Transport en Logistiek profiteren van aantrekkende economie

Groeiende vraag naar personeel, maar prijzen nog steeds laag. Bedrijven in de sector transport en logistiek profiteren van de gunstige economische ontwikkeling. Dat vertaalt zich in groeiende volumes, een stijging van de omzet en ook in een kleine stijging in het niveau van de winst. Het groeiend volume vertaalt zich ook in het toenemend aantal vacatures. Ondernemers zien echter nog geen opwaartse beweging in de prijzen.

De ontwikkelingen binnen de sector transport en logistiek zijn gunstig. De vacaturegraad stijgt met 2,4 procent naar het hoogste punt in vier jaar. Het aantal faillissementen binnen de sector transport en logistiek daalt in het eerste half jaar met 22 procent van 96 naar 75, zo meldt Graydon. Ondanks een lichte afname ten opzichte van het eerste kwartaal, blijft het ondernemersvertrouwen groot. Door de bank genomen zijn ondernemers tevreden over de huidige situatie binnen de sector transport en logistiek.

Prijzen bewegen nauwelijks

De hoogte van de prijzen blijft een punt van zorg. Onze economie groeit. Nu het met onze economie beter gaat en consumenten weer besteden, groeit de vraag naar transport en logistieke diensten. In sommige segmenten, zoals bijvoorbeeld in het distributievervoer, ontstaat heel voorzichtig een capaciteitskrapte. Maar de ondernemers geven aan dat de prijzen nauwelijks bewegen.

De volledige resultaten van de conjunctuur enquête kunt u vinden op: http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Conjunctuurberichten1001-8076-aspx.aspx?id=57A86016BBBA811448E5EED46CEE107A

Transport & Logistiek Nederland