vrsvanvugt-vrachtauto-lzv Code 95

Transportsector klaar voor Code 95

Onderzoek onder transportbedrijven laat zien dat ruim 98% van hun chauffeurs klaar is voor de Code 95 verplichtingen. Hiermee laten deze bedrijven zien dat zij op een professionele manier omgaan met veiligheid en duurzaamheid.

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: “De transportsector heeft laten zien dat zij tijdig en professioneel aan hun verplichtingen hebben voldaan. We hopen dat deze nieuwe impuls bijdraagt aan minder uitstoot en nog veiliger transport”.

Vakbekwaamheid

De Code 95 op het rijbewijs laat zien dat chauffeurs voldoen aan een aantal eisen voor vakbekwaamheid. Deze eisen liggen in heel Europa op hetzelfde niveau.

Deze regelgeving heeft verschillende doelen:

  • Minder CO2-uitstoot
  • Minder verkeersslachtoffers
  • Een standaard voor alle beroepschauffeurs binnen de EU.

Nascholing

Het behalen van Code 95 is geen eenmalige activiteit. Om ervoor te zorgen dat beroepschauffeurs zich vakbekwaam mogen blijven noemen, dient er per vijf jaar minimaal 35 uur nascholing gevolgd te worden. Van deze 35 uur nascholing moet minimaal 7 uur praktijktraining zijn.

Laatste 1,9%

In het onderzoek dat begin augustus is uitgevoerd gaf 1,9% van de bedrijven aan dat nog niet alle chauffeurs hadden voldaan aan de verplichte nascholing. Van deze 1,9% moest een deel nog nascholingsuren volgen in augustus, maar er zitten ook chauffeurs bij die binnenkort met pensioen gaan.

Transport & Logistiek Nederland