ParticipatieWet Arbeid zakenman

Wet banenafspraak en ParticipatieWet gaan wijzigen

De ParticipatieWet en de Wet banenafspraak gaan wijzigen per 1 januari 2017. De wijzigingen zijn deze zomer door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in een uitgebreid schema.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende wijzigingen:

Reeds actueel

Voor de doelgroep is een uniforme no-riskpolis van toepassing. Gemeenten kunnen de eerste maanden van een dienstbetrekking een loonkostensubsidie van maximaal 50% van het minimumloon inzetten. Deze maatregel gaat officieel per 1 januari 2017 in, maar gemeenten mogen sinds juli van dit jaar al op deze maatregel anticiperen.

Maatregelen die per 1 januari 2017 in werking treden

De frequentie van de loonwaardemeting mag afgestemd worden op individuele omstandigheden van de werknemer.
Mensen die in de praktijk niet in staat blijken te zijn om zonder begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon te verdienen gaan tot de doelgroep van de Banenafspraak horen. Dit is slechts een verkorte weergave van de wijzigingen in de ParticipatieWet. Er is steeds meer mogelijk en de administratieve lasten voor werkgevers zijn verminderd.

  • Bent u van plan om actief aan de slag te gaan met de Banenafspraak? Neem dan contact op met het Sectorinstituut Transport en Logistiek: kpw@stlwerkt.nl
  • Bent u al enthousiast bezig met de ParticipatieWet in uw bedrijf? Dan horen wij heel graag uw ervaringen: kpw@stlwerkt.nl

 

Transport & Logistiek Nederland