Berichten

schiphol

Meer woningbouw rondom Schiphol

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) ter vaststelling aan de Koning aangeboden. Het besluit treedt per 1 januari 2018 in werking. Dat betekent dat er weer gebouwd kan worden in de nabijheid van Schiphol.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof: “Ik ben blij dat deze dynamische regio zich nu weer verder kan ontwikkelen. Een groot aantal woningbouwplannen dat vastliep op de strenge regels van het Rijk, kan nu van start. Dit draagt bij aan een sterke metropoolregio Amsterdam, mét voldoende woningen én een sterke luchthaven.”

Door het Luchthavenindelingbesluit kunnen woonkernen waar de vitaliteit onder druk staat, zich weer ontwikkelen. Geldhof: “Er komt weer ruimte voor noodzakelijke, kleinschalige woningbouw in de directe omgeving van Schiphol. Dat is hard nodig.” Dorpen als Zwanenburg en Rijsenhout krijgen hierdoor hun langverwachte impuls. Onder aanvoering van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer is hier de afgelopen jaren in samenwerking met 18 gemeenten en de provincie Zuid-Holland hard aan gewerkt.

Transformeren kantoren

Voor het gebied verder van de luchthaven gelegen vervalt het verbod op transformatie van niet geluidgevoelige gebouwen als fabrieken naar geluidgevoelige bebouwing zoals woningen. Daarmee kunnen verpauperde bedrijventerreinen en leegstaande kantoren getransformeerd worden tot woningen. Ook een project als de herinrichting van het Havenstraat-gebied in Amsterdam wordt daarmee mogelijk gemaakt.

Regionale afspraken

Uiteraard zullen provincies en gemeenten in verband met de geluidsbelasting zorgvuldig blijven afwegen waar wel en niet gebouwd kan worden in het gebied rondom Schiphol. Ook hebben de provincies en gemeenten afspraken gemaakt over de informatie die toekomstige bewoners moeten krijgen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop wordt omgegaan met eventuele klachten en het voorkomen van extra kosten voor de luchtvaartsector. Voor meer informatie verwijzen wij alle lezers naar de Provincie Noord Holland, de afdeling van gedeputeerde Joke Geldhof heeft alle benodigde correspondentie voorhanden en kunnen u derhalve de juiste informatie verstrekken.

[video] Rondetafelgesprek thema Duurzaam utiliteitsbouw

Rond de tafel gesprek 4 december 2015 thema duurzaam utiliteitsbouw en meter op nul. Op initiatief van Onsnh met Jan Overtoom van Bouwend Nederland als gespreksleider. Locatie Architectuurbank Haarlem.

Aanwezig waren de volgende bedrijven:

  • Bouwend Nederland
  • Prisma Advies Groep
  • Architectuurbank
  • 020Groen
  • Gemeente Heerhugowaard
  • LS Bouw

Video

 

Foto: Installatiebedrijf Van Schaijk Zonnepanelen

Installatiebranche zet in op nieuwe businessmodellen

De installatiebranche groeit weer. Maar om de prijsdruk en de overcapaciteit het hoofd te bieden, moeten installatiebedrijven hun traditionele businessmodel goed onder de loep nemen, adviseert het Economisch Bureau van ING.

Het belang van de installatiebranche in de bouwketen neemt snel toe. De installatiequote, het aandeel van de installatiebranche in de totale bouwsom, ligt nu ongeveer op 20%. Dit percentage stijgt onder andere doordat installaties vaker vervangen en nieuwe technologieën worden geïntroduceerd. Ook een toename van herbestemmingen van kantoorgebouwen brengt vooral installatiewerk met zich mee.

Lees meer

groei

Orderportefeuilles bouw en utiliteit gestegen

De orderportefeuilles in de bouw zijn opnieuw gestegen. In september zagen de hoofdaannemers de werkvoorraad met een tiende maand toenemen. Het is voor de vierde opeenvolgende maand dat de bouwbedrijven hun orderboeken zien groeien, zo blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat onlangs is gepubliceerd.

Vorig jaar maart bereikte de werkvoorraad met een gemiddelde van 5,1 maanden een absoluut dieptepunt. Sindsdien stijgt de omvang van de orderboeken gestaag, met alleen in de maanden september en november van het vorige jaar een kleine terugslag.
In september van dit jaar lag de orderportefeuille op 6,6 maanden. Zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw was in die maand sprake van groei met een tiende maand, naar respectievelijk 6,7 en 6,8 maanden.

Tegenover de stijging in de b&u, stond een daling in de grond-, weg- en waterbouw (gww), van een tiende maand naar gemiddeld zes maanden. De omvang van het orderboek in de gww-sector is daarmee bijna terug op het niveau van een jaar geleden. Binnen de gww lopen de ontwikkelingen overigens wel sterk uiteen, constateert het EIB. Zo steeg in de wegenbouw de werkvoorraad met drie tiende maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met vier tiende maand afnam.

Uit de conjunctuurmeting blijkt verder dat 30 procent van de bouwbedrijven kampt met een gebrek aan opdrachten. Een jaar geleden lag dat percentage nog op 37. De nood is het hoogst onder de utiliteitsbouwers. Van hen gaf 37 procent aan over te weinig orders te beschikken. Voor 16 procent van de ondernemingen in deze deelsector kan dat aanleiding zijn om op korte termijn de personele sterkte verder terug te dringen. (RH)

Transport en Logistiek Nederland