Bouwend Nederland Animatiefilmpje Bouw ID-pas

Het onderhandelingsresultaat van een nieuwe cao Bouwnijverheid 2015-2017 bevat een afspraak over de introductie van een Bouw ID-pas. Onder het voorbehoud dat een verplichting voor opdrachtgevers om te werken met deze pas algemeen verbindend kan worden verklaard – zodat deze voor de gehele sector geldt – wordt een invoering daarvan vanaf 1 januari 2016 beoogd.

De verankering van een Bouw ID-pas draagt mede bij aan het kunnen voldoen aan de verplichtingen van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies), die voor een belangrijk gedeelte per 1 juli 2015 in werking treedt.

In de Bouw ID-pas worden de gegevens van de werknemer, onderneming, uitzendkracht en zzp’er vastgelegd. Alle arbeidskrachten op de bouwplaats dienen in het bezit te zijn van een Bouw ID-pas en moeten zijn aangemeld zodra zij een bouwplaats betreden. Iedere bouwplaats moet de mogelijkheden hebben om de Bouw ID-pas te gebruiken.

Om een indruk te krijgen van de werking van de Bouw ID-pas is via onderstaande link een animatiefilmpje te bekijken.

Bouwend Nederland