Zuidas_pano Wikimedia Commons (Small)

Verplicht energielabel C voor alle kantoren

Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt zich terug door besparing op energiekosten.

Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. Een wettelijke verplichting voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens label C hebben. De eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken want de eis geldt vanaf 2023.  Voor heel kleine kantoren en monumentale panden geldt nog een uitzondering. Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig.

De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van de energieprijs en het gebouw. De verplichting voor (minstens) label C geldt alleen voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Investering betaald zich terug

Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle daarop door gemeenten en omgevingsdiensten schiet tekort. Sinds deze maand zijn daarom twintig extra toezichthouders  actief. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Betere controle levert in 2023 ruim 16 petajoule besparing op.

PDF Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving