Berichten

Rondetafelgesprek Tekort aan vakmensen

Rondetafelgesprek Bouw, Infra over tekort aan vakbekwaam personeel. Participanten: SPG-NH, Infra Bindt, Min Infra, Geris Bouwtechniek, Stichting OOM, Stam & CO, Provincie Noord Holland.

Video

Of we het nou willen of niet, de komende jaren moeten we van onze gasverslaving af. Deze ingreep gaat hoe dan ook pijn doen in de portemonnee. Het kabinet wil ‘Nieuwbouwwoningen zo snel mogelijk ‘gasloos’ opleveren’.

In de maand april organiseert Onsnh een Rondetafelgesprek ‘Gasloos bouwen & Wonen’. Datum en plaats volgen.
Je kunt je daarvoor inschrijven of meer informatie aanvragen

Rondetafelgesprek Thema Duurzaam utiliteitsbouw

Rondetafelgesprek 4 december 2015. Thema ‘duurzaam utiliteitsbouw’ en ‘Nul op de meter’. Georganiseerd door Onsnh met Jan Overtoom van Bouwend Nederland als gespreksleider. Locatie Architectuurbank Haarlem.

Aanwezig waren de volgende bedrijven:

  • Bouwend Nederland
  • Prisma Advies Groep
  • Architectuurbank
  • 020Groen
  • Gemeente Heerhugowaard
  • LS Bouw

Video

Bouwend Nederland Animatiefilmpje Bouw ID-pas

Het onderhandelingsresultaat van een nieuwe cao Bouwnijverheid 2015-2017 bevat een afspraak over de introductie van een Bouw ID-pas. Onder het voorbehoud dat een verplichting voor opdrachtgevers om te werken met deze pas algemeen verbindend kan worden verklaard – zodat deze voor de gehele sector geldt – wordt een invoering daarvan vanaf 1 januari 2016 beoogd.

De verankering van een Bouw ID-pas draagt mede bij aan het kunnen voldoen aan de verplichtingen van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies), die voor een belangrijk gedeelte per 1 juli 2015 in werking treedt.

In de Bouw ID-pas worden de gegevens van de werknemer, onderneming, uitzendkracht en zzp’er vastgelegd. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats dienen in het bezit te zijn van een Bouw ID-pas en moeten zijn aangemeld zodra zij een bouwplaats betreden. Iedere bouwplaats moet de mogelijkheden hebben om de Bouw ID-pas te gebruiken.

Om een indruk te krijgen van de werking van de Bouw ID-pas is via onderstaande link een animatiefilmpje te bekijken.

Bouwend Nederland

[video] Rond de Tafel gesprek Thema Duurzaam

Rondetafelgesprek Duurzaam Bouwen & Wonen

Rondetafelgesprek Duurzaam Bouwen en wonen

Het Rondetafelgesprek van 6 februari 2015 was dit keer in samenwerking met Bouwend Nederland. Locatie & catering was verzorgd door LEDMedemblik. Thema Duurzaam. Gespreksleider bij deze Rondetafelbijeenkomst is Jan Overtoom van Bouwend Nederland.

Bekijk hier de video