2015

Uw voornemen voor 2015?

Wat is uw voornemen voor 2015?

Het jaar 2014 loopt ten einde. Tijd om de balans op te maken, 2014 te evalueren en in te zoomen op de doelen voor 2015. Welke doelen stelt u aan uzelf, in uw werk? Heeft u daar al over nagedacht? Wat is er nodig om uw doelen te bereiken?

De doelen

De afgelopen weken organiseerden wij en bezocht ik diverse evenementen. Wij gaven als leermeester les aan grote groepen HBO studenten om onze innovaties op het gebied van markten, samenwerking en technologie te delen. Ik bezocht de ESCo Praktijkdag in de Kromhout kazerne en de presentatie van IDEA… Deze evenementen toonden een duidelijke rode draad. Een rode draad die mijn gedachten lieten dwalen. Dwalen om de lijn met persoonlijke doelen te vinden. En, ik heb ze gevonden!

De rode draad in de presentaties, workshops en gesprekken waren verduurzaming en innovatie.

Voor ons als ZON Energie geen onbekende rode draad… beide termen zitten in onze genen. Als wij ons als doel stellen de energievoorziening te verduurzamen met innovatieve technieken en technologieën, wat is er dan nodig om dit te bereiken, voor ons als opdrachtgever, en voor u als klant?

Het adopteren, implementeren van nieuw technologieën gaat via een, jazeker, adoptieproces. Een proces van geloof in en kansen zien in nieuwe producten of concepten. Een proces dat meerdere stappen doorloopt. Ik deel twee belangrijke stappen met u. Stappen die u niet kunt en mag overslaan in uw transitie naar het behalen van duurzame doelen.

1. Loslaten

Als eerste noem ik het loslaten. Kent u de situatie dat uw leven (over)vol is? Dat activiteiten of contacten zoveel energie vragen dat u geen ruimte heeft iets nieuws toe te laten? Zelf heb ik ontdekt dat door het loslaten van activiteiten en contacten die alleen energie vragen, ik extra energie krijg om mijn energie te delen, optimaal in te zetten en energie terug te geven.

Zoals het in mijn persoonlijke leven met relaties gaat, zo gaat het ook met de technologieën. We moeten het oude loslaten, om ruimte te bieden voor nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld het loslaten van bewezen technieken, om nieuwe te kunnen adopteren en omarmen. Het loslaten van de kolenkachel om de HR ketel te introduceren, nu laten we deze HR ketels los. Loslaten om ruimte te bieden aan technieken als warmtepompen en zon energie systemen.

Ook bewoners, eindgebruikers moeten loslaten. Zij hebben decennia lang iedere avond hun kachel laag gezet. Houtkachels uit laten gaan, thermostaten laag gezet. Om de duurzame verwarmingstechnieken te kunnen omarmen en het comfort te kunnen genieten, is het nodig deze gedachte van nachtverlaging los te laten. Comfort en duurzaamheid beleven met een constante instelling van de thermostaat!

2. Lef

Vaak willen we wel, maar om redenen doen we het niet!

Wilt u verduurzaming van uw gebouwd bezit, dan zult u moeten loslaten en lef tonen. Loslaten van aloude, bewezen technieken als HR ketels. Loslaten van het vertrouwde en de innovaties in technieken en technologieën adopteren. Lef tonen door te gaan voor een andere aanpak, lef tonen om te voldoen aan duurzame doelen en EPC eisen!

Bewoners tonen, bewust of onbewust, lef door te kiezen voor een woning met een duurzame (lage temperatuur) verwarming. Lef dat nog veel vaker getoond moet worden. Lef dat uitgedragen moet worden.

Laten we in ons leven, privé en zakelijk, eerst loslaten, om ons lef te veranderen, te vernieuwen, te verduurzamen ruimte te geven!

Welk lef toont u?

Wat gaat u loslaten, welk lef toont u om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Via een persoonlijke mail, of door een reactie op deze blog.

José Braakman

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *