Berichten

Column gaskraan moet dicht

Gaskraan dicht!

Het is hot in de media, de gaskraan moet dicht! Niet alleen de landelijke pers schrijft erover. Onlangs zat er een speciaal katern bij onze regionale krant, het Noordhollands Dagblad. Tijd om mijn gedachten hierover met u te delen. Lees meer

Verdubbeling duurzame energieprojecten, zonnestroom voor het eerst koploper

Zonnestroom voor het eerst koploper

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986).

Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro.

Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs. Het is goed om te zien dat mede als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met bovendien een recordaantal projecten dragen bedrijven en instellingen fors bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

De toegewezen projecten in deze voorjaarronde dragen, bij volledige realisatie, met een productie van 21,4 petajoule (PJ) per jaar bij aan de Nederlandse energievoorziening. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,1 %-punt aan het aandeel hernieuwbare energie. Nederland heeft in het Energieakkoord een aandeel van veertien procent hernieuwbare energie als doel in 2020 en zestien procent in 2023 afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+  was voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend.

Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te bekijken op een interactieve kaart: http://arcg.is/2x7TTCa

Zoveel mogelijk duurzame energie voor zo laag mogelijke kosten
De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Het totale budget van de SDE+ (twaalf miljard euro) is dit jaar met drie miljard euro verhoogd ten opzichte van 2016.

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 2017 in totaal aan circa 29.500 projecten subsidie toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is inmiddels gerealiseerd. 62% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen.

Najaarsronde SDE+ in oktober 2017 open

Ook in het najaar kunnen bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, weer gebruik maken van de SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaarsronde van de SDE+ is geopend van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten een budget van zes miljard euro beschikbaar.

Kamerbrief over resultaten voorjaarsronde SDE+ 2017 zie deze link.

 

Sport- en welzijnsaccommodaties krijgen een subsidie als zij energiebesparende maatregelen treffen

Samenwerking met ECN werpt zijn vruchten af

Tempress Systems heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept bij een Chinese zonnepanelenfabrikant, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. De komende maanden verscheept de machinebouwer uit Vaassen de zonnecelproductiemachines naar China.

Met de apparatuur worden zeer efficiënte kristellijn silicium n-type zonnecellen gefabriceerd. Het eindproduct is een dubbelzijdig zonnepaneel, dat aan beide zijden zonnestroom opwekt. “Dit is het resultaat van een jarenlange, vruchtbare samenwerking tussen ECN en Tempress“, zegt Paul Wyers, directeur zonne-energie bij ECN. “De capaciteit van de productielijn zal in de eerste fase ruim tweehonderd megawattpiek zijn. Plan is om de productiecapaciteit later uit te breiden tot één gigawattpiek”.  Ter indicatie: in Nederland zou een geïnstalleerd vermogen aan zonne-energiesystemen van één gigawattpiek ongeveer 250.000 Nederlandse huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

Lees meer

Rondetafelgesprek over duurzame energiewinning

Rondetafelgesprek georganiseerd door Onsnh in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Petten van 6 januari 2017.  Thema ‘Duurzame Energiewinning‘ waarbij voornamelijk werd gesproken over wind en zon energie. Welke kansen en welke struikelblokken zijn er.

Aanwezige bedrijven:

ECNWindunie, Wilms Installatietechniek, Zonnepark Bergen Energie, Novaconnect, Kennemerwind.

Tijdens het gesprek bleek dat alle betrokken partijen goed op 1 lijn bleken te liggen, helaas werd ook duidelijk tijdens het gesprek dat Provincie Noord-Holland er een wat ander beleid op na houdt. Omdat Provincie Noord-Holland niet vertegenwoordigt was bleven een aantal vraagstukken onbeantwoord. Maar ECN heeft beloofd deze vraagstukken door te schuiven naar de provincie en er op terug te komen bij de betrokkenen.

Ton Veltkamp die namens ECN Petten als gespreksleider aan tafel zat, bleek deze functie uitstekend onder de knie te hebben. Alle partijen kwamen goed aan bod en konden daardoor hun werkzaamheden op het gebied van energie en hun aanwezigheid aan iedereen goed uitleggen. Na het gesprek bleven alle partijen nog netwerken, visitekaartjes uit te wisselen of nog na te praten over oplossingen voor knelpunten. Alle interviews werden op film gezet en bewerkt door Onsnh Partner Sander van Branding New. Al met al was het een positief gesprek en zijn ook na dit gesprek weer mensen verbonden en tevreden naar huis toe gegaan. Hier doen wij het voor…

Videos

 

Voor meer video’s van Onsnh Rondetafelgesprekken

 

Nico Moen IJburg College zonnepanelen

ZONCOALITIE-EVENT: Amsterdams meest duurzame netwerkevenement

Bestuurders, directeuren en vastgoedeigenaren zien de toekomst zonnig in.

Amsterdam herbergt maar liefst 1.200 voetbalvelden, oftewel 800 hectare, aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonne-energie! Daar wordt slechts een klein gedeelte van gebruikt. Topbestuurders, directeuren en vastgoedeigenaren bespreken donderdag 15 december in RAI Amsterdam hoe we die 800 hectare zo snel mogelijk vol kunnen leggen met zonnepanelen. Het doel: 1 miljoen zonnepanelen.

Programma

Het programma wordt geopend door wethouder Abdeluheb Choho en vervolgens laat cabaretier Ernst van der Pasch zijn licht schijnen op sustainable ondernemen. Na de paneldiscussie wordt de ‘Chasing the Sun’-vlogger bekend gemaakt en is er ruim de tijd voor de netwerkborrel. Tijdens het evenement gaan ambassadeurs als de Amsterdam RAI, het Marnixbad, het IJburgcollege, ABN AMRO, UvA, en GVB in gesprek met andere ondernemers , bestuurders en vastgoedeigenaren in Amsterdam.

De Amsterdamse Zoncoalitie is een breed, door de Gemeente amsterdam en Amsterdam Smart City geïnitieerd samenwerkingsverband van installateurs, leveranciers, energiebedrijven en zoncoöperaties.

BouwendNederland Bouw maakt het

‘Bouw moet nog innovatiever worden’

‘Wil de bouw de opgaven die op de sector afkomen voor verduurzaming en renovatie aankunnen, dan moeten we nog innovatiever worden, hoe vernieuwend we nu ook al zijn.’ Die oproep deed Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen maandagmiddag aan het slot van zijn bezoek aan Solliance, het Nederlands-Belgisch-Duits samenwerkingsverband van zon-PV onderzoekers op de High Tech Campus in Eindhoven.

Verhagen bezocht Solliance in het kader van de actieweek ‘De Bouw maakt het SLIM’ en reed in stijl voor in een Tesla. In het Solliance-gebouw liet hij zich vergezeld van een select gezelschap van stakeholders van Bouwend Nederland rondleiden door de proeffabriek. Daar testen onderzoekers dunne film zonneceltechnologie voor vooral toepassing in bouwmaterialen. ‘Oude dikke zonnepanelen raken passé. Door nieuw materiaalgebruik zijn er inmiddels veel meer toepassingen denkbaar, zelfs zonnecellen in wegdek’, schetste Verhagen de mogelijkheden voor de bouw na zijn rondgang door de hal met high tech testapparatuur.

Lees meer

zonnepaneel-haarlem-site

Zonnepanelen op provinciekantoor Haarlem

Op het dak van het provinciekantoor in Haarlem zijn 212 zonnepanelen geplaatst. De panelen zorgen jaarlijks voor een energieopbrengst van 47.700 Kwh.

Het provinciekantoor in Haarlem is in 2011 /2012 volledig gerenoveerd. Het renovatieproject is door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangemerkt als voorbeeldproject voor kantoren op het terrein van energie en klimaat.

Niveau A++

Met innovatieve en energiezuinige technieken en materialen, zoals driedubbel glas, een warmte- en koudeopslag en ledverlichting, klom het gebouw van energielabel G naar niveau A++.

Zonatlas

Om aan te moedigen dat op zoveel mogelijk daken in Noord-Holland zonnepanelen komen te liggen lanceerde de provincie in juni de Zonatlas Noord-Holland. Met deze webtool kan iedereen in Noord-Holland gemakkelijk bekijken of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook is te zien binnen hoeveel jaar de investering terugverdiend zal zijn.

Bron + foto: Cobouw