondernemerschap iets voor jou! Je leert wat het belang is van goed vakmanschap op veehouderij of tuin- en akkerbouw gebied. Daarnaast houd je je bezig met het ontwikkelen van vaardigheden en kun je veel van je medestudenten leren als ondernemer.

Samenwerking Clusius college en hogeschool CAH Vilentum

Het Clusius College heeft met de Hogeschool CAH Vilentum in Dronten de handen ineen geslagen om deze deeltijdstudies in Hoorn te kunnen aanbieden. De studies worden uitgevoerd met als partners de gemeente Hoorn en de AgriTech Campus, onderdeel van Greenport Noord-Holland Noord. De studies worden elders in het land zeer goed gewaardeerd en zijn nu bereikbaar voor iedereen in Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de studie, aanmelden en de kosten vind je via deze link: www.agritechcampus.nl

Bron: Greenport Noord- -Holland Noord

Stl werkt

STL zoekt Leerwerkplekken in o.a. kop van Noord-Holland

Er is een groeiende werkgelegenheid in Transport & Logistiek. Het Sectorinstituut Transport & Logistiek zoekt daarom leerwerkplekken in Almere, kop van Noord-Holland, Rotterdam, Bergen op Zoom, Friesland, Groningen en Zuid-Limburg.

In een aantal regio’s staan nog leerlingen voor u klaar om aan de slag te gaan na de zomervakantie! Wij vragen u daarom om (extra) leerwerkplekken beschikbaar te stellen voor deze gemotiveerde jongeren. Elke leerwerkplek levert een goede werknemer op. Een werknemer die het vak bij en van u heeft geleerd en zich bij u thuis voelt! Stel leerwerkplekken beschikbaar en zorg voor vakbekwame werknemers voor uw bedrijf, en voor de sector.

We zoeken nog leerwerkplekken in:

 • Almere
 • Kop van Noord-Holland
 • Rotterdam (specifiek in de logistiek)
 • Bergen op Zoom
 • Friesland
 • Groningen
 • Zuid-Limburg

De voordelen van een leerling via het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Met 40 jaar ervaring kent het Sectorinstituut Transport en Logistiek de weg naar jong talent als geen ander. Via ons uitgebreide netwerk binnen het onderwijs werven wij leerlingen die graag willen werken in de sector transport en logistiek. Sectorinstituut Transport en Logistiek doet dit zonder winstoogmerk en namens de sector. Met een leerling via Sectorinstituut Transport en Logistiek:

 • Profiteert u van jong talent tegen de laagste kosten dankzij de loonkostensubsidie die u via Sectorinstituut Transport en Logistiek ontvangt.
 • Vormt u leerling-werknemers tot waardevolle krachten die passen binnen uw bedrijf en bedrijfscultuur.
 • Worden administratieve taken door ons geregeld en ontnemen we u de werkgeversrisico’s.
 • Heeft u geen wervingskosten; Sectorinstituut Transport en Logistiek selecteert de voor u geschikte leerling.

Biedt u leerling-werknemers een kans? Bel dan naar 088-2596111 en het Sectorinstituut regelt het direct.

 

Bron: Transport & Logistiek Nederland, Foto: Sectorinstituut Transport & logistiek