Berichten

Bijeenkomst Onsnh

Succesvol Rondetafelgesprek Onsnh

Op 23 oktober jl. vond het rondetafel gesprek van Onsnh plaats. Deze kwam tot stand door een mooie samenwerking van Onsnh, Transport en Logistiek Nederland en Campex. Het strijdtoneel was het – onlangs spectaculair – verbouwde Markthuys WFO in Zwaagdijk.

Een divers gezelschap kwam bijeen om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over een veelheid aan onderwerpen die van invloed zijn op de Transport en Logistiek branche. Het verbinden van mensen staat voorop, maar al snel bleek dat de aanwezige partijen zich goed hadden voorbereid. De besproken punten werden vanuit diverse hoeken goed belicht, dit werd juist mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van transport- en aanverwante bedrijven, juridische, accountancy en opleidings branche.

Transport en Logistiek Nederland werd vertegenwoordigd door Sjors Jepkema. Bas Bourgonje, Feroza Brandsen samen met Lydia Gitzels zaten namens Campex aan tafel. Marco Winder vertegenwoordigt STS Stam Transport Schermerhorn, Duncan Renses De Band Uitzendbureau, Martijn van Vugt VRS van Vugt, Mark Koomen Koomen Transport, Jan Bakker Truckland, Marcel Vlaar Breedijk Autotransport, Gert Jan Karhof Karhof Groep Purmerend en Marianne Zeeman vertegenwoordigt Scherp Advocaten.

De sfeer was ontspannen en plezierig eigenlijk zoals het bij een goed gesprek hoort. Sommigen kenden elkaar al, maar er werden ook diverse nieuwe contacten gelegd, na het gesprek maar ook inmiddels via Social Media. Het Rondetafelgesprek was levendig en gevarieerd en er kwamen tal van inzichten op tafel. Alleen al over de economische situatie (gaat het nu wel of niet ‘beter’) waren de meningen uiterst verdeeld.

 

Ons Noord-Holland (Onsnh.nl) … een portaal dat streeft naar het verbinden van mensen en samenwerkingen tot stand laat komen

 

Verder werd er geanimeerd gesproken over de cao is deze inmiddels gereed of worden er nog veranderingen aangebracht, de infrastructuur van de N23, de afsluiting van de Velsertunnel en of dit consequenties zal hebben voor onze regio, de befaamde en beruchte Code 95 (zijn alle transportbedrijven er ‘klaar’ voor?), de gevolgen voor de ondernemening door de  werkkostenregeling welke veranderd per 1 januari 2015 en de nieuwe wet zekerheid en haar gevolgen voor de aanname van personeel.

Kortom een enorme variëteit aan onderwerpen! Na afloop van het Rondetafelgesprek, onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door Bartels Catering uit Alkmaar, werd er nog even nagepraat en kon men nog wat netwerken.

 

Hanneke Tinor-Centi

totaal aantal Excellente scholen met een geldig predicaat komt nu op 248.

Betere doorstroom van MBO naar HBO in Amsterdam

Vanaf het studiejaar 2014 – 2015 starten het ROC van Amsterdam (ROCvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met de verbeterde leerlijn mbo – hbo Bouwkunde. Met de invoering van deze verbeterde leerlijn willen deze onderwijsinstellingen MBO studenten die door willen studeren een aantrekkelijk perspectief bieden en de uitval verminderen.

Concreet betekenen deze plannen dat studenten op het ROCvA (MBO niveau 4) vanaf het eerste studiejaar meer begeleiding krijgen op een aantal onderdelen in de vorm van een doorstroomprogramma. Bouwkundig tekenen, wiskunde en taal zijn de belangrijkste. Maar ook komen projectmatig werken, analyseren en ontwerpen nadrukkelijker aan bod. Tot slot wordt ook het werkproces van de leerling meer beoordeeld op inzet, samenwerken en het beargumenteren van gemaakte keuzes in het plan van aanpak. De begeleiding op het ROCvA zal deels door docenten van de HvA worden uitgevoerd. Maar ook studenten die al verder zijn in hun studie worden ingezet. Op de HvA komen de studenten die het doorstroomprogramma bij het ROCvA gevolgd hebben in aanmerking voor vrijstellingen.

Lees meer

Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten

Hogescholen: samen voor sterk BIM-onderwijs

Hoe bereiden we een nieuwe generatie van bouwprofessionals zo goed mogelijk voor op de toekomstige BIM-praktijk? Het begin van het antwoord hierop kwam op 25 maart jl. van 14 hogescholen.

In Zoetermeer ondertekenden zij bij Bouwend Nederland een intentieverklaring om samen te werken aan de versterking van het onderwijs, zowel met elkaar als met bouwpartijen. De intentieverklaring werd opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Het ‘sluitstuk van een mooie eerste etappe’, noemt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen de ondertekening. Toen in 2012 duidelijk werd dat er landelijk grote verschillen waren in de kwaliteit, competenties en vaardigheden van afstudeerders, werd vanuit Zoetermeer de regie genomen. “Langzaam maar zeker ontstond een netwerk van bimmende HBO-docenten over heel Nederland die elkaar steeds beter wisten te vinden.”

Deel die kennis

Gelijk met de ondertekening draagt Bouwend Nederland zijn deel over aan de BIR, waar BIM-onderwijs een van de speerpunten is. Kennis delen is goed, benadrukt Verhagen: “Voor de leraar, de student, het bouwbedrijf, de opdrachtgever en dus voor de BV Nederland.” BIR-voorzitter Cees Brandsen ziet dat er nog wel een lange weg te gaan is voordat alle merites van BIM tot hun recht kunnen komen. “De ondertekening van de intentieverklaring is een goede stap naar de beloftevolle toekomst.”

Brandsen licht de BIM-doelen toe van de BIR, een overlegorgaan tussen opdrachtgevers, bouwers, installateurs, ingenieursbureaus, architecten en toeleveranciers. Het is onder meer de bedoeling om condities te creëren om eind van dit jaar te kunnen samenwerken met BIM open standaarden. Zijn oproep: “Geeft u vooral aan wat de BIR kan bijdragen aan het succesvol doorzetten van de intentie naar échte samenwerking in de onderwijspraktijk.”

Aantrekkingskracht

Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema hoopt dat BIM een groot probleem voor de installatiesector kan verhelpen: het te laat inschakelen van installatiebedrijven in het bouwproces, zodat zij hun kennis en kunde niet optimaal kunnen aanbieden. “BIM maakt het bovendien mogelijk naar energieverbruik van installaties te kijken in de ontwerpfase.”

Uneto-VNI is al langer bezig om de juiste randvoorwaarden voor werken met BIM te realiseren. Zo worden nu afspraken gemaakt om ETIM geschikt te maken voor BIM. Ook wordt er gewerkt aan een standaard voor rekenen en tekenen. “Alle lof voor deze intentieverklaring”, verzekert Siertsema het publiek. “BIM heeft aantrekkingskracht op nieuwe studenten en die hebben we hard nodig.”

Onderwijsmix

Vervolgens buigt een panel van twee onderwijs- en twee BIM-bouwspecialisten zich samen met de zaal over de toekomst van BIM in het onderwijs. “Laat de studenten ook kijken naar de sociale, bedrijfskundige en logistieke implicaties van BIM”, moedigt een aanwezige vanuit de zaal aan. Hoe doe je dat in de verzuilde structuur van het onderwijs?

Christoph Maria Ravesloot, lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid bij de Hogeschool Rotterdam, stelt gemengde ateliers voor, waarin niet alleen bouwkundige studenten, “maar ook afstudeerders van bijvoorbeeld technische bedrijfskunde en facility management samen werken aan een BIM-onderzoek vanuit hun discipline.”

Hartenkreet

Prima plan, zegt een ander, maar betrek daar dan ook bedrijven bij én universiteiten, dan benut je pas goed alle beschikbare kennis. Probleem is wel dat er door BIM een virtuele toekomst op ons afstormt zonder dat we weten hoe die eruit gaat zien. “Een van mijn zoons gaat waarschijnlijk de bouw in. Hoe hij straks BIM gaat gebruiken? Geen flauw idee”, vat BIM-specialist Bram Mommers dit zwarte gat samen.

Op het moment suprême positioneren alle vertegenwoordigers zich in een lange rij voor de handtekening op het convenant. Voor de borrel begint is er nog een laatste hartenkreet aan het bedrijfsleven van (mid)dagvoorzitter Maarten Kraneveld – ook adviseur van de BIR -: organiseer stageplekken, afstudeeropdrachten en werkbezoeken voor HBO-studenten. Goed voor hun toekomst én die van uw bedrijf!

Bron: Bouwend Nederland