Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

Veranderingen minimumloon per 1 juli 2017 factsheets

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog.

Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel (voor meer informatie zie de factsheets hieronder). Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017:

€ 1.565,40 per maand;

€ 361,25 per week;

€ 72,25 per dag.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimum­jeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

In verband met de hierboven genoemde veranderingen zijn hieronder een viertal factsheets met belangrijke informatie voor werknemers en werkgevers gepubliceerd.

Per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 veranderen de regels voor het minimumloon. Deze factsheet geeft een overzicht van de veranderingen voor werknemers: Veranderingen minimumloon werknemers.

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. In deze factsheet leest u welke veranderingen van het minimumjeugdloon plaats zullen vinden en hoe werkgevers gecompenseerd kunnen worden voor de hogere loonkosten die de stijging van het minimumjeugdloon met zich mee kan brengen: Minimum jeugdloon voor werkgevers.

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als u hen stukloon betaalt. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden:  Stukloon voor werkgevers.

Als werkgever moet u uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. In deze factsheet leest u welke veranderingen de wijzigingen van het minimumloon per 1 juli 2017 voor het meerwerk met zich mee zal brengen: Meerwerk voor werkgevers.